Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1064/26.3.1990 Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων

Σχόλια:ΠΟΛ.1064/26.3.1990
Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων


ΠΟΛ.1064/26.3.1990 Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 ΠΟΛ. 1064/26.3.90  Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων

Υ.Α. 1024092/381/Α0012/ΠΟΛ. 1064/26.3.90

Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων

                                                                  ΑΠΟΦΑΣΗ

1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των εδαφίων τρίτο, τέταρτο και πέμπτο της περίπτωσης δ' της παραγράφου 5 του άρθρου 8 καθώς και τις διατάξεις των εδαφίων τρίτο και τέταρτο της υποπερίπτωσης γγ' της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του π.δ. 129/1989 (ΦΕΚ Α' 62), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις παραγράφους 3 και 4, αντίστοιχα, της 1105403/2049/Α0012/Πολ. 1224/3.10.1989 προηγούμενης απόφασης (ΦΕΚ Β' 743).

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 της παραπάνω απόφασης και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την πρώτη εφαρμογή της, καθώς και τα εύλογα αιτήματα των φορολογουμένων.

                                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Ειδικά για τη χρήση 1989, όταν τα χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν λόγω δωρεάς σε Ιερούς Ναούς, σε ημεδαπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και σε οποιοδήποτε αθλητικό σωματείο που έχει συσταθεί νόμιμα και είναι αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού εφόσον οι δωρεές αυτές προορίζονται για την καλλιέργεια και ανάπτυξη των ερασιτεχνικών τους τμημάτων, υπερβαίνουν ετησίως τις ογδόντα χιλιάδες (80.000) δραχμές απαιτείται να έχουν κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από 1 Νοεμβρίου 1989 και μετά. Επίσης, από την ίδια ημερομηνία πρέπει να παρακαταθέτονται οι δωρεές χρηματικών ποσών που υπερβαίνουν τις 80.000 δραχμές που δωρίζονται προς τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, με εξαίρεση τα κοινωφελή ιδρύματα και τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σωματεία που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και χορηγούν υποτροφίες, για τα οποία η υποχρέωση παρακατάθεσης ίσχυε από 3 Ιανουαρίου 1989.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να κυρωθεί με νόμο.

                                                                                                                                                  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

                                                                                                                                                   Γ. ΑΓΑΠΗΤΟΣ

 

 

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης