Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.19/19.6.1990 Διευκρινίσεις για την απαλλαγή ναυτικών κατά την εισαγωγή αυτοκινήτων

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.19/19.6.1990
Διευκρινίσεις για την απαλλαγή ναυτικών κατά την εισαγωγή αυτοκινήτων

ΠΟΛ.19/19.6.1990 Διευκρινίσεις για την απαλλαγή ναυτικών κατά την εισαγωγή αυτοκινήτων

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΠΟΛ. 19/19.6.90 Διευκρινίσεις για την απαλλαγή ναυτικών κατά την εισαγωγή αυτοκινήτων

Εγκ. Δ. 1372/84/Β0018/Πολ. 19/19.6.90

1. Τα ελληνικά πληρώματα εμπορικών πλοίων γραμμών εξωτερικού μπορούν να εισάγουν με μερική ή ολική απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης επιβατικό αυτοκίνητο ΙΧ, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις διατάξεις της Δ. 246/88 ΑΥΟ (ΦΕΚ 195/Β/6.4.88) που κυρώθηκε με το Ν. 1839/89 (ΦΕΚ 90), όπως τροποποιήθηκαν με την Απόφαση 1108476/4593/11.10.89 (ΦΕΚ 801/Β/11.10.89) η οποία κυρώθηκε με το Ν. 1882/90 (ΦΕΚ 43).

2. Με το κοινοποιούμενο άρθρο 31 του Ν. 1884/90 (ΦΕΚ 81) τροποποιούνται τα στοιχεία (α) και (β) της παρ. 1, του άρθρου 3 της Δ. 246/88 ΑΥΟ και αντί της προϋπάρχουσας 4ετίας μέσα στην οποία ο δικαιούχος ναυτικός πρέπει να έχει την 24μηνη πραγματική θαλάσσια υπηρεσία και να έχει εισάγει και δραχμοποιήσει συνάλλαγμα που να καλύπτει την φορολογητέα αξία του αυτοκινήτου, ορίζεται ότι οι προϋποθέσεις αυτές πρέπει να συντρέχουν κατά την τελευταία 5ετία, πριν από την ημερομηνία  αποδοχής του παραστατικού εισαγωγής του αυτοκινήτου.

Οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις ισχύουν ως έχουν.

3. Οι κοινοποιούμενες διατάξεις ισχύουν από 16.6.90 (ημερομηνία δημοσίευσης του Νόμου 1884/90 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως) και εφαρμόζονται για τα επιβατικά αυτοκίνητα Ι.Χ. που παραδίδονται στα δικαιούχα πρόσωπα από την ημερομηνία αυτή και μετά.

4. Το κείμενο του άρθρου 31 του Ν. 1884/90, έχει ως εξής:

ΆΑρθρο 31

Ατέλεια αυτοκινήτων των ναυτικών

1. Τα στοιχεία (α) και (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της Δ. 246/88 Απόφασης υπ. Οικονομικών, που κυρώθηκε με το ν. 1839/89 (ΦΕΚ 90) αντικαθίστανται ως ακολούθως:

"α. Ο δικαιούχος να έχει πραγματική θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον επί είκοσι τέσσερις (24) μήνες, συνεχείς ή όχι, κατά την τελευταία πενταετία, πριν από την ημερομηνία αποδοχής του παραστατικού εισαγωγής του αυτοκινήτου, ναυτολογημένος σε εμπορικά πλοία γραμμών εξωτερικού.

β. Κατά την παραπάνω τελευταία πενταετία, ο δικαιούχος να έχει εισαγάγει και δραχμοποιήσει, ως ναυτικός, συνάλλαγμα που να καλύπτει τη φορολογητέα αξία του αυτοκινήτου, όπως αυτή καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 363/76".

2. Η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 της Δ. 246/88 Απόφασης υπ. Οικονομικών "τετραετία" γίνεται "πενταετία".

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης