Ε.2153/2019 Κοινοποίηση ανακοίνωσης σχετικά με την προσωρινή εφαρμογή της ενδιάμεσης συμφωνίας που θεσπίζει το πλαίσιο για συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών της Ανατολικής και της Μεσημβρινής Αφρικής (Ενωση Κομορών) και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ε.2153/2019

Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-08-2019 ]
Ε.2153/2019
Κοινοποίηση ανακοίνωσης σχετικά με την προσωρινή εφαρμογή της ενδιάμεσης συμφωνίας που θεσπίζει το πλαίσιο για συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών της Ανατολικής και της Μεσημβρινής Αφρικής (Ενωση Κομορών) και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2019
Αριθ. Πρωτ.: Ε.2153/7-8-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Βασιλική Παπακωνσταντίνου
Τηλέφωνο: 210 6987486
Fax: 210 6987506
E-Mail: [email protected]
Url: www.aade.gr

Θέμα: Κοινοποίηση ανακοίνωσης σχετικά με την προσωρινή εφαρμογή της ενδιάμεσης συμφωνίας που θεσπίζει το πλαίσιο για συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών της Ανατολικής και της Μεσημβρινής Αφρικής (Ενωση Κομορών) και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της

Σχετ.: 1) Η αρ.πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Β 1177228 ΕΞ2018/29-11-2018 [Ανακοίνωση της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 4 του πρωτοκόλλου 1 της ενδιάμεσης συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών της Ανατολικής και Μεσημβρινής Αφρικής, σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας. Σώρευση μεταξύ της Δημοκρατίας του Μαυρικίου και άλλων χωρών (2018/C407/05)]
2) Η αρ.πρωτ. Δ17Γ 5041417 ΕΞ2013/11-11-2013 «Παροχή οδηγιών επί της Ενδιάμεσης Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ε.Ε. και της Ανατολικής και Μεσημβρινής Αφρικής (ΑΜΑ)»
3) Η αρ.πρωτ. Δ17Γ 5032623 ΕΞ2012/16-08-2012 «Κοινοποίηση της Ενδιάμεσης Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ των κρατών της Ανατολικής και της Μεσημβρινής Αφρικής και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της»

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την Ανακοίνωση των κρατών της Ανατολικής και της Μεσημβρινής Αφρικής (Ένωση Κομορών) και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά με την ολοκλήρωση των διαδικασιών που απαιτούνται για την προσωρινή εφαρμογή της ενδιάμεσης συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών της Ανατολικής και της Μεσημβρινής Αφρικής (Ένωση Κομορών) και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, σύμφωνα με το άρθρο 62 της εν λόγω Συμφωνίας, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L 194/22-07-2019).

Ειδικότερα, από την 7η Φεβρουαρίου 2019 τίθεται προσωρινά σε εφαρμογή η ενδιάμεση συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ένωσης των Κομορών και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Το πλήρες κείμενο της ενδιάμεσης συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης είναι δημοσιευμένο στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L 111/24-04-2012). 

Οι επαγγελματικοί ή συνδικαλιστικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα με τα συνημμένα, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για τη σχετική ενημέρωση των μελών τους.Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Τελωνεία - Ειδικ. φόροι


Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκηςWord!

export to word

Add to library!

click here to add to library

Clip!

Clippy clip

Revisions!

this circ has revisions

Email!

email to a friend

PDF!

print to pdf

First tab!

the first tab

second tab!

the second tab

third tab!

the third tab

fourth tab!

the fourth tab

sixth tab!

the sixth tab

seventh tab!

the seventh tab

eighth tab!

the eighth tab