ΠΟΛ.20/20.6.1990

Επανεξαγωγή αμεταποίητων ειδών ενεργητικής τελειοποιήσεωςΣχόλια:


20 Ιούν 1990

Taxheaven.gr
 ΠΟΛ.20/20.6.90 Επανεξαγωγή αμεταποίητων ειδών ενεργητικής τελειοποιήσεως

Εγκ. Δ. 1385/52/Πολ. 20/20.6.90

Όπως είναι γνωστό σύμφωνα με το άρθρο 18 (παρ. 4) του Κανονισμού ΕΟΚ αριθμ.1999/85 "Για το καθεστώς της ενεργητικής τελειοποίησης" η επανεξαγωγή αμεταποίητων εμπορευμάτων προβλέπεται σαν νόμιμος τρόπος τερματισμού του καθεστώτος για την πίστωση των διασαφήσεων μεταποίησης.

Επειδή στην υπηρεσία μας υποβάλλονται έγγραφες διαμαρτυρίες ενδιαφερομένων επιχειρήσεων, σχετικά με άρνηση των αρμόδιων Τελωνειακών Αρχών, για αποδοχή, των κατατιθεμένων σ' αυτές, διασαφήσεων εξαγωγής αμεταποίητων εμπορευμάτων, επισημαίνουμε την παραπάνω διάταξη του Κανονισμού για εφαρμογή και σας γνωρίζουμε συμπληρωματικά τα εξής:

1. Οι κατά τα ανωτέρω κατατιθέμενες διασαφήσεις εξαγωγής θα γίνονται αποδεκτές τηρουμένων κατά τα υπόλοιπα όλων των διατάξεων εξαγωγής (συναλλαγματικές διατυπώσεις, είσπραξη δασμού ΚΕΔ διαπίστωση ταυτότητας, κλπ.).

2. Ομοίως θα γίνονται δεκτές οι κατατιθέμενες διασαφήσεις εξαγωγής παράγωγων προϊόντων, που προέρχονται από εμπορεύματα της ενεργητικής τελειοποίησης, άσχετα εάν, κατά την κατάθεση της διασάφησης εξαγωγής, έχει λήξει η προθεσμία επανεξαγωγής, όχι μόνον γιατί η πραγματοποίηση της εξαγωγής είναι συμφέρουσα για τον μεταποιητή και την εθνική οικονομία γενικότερα, αλλά και διότι, η πίστωση της μεταποίησης, είναι ζήτημα που θα εξετασθεί από το Τελωνείο της πίστωσης αργότερα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

3. Ύστερα από τα παραπάνω κάθε άλλη διαδικασία η οποία τυχόν εφαρμοζόταν για την επανεξαγωγή αμεταποίητων εμπορευμάτων της ενεργητικής τελειοποίησης δεν έχει εφαρμογή.

4. Τέλος τα όσα ορίζονται στη διαταγή μας αυτή εφαρμόζονται ανάλογα και κατά την εξαγωγή υλικών συσκευασίας, τα οποία παραλαμβάνονται με το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής και τα οποία, για διάφορους λόγους δεν χρησιμοποιούνται για το σκοπό για τον οποίο εισήχθησαν.

5. Εξυπακούεται ότι τα Τελωνεία παράδοσης των εμπορευμάτων ή των υλικών συσκευασίας εφόσον διαπιστώνουν ότι κατά σύστημα οι επιχειρήσεις επανεξάγουν αμεταποίητα εμπορεύματα ή αχρησιμοποίητα υλικά συσκευασίας θα προβαίνουν στη μείωση της εξαγωγικής δυναμικότητας ή ακόμα και στη στέρηση του δικαιώματος παράδοσης, με καθεστώς ενεργητικής τελειοποίησης, ή προσωρινής εισαγωγής αντίστοιχα, καθόσον η χωρίς μεταποίηση εξαγωγή είναι τακτική καταστρατήγησης των καθεστώτων, τα οποία έχουν σαν σκοπό τη μεταποίηση και επανεξαγωγή των παράγωγων προϊόντων στο εξωτερικό.
Taxheaven.gr