Άρθρα Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) στην Ανώνυμη Εταιρεία (8 χρηστικά άρθρα, για τα έγγραφα, τις αποφάσεις και τις ενέργειες που χρειάζονται) | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

Άρθρα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-09-2019 ]
Άρθρα
Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) στην Ανώνυμη Εταιρεία (8 χρηστικά άρθρα, για τα έγγραφα, τις αποφάσεις και τις ενέργειες που χρειάζονται)

Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Κωνσταντίνος Ιωαν. Νιφορόπουλος
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής – «ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ».
Επιστημονικός Συνεργάτης Taxheaven1) Πως και πότε αναρτώ τις αποφάσεις στο Γ.Ε.ΜΗ (Πλήρης Οδηγός, για όλες τις μορφές των επιχειρήσεων)
Η υποβολή των οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ για το 2018 - Πλήρης οδηγός

2) Τακτική Γ.Σ της Α.Ε. (Πρόσκληση, Δικαιώματα Μετόχων, Απαρτία και πλειοψηφία, Διάθεση Κερδών, Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων, Υπόδειγμα)
Η τακτική Γενική Συνέλευση με βάση τον ν. 4548/2018 (Περί Ανώνυμων Εταιρειών)

3) Ονομαστικοποίηση μετοχών - Βιβλίο μετόχων
Ονομαστικοποίηση μετοχών - Βιβλίο μετόχων - Μεταβίβαση μετοχών Ανώνυμης Εταιρείας, με βάση τον ν. 4548/2018

4) Η νέα νομοθεσία (ν. 4548/2018) για τις Ανώνυμες Εταιρείες (Ελάχιστο Μετοχικό Κεφάλαιο (25.000 ευρώ), Μονομελές Διοικητικό Όργανο («Μονοπρόσωπη Διοίκηση ») - (Άρθρο 115), «Χρηματοοικονομικές» αντί «Οικονομικές» Καταστάσεις (Άρθρο 5)
(Ανανεωμένο) Η νέα νομοθεσία (ν. 4548/2018) για τις Ανώνυμες Εταιρείες - 37 θέματα που πρέπει να γνωρίζουμε

5) Υπόδειγμα της Έκθεσης Διαχείρισης
Έκθεση διαχείρισης (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ) και «υπόδειγμα» (μετά τους νόμους 4403/2016 και 4548/2018)

6) Υποδείγματα Προσαρτήματος
«Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα» - Υποδείγματα Προσαρτήματος για: α) «Πολύ Μικρές οντότητες», με απλογραφικά βιβλία, β) «Πολύ Μικρές οντότητες», με διπλογραφικά βιβλία και γ) «Μικρές οντότητες» (άρθρο του Κωνσταντίνου Νιφορόπουλου)
•  Τo Προσάρτημα των Ε.Λ.Π.: Περιεχόμενο και πρακτικά παραδείγματα (διάθεση δωρεάν) Παναγιώτης Βρουστούρης - Κωνσταντίνος Καραμάνης
•  Υπόδειγμα Προσαρτήματος Ν. 4308/2014 - ΣΟΛ Α.Ε.
Υπόδειγμα Ενοποιημένου Προσαρτήματος Ν. 4308/2014 - ΣΟΛ Α.Ε.

7) Εναρμόνιση και Υποδείγματα Καταστατικού

Υποδείγματα καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας με βάση τις διατάξεις του ν. 4548/2018

8) Νέα νομοθεσία για τις ΑΕ - Το Διοικητικό Συμβούλιο (Η δυνατότητα «Μονοπρόσωπης Διοίκησης»)

Νέα νομοθεσία για τις ΑΕ - Το Διοικητικό Συμβούλιο

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)


Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκηςWord!

export to word

Add to library!

click here to add to library

Clip!

Clippy clip

Revisions!

this circ has revisions

Email!

email to a friend

PDF!

print to pdf

First tab!

the first tab

second tab!

the second tab

third tab!

the third tab

fourth tab!

the fourth tab

sixth tab!

the sixth tab

seventh tab!

the seventh tab

eighth tab!

the eighth tab