1105180 ΕΞ 2019 Κοινοποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1082 της Επιτροπής της 26ης Ιουνίου 2019, σχετικά με την κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

1105180 ΕΞ 2019

Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-07-2019 ]
1105180 ΕΞ 2019
Κοινοποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1082 της Επιτροπής της 26ης Ιουνίου 2019, σχετικά με την κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 19 Ιουλίου 2019
Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1105180 ΕΞ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α' - ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΔΑΣΜΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Ελισάβετ Ζαμπόγλου
Τηλέφωνο: 210 6987485
Fax: 210 6987506
E-Mail: [email protected]
Url: www.aade.gr

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1082 της Επιτροπής της 26ης Ιουνίου 2019, σχετικά με την κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία

Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή, τον Κανονισμό που αναφέρεται στο θέμα σχετικά με την δασμολογική κατάταξη του παρακάτω είδους και σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με το παράρτημα του κοινοποιούμενου Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1082, αυτοστερεούμενος φυτευτός κοχλίας, από χάλυβα, με σπειροτομημένο στέλεχος και στρογγυλό επίπεδο και λείο κεφάλι με υποκείμενη ροζέτα, ο οποίος είναι σχεδιασμένος για τοποθέτηση σε μεταλλικά φύλλα, με σταθερό τρόπο, ώστε το σπειροτομημένο τμήμα να παραμένει κάθετο στο φύλλο και να επιτρέπει τη σύνδεση με άλλο στοιχείο με αναστρέψιμο τρόπο, μέσω πρόσθετου περικοχλίου (παξιμαδιού), κατατάσσεται στον κωδικό ΣΟ 7318 15 95, ως άλλος κοχλίας από χάλυβα. Η κατάταξή του είδους στην διάκριση 7318 19 00, ως άλλο είδος με σπείρωμα, αποκλείεται, καθώς το είδος έχει τα χαρακτηριστικά κοχλία της κλάσης 7318.

2. Οι Δεσμευτικές Δασμολογικές Πληροφορίες που έχουν εκδοθεί από τις Τελωνειακές Αρχές των κρατών - μελών και δεν είναι σύμφωνες με τους κοινοποιούμενους Κανονισμούς, μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται για χρονικό διάστημα 3 μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος τους, σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 9 του Καν. (ΕΕ) 952/2013.

3. Οι κοινοποιούμενοι Κανονισμοί αρχίζουν να ισχύουν την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή τους στην «Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.» (L171/26-6-2019)


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Τελωνεία - Ειδικ. φόροι


Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκηςWord!

export to word

Add to library!

click here to add to library

Clip!

Clippy clip

Revisions!

this circ has revisions

Email!

email to a friend

PDF!

print to pdf

First tab!

the first tab

second tab!

the second tab

third tab!

the third tab

fourth tab!

the fourth tab

sixth tab!

the sixth tab

seventh tab!

the seventh tab

eighth tab!

the eighth tab