ΠΟΛ.1109/14.5.1990

Οδηγίες για τη διεξαγωγή του φορολογικού ελέγχου κλπ. κατά τα άρθρα 5, 6, 7, 8 και των παρ. 1, 2, 4 και 5 αρθ. 33 Ν. 1882/1990Σχόλια:


14 Μάι 1990

Taxheaven.gr
 ΠΟΛ. 1109/14.5.1990 Σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας σε οικόπεδο με κτίσματα

Εγκ. 1002902/50/ΠΟΛ. 1109/14.5.1990

Διευκρίνηση σχετικά με την αριθ. 678/88 γνωμοδότηση της Νομικής Δ/νσης του Υπουργείου μας.

Με αφορμή ερωτήματα που μας υποβλήθηκαν σχετικά με την αριθ. 678/10.9.88 γνωμοδότηση της Νομικής Δ/νσης του Υπουργείου μας που έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Οικονομικών, σας διευκρινίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με την Κ. 5727/58/28.4.81/Πολ. 84 εγκύκλιό μας σε πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας σε οικόπεδο όπου υπάρχουν κτίσματα όπως έχει δεχθεί και το Σ.τ.Ε. (αριθ. 121/79) επέρχεται έμμεσα διανομή των υπαρχόντων κτισμάτων μεταξύ των κατ' ιδανικά μερίδια συγκυρίων και συνεπώς οφείλεται φόρος μεταβίβασης (διανομής) που υπολογίζεται στην αξία των κτισμάτων και του οικοπέδου.

Ενώ αν δεν υπάρχουν κτίσματα δεν επέρχεται διανομή, αφού οι συνιδιοκτήτες και μετά τη σύσταση της οριζόντιας ιδιοκτησίας, παραμένουν συγκύριοι στο οικόπεδο χωρίς να αποκτούν στην πραγματικότητα πλήρη και διακεκριμένη ιδιοκτησία επί διαμερισμάτων των οποίων η ανέγερση δεν άρχισε ακόμη και συνεπώς δεν οφείλεται φόρος μεταβίβασης ακινήτου.

Περαιτέρω με την γνωμοδότηση που αναφέρουμε πιο πάνω (αριθ. 678/18.9.88) και που σας κοινοποιήσαμε με τον Ν. 2212/35/7.9.89/Πολ. 1208 εγκύκλιό μας γίνεται δεκτό ότι σε περίπτωση πράξης σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας σε οικόπεδο στο οποίο δεν υπάρχουν κτίσματα και πρόκειται ν' ανεγερθεί πολυώροφη οικοδομή με το σύστημα της αντιπαροχής, εφόσον τροποποιούνται είτε άμεσα είτε έμμεσα, τα ποσοστά εξ αδιαιρέτου συγκυριότητας των οικοπεδούχων στο κοινό οικόπεδο ώστε η αξία του ποσοστού οικοπέδου που θα περιέλθει σε καθένα οικοπεδούχο είναι δυσανάλογη με την αξία της ιδανικής του μερίδας θα οφείλεται φόρος μεταβίβασης ή δωρεάς μόνο για την επί πλέον αξία του ακινήτου που θα αποκτήσει ο οικοπεδούχος και όχι φόρος διανομής αφού στο οικόπεδο δεν υπάρχουν κτίσματα έστω κι αν οι οικοπεδούχοι διανέμουν τις μελλοντικές οριζόντιες ιδιοκτησίες.

 

 

 
Taxheaven.gr