ΠΟΛ.1125/16.5.1990

Η εφαρμογή της σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας Ελλάδος-Ην. Βασιλείου

16 Μάι 1990

Taxheaven.gr
ΠΟΛ. 1125/16.5.90 Η εφαρμογή της σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας Ελλάδος-Ην. Βασιλείου

1028525/534/Α0008/Πολ. 1125/16.5.90

Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος Ελλάδος - Ην. Βασιλείου (ν.δ. 2732/1953). Φορολογικές υποχρεώσεις στην Ελλάδα της Εταιρίας ΕΜΙ Music Ltd.

Αναφερόμενοι στο ανωτέρω σχετικό, σας επισημαίνουμε τα εξής:

Με τις διατάξεις του άρθρου XVI παρ. 2 της ως άνω Σύμβασης ορίζεται ότι οι επιχειρήσεις του Ην. Βασιλείου που διεξάγουν δραστηριότητα στην Ελλάδα μέσω Μόνιμης Εγκατάστασης (ΜΕ) δεν υπόκεινται στην Ελλάδα σε οποιαδήποτε φορολογία η οποία είναι διάφορος, μεγαλύτερη ή βαρύτερη από τη φορολογία στην οποία υπόκεινται οι ελληνικές επιχειρήσεις που διεξάγουν παρεμφερή δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο φόρος εισοδήματος που έχει παρακρατηθεί από το εισόδημα της ανωτέρω αλλοδαπής εταιρίας από πηγές Ελλάδος κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 11 παρ. 7 του Π.Δ. 129/89, πρέπει να επιστραφεί, εφ' όσον το εισόδημα αυτό είναι εισόδημα της Μ.Ε. στην Ελλάδα της αλλοδαπής αυτής εταιρίας και οι παρεμφερείς ελληνικές επιχειρήσεις δεν υπόκεινται στην ίδια παρακράτηση.


Taxheaven.gr