Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1101/15.5.1990 Συνέπειες παραβάσεων ΚΦΣ στο κύρος των βιβλίων

Σχόλια:


Κατηγορία: Έλεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

ΠΟΛ.1101/15.5.1990
Συνέπειες παραβάσεων ΚΦΣ στο κύρος των βιβλίων


ΠΟΛ.1101/15.5.1990 Συνέπειες παραβάσεων ΚΦΣ στο κύρος των βιβλίων

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΠΟΛ. 1101/15.5.90  Συνέπειες παραβάσεων ΚΦΣ στο κύρος των βιβλίων

Εγκ. 1036122/2710/0009Α'/Πολ. 1101/15.5.90

1. Όπως είναι γνωστό, το άρθρο 8 της παραπάνω απόφασης που κυρώθηκε με τον Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 τ.Α') προβλέπει την συγκρότηση Επιτροπής, η οποία θα κρίνει τις παραβάσεις του ΚΦΣ που αναφέρονται ή όχι στο άρθρο 7 της απόφασης αυτής, εφόσον υπάρχει αμφισβήτηση μεταξύ φοροτεχνικών υπηρεσιών και φορολογουμένων, ως προς την επίδραση αυτών στο κύρος των βιβλίων.

2. Η συγκρότηση της επιτροπής αυτής κρίθηκε απαραίτητη για να υπάρχει ομοιόμορφη, αντικειμενική και δίκαιη κρίση κατά την αξιολόγηση των παραβάσεων του ΚΦΣ, όπου υπάρχει αμφισβήτηση.

3. Σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παραπάνω απόφαση και στην υπ' αριθ. 1123486/10910/0009/Πολ. 1259/89 εγκύκλιο με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή της απόφασης αυτής όλες οι περιπτώσεις για τις οποίες προέκυψε αμφισβήτηση μεταξύ της φοροτεχνικής υπηρεσίας και του φορολογούμενου έπρεπε να είχαν διαβιβασθεί στην Δ/νση Ελέγχων για να τεθούν υπόψη της επιτροπής που προβλέπει το άρθρο 8 της παραπάνω απόφασης.

4. Μέχρι τώρα, ελάχιστες περιπτώσεις έχουν στείλει στην Δ/νση Ελέγχων, για να εξετασθούν από την Επιτροπή.

5. Κατόπιν τούτου, παρακαλούμε με ευθύνη του Προϊσταμένου της ΔΟΥ μέχρι 15 Ιουνίου 1990 το αργότερο να σταλούν στην Δ/νση Ελέγχων όλες οι υποθέσεις για τις οποίες υπάρχουν αμφισβητήσεις ως προς την επίδραση των παραβάσεων του ΚΦΣ στο κύρος των βιβλίων μεταξύ της υπηρεσίας και των φορολογουμένων.

6. Η αποστολή των υποθέσεων αυτών κρίνεται απαραίτητη γιατί η επιτροπή είναι πολυμελής και συνεπώς δεν θα πραγματοποιήσει πολλές συνεδριάσεις γι' αυτό πρέπει να καθοριστεί ο τρόπος και η διαδικασία λειτουργίας της επιτροπής ανάλογα με τον αριθμό των υποθέσεων.

7. Προς διευκόλυνση της επιτροπής και για να υπάρχουν τα απαραίτητα στοιχεία για δίκαιη και αντικειμενική κρίση είναι απαραίτητο να σταλούν τα παρακάτω στοιχεία:

α. Διαβιβαστικό έγγραφο του προϊσταμένου της ΔΟΥ με σύντομο ιστορικό της υπόθεσης και με πρόταση της υπηρεσίας.

β. Αίτηση ή υπόμνημα του φορολογούμενου με τους λόγους διαφωνίας με την πρόταση της υπηρεσίας.

Όσοι από τους φορολογούμενους δεν έχουν υποβάλλει τέτοια αίτηση αλλά απλώς διαφώνησαν και δεν δέχθηκαν εκκαθάριση των δηλώσεων να κληθούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση η οποία και να υποβληθεί στην επιτροπή.

γ. Φωτοτυπία της συμπληρωματικής δήλωσης που υποβλήθηκε της χρήσης που αναφέρεται η παράβαση.

δ. Φωτοτυπία της έκθεσης ελέγχου ΚΦΣ μαζί με την απόφαση επιβολής προστίμου.

ε. Εάν ασκήθηκε προσφυγή φωτοτυπία αυτής καθώς και της απόφασης του Δικαστηρίου εάν έχει εκδοθεί και κοινοποιήθηκε στη ΔΟΥ.

8. Επισημαίνεται ότι είναι απαραίτητο να τηρηθεί η παραπάνω προθεσμία και να αποσταλούν όλες οι υποθέσεις για τις οποίες υπάρχουν αμφισβητήσεις και στο διαβιβαστικό έγγραφο υποχρεωτικά θα αναφέρεται ότι δεν υπάρχουν άλλες υποθέσεις.

Επίσης τονίζεται, ότι οι ΔΟΥ που δεν έχουν τέτοιες υποθέσεις θα απαντήσουν αρνητικά μέσα στην παραπάνω προθεσμία.

9. Με την ευκαιρία αυτή επειδή αναφερόμαστε στην περαίωση των δηλώσεων που υποβλήθηκαν για την περαίωση εκκρεμών ανέλεγκτων υποθέσεων με βάση την παραπάνω απόφαση, σας γνωρίζουμε ότι ενόψει των οργανωτικών αδυναμιών των υπηρεσιών μας σε πρώτο στάδιο, να επιλεγούν για εκκαθάριση οι δηλώσεις που έχουν φορολογικό ενδιαφέρον.

Για το σκοπό αυτό παρακαλούμε από 1ης Ιουνίου 1990, και στο τέλος κάθε εβδομάδας θα στέλνετε στην αρμόδια επιθεώρηση δελτίο με τον αριθμό των εκκρεμών για εκκαθάριση δηλώσεων τον αριθμό των υποθέσεων που εκκαθαρίστηκαν και τα ποσά του φόρου που βεβαιώθηκαν.

Οι επιθεωρητές στο τέλος κάθε μήνα θα στέλνουν συγκεντρωτικό δελτίο στη Διεύθυνση Ελέγχων για να γνωρίζουμε τη δραστηριότητα κάθε ΔΟΥ.

10. Μετά την αποστολή των δηλώσεων στο ΚΕΠΥΟ για εκκαθάριση, επιβάλλεται κάθε ΔΟΥ να δραστηριοποιηθεί στον τομέα του ελέγχου, στην εκκαθάριση των εκκρεμών υποθέσεων και στη βεβαίωση των φόρων της υπηρεσιακής δυνατότητας που διαθέτει σήμερα.

11. Οι επιθεωρητές στους οποίους κοινοποιείται η εγκύκλιος αυτή παρακαλούνται να επιβλέψουν για την πιστή εφαρμογή των και να παράσχουν στις ΔΟΥ τις απαραίτητες οδηγίες όπου τούτο κρίνουν απαραίτητο.

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης