Ε.2163/2019

Εφαρμογή του συστήματος παροχής πληροφόρησης «CLASS» της Ε.Επιτροπής για τη δασμολογική κατάταξη εμπορευμάτων

5 Σεπ 2019

Taxheaven.gr

Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2019
Αριθ. Πρωτ.: Ε.2163/5-9-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α: ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΔΑΣΜΟΛΟΓ. ΑΞΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Ε. Μπίρμπιλα
Τηλέφωνο: 210-69.87.475
Fax: 210-69.87.506
E-Mail: [email protected]
Url: www.aade.gr

Ε 2163/2019


Θέμα: «Εφαρμογή του συστήματος παροχής πληροφόρησης «CLASS» της Ε.Επιτροπής για τη δασμολογική κατάταξη εμπορευμάτων»

Σας γνωρίζουμε ότι από τον Ιούλιο 2019 τέθηκε σε λειτουργία το νέο σύστημα CLASS της Ε.Επιτροπής, για την παροχή ολοκληρωμένης πληροφόρησης σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη εμπορευμάτων στο Κοινό Δασμολόγιο της Ε.Ε. (καν. 2658/87 όπως ισχύει), και είναι διαθέσιμο για το κοινό μέσω Internet σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ε.Ε., στον παρακάτω σύνδεσμο (link):
https://webgate.ec.europa.eu/class-public-ui-web/#/search

Το εν λόγω σύστημα παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης πλήθους πληροφοριών που σχετίζονται με μέτρα της Ε.Ε. για τη δασμολογική κατάταξη εμπορευμάτων σε ενιαία πύλη. Η πληροφόρηση αυτή μπορεί να αφορά:

- Κανονισμούς δασμολογικής κατάταξης που έχουν εκδοθεί από την Ε.Επιτροπή,

- Επεξηγηματικές Σημειώσεις της Συνδυασμένης Ονοματολογίας της Ε.Ε.,

- Αποφάσεις του Δικαστηρίου Ε.Ε. (ΔΕΕ) που αφορούν τη δασμολογική κατάταξη εμπορευμάτων,

- Δηλώσεις στα πρακτικά της Ομάδας Τελωνειακών Εμπειρογνωμόνων αναφορικά με τη δασμολογική κατάταξη εμπορευμάτων,

- Μέτρα της Ε.Ε. κατά την εισαγωγή ή εξαγωγή εμπορευμάτων που έχουν ενσωματωθεί στο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης δασμολογίου (TARIC) της Ε.Επιτροπής. 

Ειδικότερα, στην αρχική ιστοσελίδα του συστήματος CLASS, o χρήστης έχει τη δυνατότητα επιλογής μίας σειράς διαθέσιμων κριτηρίων, με βάση τα ακόλουθα πεδία:

- Ημερομηνία προσομοίωσης: πρόκειται για την ημερομηνία που θα χρησιμοποιηθεί για την ανάκτηση των λέξεων-κλειδιών που ισχύουν για αυτή τη συγκεκριμένη ημερομηνία από τη βάση δεδομένων ΕΒΤΙ-3 της Ε.Ε., και οι οποίες είναι διαθέσιμες στο πεδίο «Διαθέσιμες λέξεις - κλειδιά».

- Τύπος πληροφορίας: Οι τρεις (3) διαθέσιμες επιλογές είναι:
- Έγγραφα κατάταξης,
- Σημειώσεις ΣΟ,
- Πληροφορίες TARIC

Ανάλογα με τις συγκεκριμένες επιλογές του χρήστη, η αναζήτηση θα επιστρέψει αποτελέσματα από τις αντίστοιχες βάσεις δεδομένων της Ε.Ε.

- Πληροφορίες κατάταξης: Η καρτέλα αυτή ενεργοποιείται ειδικά για την επιλογή «Έγγραφα κατάταξης» στο παραπάνω πεδίο «Τύπος πληροφορίας», με τις ακόλουθες επιλογές:

- Τύπος πληροφοριών κατάταξης, με τρεις επιλογές:
• Δήλωση κατάταξης
• Κανονισμός κατάταξης
• Απόφαση του Δικαστηρίου της Ε.Ε.

Ανάλογα με την επιλογή του χρήστη, τα αποτελέσματα θα επιλεχθούν κατάλληλα μέσω φίλτρου που αντιστοιχεί στον επιλεγμένο τύπο πληροφοριών.

- Στοιχεία αναφοράς εγγράφου, π.χ. ο αριθμός κανονισμού κατάταξης ή Απόφασης του ΔΕΕ.

- Στοιχεία αναφοράς στην Επίσημη Εφημερίδα, όπου ο χρήστης μπορεί να συμπληρώσει την ημερομηνία έκδοσης του εγγράφου στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε., τη σειρά του τεύχους (L ή C), ή/και τη σελίδα του τεύχους που τον/την ενδιαφέρει.

- Ημερομηνία δημοσίευσης του εγγράφου, όπου συμπληρώνεται ένα χρονικό εύρος κατά τη διάρκεια του οποίου δημοσιεύτηκε το συγκεκριμένο έγγραφο. Η αναζήτηση θα επιστρέψει μόνο αποτελέσματα για τα έγγραφα εκείνα που δημοσιεύτηκαν εντός της εν λόγω χρονικής περιόδου.

- Διάρκεια ισχύος του εγγράφου, όπου συμπληρώνεται ένα χρονικό εύρος κατά τη διάρκεια του οποίου το συγκεκριμένο έγγραφο βρισκόταν σε ισχύ. Η αναζήτηση θα επιστρέψει μόνο αποτελέσματα για τα έγγραφα εκείνα που βρίσκονταν σε ισχύ εντός της εν λόγω χρονικής περιόδου.

- Λέξεις-κλειδιά, οι οποίες παρέχονται από το πληροφοριακό σύστημα ΕΒΤΙ-3 (Δεσμευτικών Δασμολογικών Πληροφοριών) της Ε.Επιτροπής. Η επιλογή αυτή λειτουργεί ως ακολούθως:

• Στο πεδίο κειμένου Αναζήτηση για λέξεις-κλειδιά, ο χρήστης μπορεί να εισάγει κείμενο που περιγράφει το προϊόν για το οποίο ενδιαφέρεται, προκειμένου το σύστημα να αναζητήσει τις διαθέσιμες λέξεις-κλειδιά που βρίσκονται σε ισχύ τη δεδομένη ημερομηνία αναζήτησης.

• Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τον κατάλληλο τελεστή μεταξύ των λέξεων - κλειδιά. Οι τελεστές αυτοί είναι οι εξής: α) το πεδίο «Ή (OR)», που σημαίνει ότι η αναζήτηση θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν οποιαδήποτε από τις επιλεγμένες λέξεις-κλειδιά, και β) το πεδίο «ΚΑΙ (AND)» που σημαίνει ότι η αναζήτηση θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν όλες ταυτόχρονα τις επιλεγμένες λέξεις-κλειδιά.

• Ο κατάλογος με τις «Διαθέσιμες λέξεις-κλειδιά» περιέχει όλες τις λέξεις που χρησιμοποιούνται στο υποσύστημα ΕΒΤΙ-3. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει όσες λέξεις-κλειδιά επιθυμεί μέσω του τετραγωνιδίου επιλογής που εμφανίζεται δίπλα σε κάθε λέξη ή κατηγορία.

• Στο πεδίο «Επιλεγμένες λέξεις-κλειδιά» εμφανίζονται όλες οι λέξεις- κλειδιά που έχουν χρησιμοποιηθεί στην αναζήτηση. Ο χρήστης μπορεί να τις επιλέξει μέσω του τετραγωνιδίου επιλογής που εμφανίζεται δίπλα σε κάθε λέξη.

- Κωδικοί εμπορεύματος: Οι κωδικοί αυτοί προέρχονται από το πληροφοριακό σύστημα TARIC της Ε.Επιτροπής και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως φίλτρο για τα αποτελέσματα, ως ακολούθως:

- Καταχώρηση κωδικού εμπορεύματος, όπου ο χρήστης μπορεί να εισάγει είτε έναν κωδικό εμπορεύματος είτε ένα συγκεκριμένο εύρος κωδικών. Εάν επιπλέον επιλέξει το εικονίδιο με την αλυσίδα δίπλα στο πεδίο αυτό, θα μεταφερθεί στο υποσύστημα DDS2-TARIC, όπου έχει τη δυνατότητα να δει περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με το συγκεκριμένο κωδικό εμπορεύματος (περιγραφή, υποδιαιρέσεις, γειτονικοί κωδικοί, μέτρα κλπ).

- Στη συνέχεια, επιλέγοντας το εικονίδιο «+», οι επιλεγμένοι κωδικοί μεταφέρονται στο πεδίο «Επιλεγμένοι κωδικοί εμπορεύματος», όπου περιλαμβάνεται η λίστα των επιλεγμένων κωδικών του χρήστη. Για να γίνει η τελική επιλογή των κωδικών προς αναζήτηση, ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει το τετραγωνίδιο δίπλα σε κάθε κωδικό που περιλαμβάνεται στο πεδίο αυτό.

Αφού ο χρήστης συμπληρώσει όσα από τα παραπάνω πεδία σχετίζονται με την αναζήτηση που επιθυμεί, επιλέγει το εικονίδιο «Αναζήτηση» στο κάτω δεξί μέρος της σελίδας για την εμφάνιση των αποτελεσμάτων, ή την «Εκκαθάριση δελτίου» για την επαναφορά των πεδίων σε κενή μορφή και την εκ νέου συμπλήρωσή τους.

Τα αποτελέσματα της αναζήτησης που ικανοποιούν τα συγκεκριμένα κριτήρια που προαναφέρθηκαν, εμφανίζονται σε νέα σελίδα που περιέχει τις στήλες «Κωδικός εμπορεύματος» και «Περιγραφή». Επιλέγοντας το βέλος δίπλα και αριστερά από τον κωδικό εμπορεύματος, εμφανίζονται όλα τα σχετικά έγγραφα κατάταξης, π.χ. κανονισμοί ή Επεξηγηματικές Σημειώσεις ή Αποφάσεις ΔΕΕ κλπ. Όλα τα εν λόγω έγγραφα μπορούν να μεταφορτωθούν άμεσα, επιλέγοντας το εικονίδιο με το κάθετο βέλος.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Αναζήτηση κανονισμών κατάταξης για τον κωδικό εμπορεύματος 2106 90 92

Έστω ότι θέλουμε να αναζητήσουμε όλους τους κανονισμούς κατάταξης που έχουν εκδοθεί από την Ε.Επιτροπή στο διάστημα από 1/1/2000 έως σήμερα (π.χ. 12/8/2019), για τον κωδικό εμπορεύματος 2106 90 92 του Δασμολογίου, ο οποίος περιλαμβάνει ορισμένα παρασκευάσματα διατροφής που δεν κατονομάζονται ή περιλαμβάνονται αλλού, άλλα από τα συμπυκνώματα πρωτεϊνών, και τα οποία «δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, ζαχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη, άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν κ.β. λιγότερο του 1,5% λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 5% ζαχαρόζη ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5% γλυκόζη ή άμυλα κάθε είδους» (περιγραφή κωδικού στο Δασμολόγιο).

Οι παρακάτω οθόνες απεικονίζουν τα βήματα αναζήτησης και την εμφάνιση των αποτελεσμάτων. Με κόκκινο βέλος επισημαίνονται τα πεδία και εικονίδια που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή των κριτηρίων αναζήτησης.

ΟΘΟΝΗ 1η: Εισαγωνή κριτηρίων αναζήτησης

Εισάγουμε τα κριτήρια αναζήτησης ως εξής:
- την τρέχουσα ημερομηνία στο πεδίο «Ημερομηνία προσομοίωσης» (π.χ. 12/8/2019),
- το στοιχείο «Έγγραφα κατάταξης» στο πεδίο «Τύπος Πληροφορίας»,
- το στοιχείο «Κανονισμός κατάταξης» στο πεδίο «Τύπος πληροφοριών κατάταξης»,
- το χρονικό εύρος 1/1/2000 έως 12/8/2019 στο πεδίο «Ημερομηνία δημοσίευσης εγγράφου»,
- τον κωδικό 21069092 στην επιλογή «Αριθμός» του πεδίου «Καταχώρηση κωδικού εμπορεύματος»,
- το σύμβολο «+» δίπλα στον κωδικό για να μεταφερθεί στο πεδίο «Επιλεγμένοι κωδικοί εμπορεύματος»,
- το τετραγωνίδιο επιβεβαίωσης της επιλογής δίπλα στον κωδικό στο πεδίο «Επιλεγμένοι κωδικοί εμπορεύματος»,
- την «Αναζήτηση» στο τέλος της σελίδας για την εμφάνιση των αποτελεσμάτων.ΟΘΟΝΗ 2: Εμφάνιση συνοπτικών αποτελεσμάτων

Εμφανίζεται ο κωδικός εμπορεύματος με την αντίστοιχη περιγραφή του, και πατώντας πάνω στο μικρό μπλε βέλος αριστερά και δίπλα στον κωδικό, εμφανίζονται αναλυτικά όλοι οι κανονισμοί κατάταξης που έχουν εκδοθεί για τον εν λόγω κωδικό από την Ε.Επιτροπή (βλ. επόμενη Οθόνη 3). Επιπλέον, πατώντας επάνω στον κωδικό εμπορεύματος, ο χρήστης μεταφέρεται στην οθόνη του πληροφοριακού συστήματος DDS2 - ΤΑΚΙΟ της Ε.Επιτροπής όπου μπορεί να αναζητήσει, μεταξύ άλλων, όλα τα μέτρα που βρίσκονται σε ισχύ κατά την εξαγωγή ή εισαγωγή προϊόντων που κατατάσσονται στον εν λόγω κωδικό από ή προς το τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε.
ΟΘΟΝΗ 3: Εμφάνιση κανονισμών κατάταξης

Εμφανίζονται όλοι οι κανονισμοί κατάταξης που έχουν εκδοθεί από την Ε.Επιτροπή για τον κωδικό εμπορεύματος 2106 90 92, στο διάστημα 1/1/2000-12/8/2019. Πατώντας επάνω στα εικονίδια με το μπλε κάθετο βέλος, ο χρήστης μπορεί να μεταφορτώσει άμεσα το πλήρες κείμενο του κάθε κανονισμού όπως έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.
Το εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος πληροφόρησης CLASS που έχει εκδοθεί από την Ε.Επιτροπή, και το οποίο είναι διαθέσιμο μόνο στην αγγλική γλώσσα, μπορεί να αναζητηθεί στο σύνδεσμο https://webgate.ec.europa.eu/class-public-ui-web/assets/files/manual.html.Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
Π. ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ


Taxheaven.gr