Ε.2171/2019 Κοινοποίηση της υπ' αριθ. Α.1103/13-03-2019 (Β'1367) ''Τροποποίηση της Φ.318/216/2002 (Β'544) Α.Υ.Ο. « Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση ειδικής άδειας παραγωγής μπύρας από εστιατόρια, μπαρ κλπ. για επιτόπια κατανάλωση. Καθορισμός όρων λειτουργίας και εποπτείας των εν λόγω επιχειρήσεων», όπως ισχύει" Απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ε.2171/2019

Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-09-2019 ]
Ε.2171/2019
Κοινοποίηση της υπ' αριθ. Α.1103/13-03-2019 (Β'1367) ''Τροποποίηση της Φ.318/216/2002 (Β'544) Α.Υ.Ο. « Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση ειδικής άδειας παραγωγής μπύρας από εστιατόρια, μπαρ κλπ. για επιτόπια κατανάλωση. Καθορισμός όρων λειτουργίας και εποπτείας των εν λόγω επιχειρήσεων», όπως ισχύει" Απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 23-09-2019
Αριθ. Πρωτ.: Ε.2171/23-9-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΚ και ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση: Καραγεώργη Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184, Αθήνα
Πληροφορίες: Μ. Ανδρούτσου
Τηλέφωνο: 2106987413
Fax: 210 6987408,424
E-Mail: [email protected]

2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ και ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση: Αν. Τσόχα 16
Ταχ. Κώδικας: 11521- Αθήνα
Πληροφορίες: Αρ. Αλίβερτη
Τηλέφωνο: 2106479223
Fax: 210 6468272
E-Mail: [email protected]
Url: www.aade.gr

Ε 2171/2019

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της υπ' αριθ. Α.1103/13-03-2019 (Β'1367) ''Τροποποίηση της Φ.318/216/2002 (Β'544) Α.Υ.Ο. « Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση ειδικής άδειας παραγωγής μπύρας από εστιατόρια, μπαρ κλπ. για επιτόπια κατανάλωση. Καθορισμός όρων λειτουργίας και εποπτείας των εν λόγω επιχειρήσεων», όπως ισχύει" Απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.

Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή, την αναφερόμενη στο θέμα Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Β' 1367 και ισχύει από τη δημοσίευσή της (22-04-2019).

Mε τις ρυθμίσεις της κοινοποιούμενης Απόφασης επέρχονται ορισμένες αλλαγές στην Α.Υ.Ο. υπ' αριθ. Φ.318/216/15-04-2002 αφενός λόγω της τροποποίησης των διατάξεων του δεύτερου εδάφιου της παρ. 1 του άρθρου 3Α του ν. 2963/1922 με τις διατάξεις του άρθρου 120 του ν.4537/2018 (Α'84) «Ενσωμάτωση στην Ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις» (κοινοποιήθηκε με την υπ' αριθ. ΔΕΦΚ Β 1095117 ΕΞ 2018/18-06-2018 εγκύκλιο) και αφετέρου για την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις του Καν (ΕΕ)1169/2011, αναφορικά με την υποχρέωση της παροχής πληροφοριών στον καταναλωτή σχετικά με την παρουσία στο τελικό προς διάθεση προϊόν ουσιών που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες. Ειδικότερα:

1. Με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 1 της κοινοποιούμενης απόφασης, αντικαθίστανται η παράγραφος 1 του άρθρου 1 και το εδάφιο α' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της Α.Υ.Ο. υπ' αριθμ. Φ.318/216/15-04-2002 (Β'544), αντιστοίχως, προκειμένου για τη συμφωνία αυτών με τη διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 3Α του ν. 2963/1922, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 120 του ν.4537/2018, που σας κοινοποιήθηκε με την παράγραφο 1 της υπ' αριθ. ΔΕΦΚ Β 1095117 ΕΞ 2018/18-06-2018 εγκύκλιο διαταγή. Με την εν λόγω ρύθμιση, καθορίζεται ότι οι επιχειρήσεις που δικαιούνται να παράγουν μπύρα για επιτόπια κατανάλωση (εστιατόρια, μπαρ, ταβέρνες, κέντρα διασκέδασης και λοιπές ομοειδείς επιχειρήσεις) έχουν πλέον τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν έναν ή περισσότερους ζυθοβραστήρες ελάχιστης (συνολικής) χωρητικότητας πέντε εκατόλιτρων (αντί του ενός ζυθοβραστήρα ελάχιστης χωρητικότητας 10 εκατόλιτρων της προϊσχύουσας διάταξης).

2. Με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 1 της εν λόγω κοινοποιούμενης απόφασης αντικαθίστανται το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 και το εδάφιο α' της παραγράφου 2 του άρθρου 4, με σκοπό την επικαιροποίηση και προσαρμογή σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.

Επιπλέον, προστίθεται νέα διάταξη στην παράγραφο 5 του άρθρου 4 της ανωτέρω αναφερόμενης Απόφασης (Φ.318/216/15-04-2002), με τη οποία καθορίζεται ο τρόπος της υποχρεωτικής, σύμφωνα με τον Καν (ΕΕ) 1169/2011, διάθεσης στον τελικό καταναλωτή πληροφοριών αναφορικά με την χρησιμοποίηση, στην παραγωγή ή παρασκευή ενός τροφίμου που προσφέρεται μη προσυσκευασμένο, ουσιών ή προϊόντων που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες καθόσον, ως γνωστόν, ο ζύθος εγχώριας παραγωγής παρασκευάζεται, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις [ν. 1839/1989 άρθρο 3 (Α'90)], με τη χρήση είτε βύνης κριθαριού και λυκίσκου, είτε βύνης κριθαριού, λυκίσκου και άλλων αμυλούχων πρώτων υλών ή εκχυλισμάτων αυτών ή σακχάρων, ήτοι ουσιών ή προϊόντων τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ του προαναφερόμενου κανονισμού και χρήζουν σχετικής επισήμανσης.Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.

Δείτε επίσης τη μεγάλη εορταστική προσφορά του κόμβου.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.

Δείτε επίσης τη μεγάλη εορταστική προσφορά του κόμβου.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.

Δείτε επίσης τη μεγάλη εορταστική προσφορά του κόμβου.

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.

Δείτε επίσης τη μεγάλη εορταστική προσφορά του κόμβου.

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.

Δείτε επίσης τη μεγάλη εορταστική προσφορά του κόμβου.


Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.

Δείτε επίσης τη μεγάλη εορταστική προσφορά του κόμβου.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκηςWord!

export to word

Add to library!

click here to add to library

Clip!

Clippy clip

Revisions!

this circ has revisions

Email!

email to a friend

PDF!

print to pdf

First tab!

the first tab

second tab!

the second tab

third tab!

the third tab

fourth tab!

the fourth tab

sixth tab!

the sixth tab

seventh tab!

the seventh tab

eighth tab!

the eighth tab