Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.17/23.5.1990 Απαλλαγές μετοικούντων για αυτοκίνητα νέας τεχνολογίας

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.17/23.5.1990
Απαλλαγές μετοικούντων για αυτοκίνητα νέας τεχνολογίας


ΠΟΛ.17/23.5.1990 Απαλλαγές μετοικούντων για αυτοκίνητα νέας τεχνολογίας

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΠΟΛ. 17/23.5.90 Απαλλαγές μετοικούντων για αυτοκίνητα νέας τεχνολογίας

Εγκ. Δ. 1183/Β0008/Πολ. 17/23.5.90

1. Με το νόμο 1882/90 (ΦΕΚ 43/τ. Α/90), θεσπίστηκαν διατάξεις (ΚΕΦ. 1) με τις οποίες μειώθηκαν οι συντελεστές του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, για τα καινουργή επιβατικά αυτοκίνητα νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας που εισάγονται στη χώρα μας.

2. Ειδικότερα, με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 39, σε συνδυασμό με την παρ. 3 του άρθρου 42 του Νόμου αυτού, ορίζεται ότι από 24.9.90 και μετά, τα επιβατικά αυτοκίνητα που θα εισάγονται (ή θα αγοράζονται από τις εγχώριες αυτοκινητοβιομηχανίες) με απαλλαγές από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης από δικαιούχα πρόσωπα (μετοικούντες ναυτικοί κλπ.) σύμφωνα με τις ισχύουσες για κάθε κατηγορία διατάξεις, θα πρέπει να είναι καινουργή αντιρρυπαντικής τεχνολογίας διαφορετικά δεν θα παρέχονται οι προβλεπόμενες απαλλαγές από τις ισχύουσες για κάθε κατηγορία διατάξεις.

3. Διευκρινίζεται ότι τα επιβατικά αυτοκίνητα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας που αγοράζονται καινούργια και εισάγονται έτσι στη χώρα από πρόσωπα που ευεργετούνται από το καθεστώς της προσωρινής εξαγωγής, εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται, από πλευράς φορολογικής τουλάχιστον, ως καινούργια, εφ' όσον ο τελωνισμός τους θα πραγματοποιείται εντός μηνός από την εισαγωγή τους στη χώρα.

Στο σημείο αυτό εφιστάται η προσοχή των αρμόδιων υπαλλήλων των Τελωνείων Εισόδου, ώστε να μη χορηγούν διάστημα μεγαλύτερο του ενός (1) μηνός στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής, επειδή σε αντίθετη περίπτωση θα δημιουργηθούν αξεπέραστα προβλήματα αφού δεν θα παρέχονται οι προβλεπόμενες απαλλαγές στα δικαιούχα πρόσωπα κατά τον τελωνισμό του επιβατικού τους αυτοκινήτου.

4. Εξαίρεση από την παραπάνω προϋπόθεση (παράγραφος 2), παρέχεται σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 39 μόνο για τα μετοικούντα πρόσωπα, όταν εισάγουν το συγκεκριμένο επιβατικό αυτοκίνητο που είχαν στην κυριότητά τους και χρησιμοποίησαν στον τόπο της προηγούμενης κατοικίας τους, για έξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν μετοικήσουν (στοιχείο α της παρ.1 του άρθρου 5 της Δ. 245/88 ΑΥΟ).

Δηλαδή στις περιπτώσεις αυτές δεν απαιτείται το επιβατικό αυτοκίνητο να είναι καινουργές αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

5. Τα ελληνικά προξενεία παρακαλούνται να ενημερώνουν σχετικά τους ενδιαφερόμενους..

Ειδικά τα ελληνικά προξενεία που βρίσκονται σε χώρες των ηπείρων Αμερικής, Αυστραλίας και Αφρικής, παρακαλούνται να επιφέρουν τις αλλαγές που πρέπει στη δήλωση μετοίκησης καθώς και στο χώρο Β της κατάστασης εισαγομένων ειδών που αφορά το επιβατικό αυτοκίνητο και συγκεκριμένα στο τέλος της περίπτωσης (β) θα πρέπει να αναγραφούν τα εξής: "(Προθεσμία εισαγωγής για τελωνισμό: 12μηνη από την έκδοση του πιστοποιητικού. Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι βενζινοκίνητο, εντελώς καινουργές, νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας)".

Το ίδιο ισχύει και για τα ελληνικά προξενεία στην Ευρώπη και Ασία, για πιστοποιητικά μετοικεσίας που θα εκδοθούν μέχρι 31.7.90.

Τέλος τα ελληνικά προξενεία στην Ευρώπη και Ασία, παρακαλούνται να διαγράφουν την περίπτωση (β), στα πιστοποιητικά μετοικεσίας που θα χορηγούν από 1.8.90 και μετά, αφού σε όσους μετοικούν από τις ηπείρους αυτές με πιστοποιητικό μετοικεσίας έκδοσης από την ημερομηνία αυτή και μετά, καταργείται η δυνατότητα εισαγωγής επιβατικού αυτοκινήτου με την παρ. 4 του άρθρου 5 του Δ. 245/88 ΑΥΟ.

Τα πρόσωπα αυτά, όπως σας έχουμε γνωρίσει, θα μπορούν να εισάγουν με ολική απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. και τον ΦΠΑ ανεξάρτητα από τον κυβισμό του, μόνο το συγκεκριμένο επιβατικό αυτοκίνητο που είχαν στην κυριότητά τους και χρησιμοποίησαν στον τόπο της προηγούμενης κατοικίας τους τουλάχιστον για έξι μήνες, πριν μετοικήσουν.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης