ΠΟΛ.1071/30.3.1990

Υπολογισμός και της αποθήκης στην επιφάνεια του διαμερίσματοςΣχόλια:


30 Μάρ 1990

Taxheaven.gr
 ΠΟΛ. 1071/30.3.1990 Υπολογισμός και της αποθήκης στην επιφάνεια του διαμερίσματος

Εγκ. 1026696/442/Α0012/Πολ. 1071/30.3.1990

1. Συμβαίνει πολλές φορές διαμερίσματα πολυκατοικιών, που αποτελούν την κύρια ή την δευτερεύουσα κατοικία φορολογουμένου, να τελούν σε λειτουργική σχέση με βοηθητικούς χώρους, που κατασκευάστηκαν ειδικά για να χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτό. Οι χώροι αυτοί που καθορίζονται άλλωστε, ως αποθήκες από τον κανονισμό σύστασης οροφοκτησίας βρίσκονται σε άλλον όροφο (συνήθως υπόγειο ή ισόγειο) της ίδιας πολυκατοικίας από αυτόν που βρίσκονται τα διαμερίσματα.

2. Στις πιο πάνω περιπτώσεις, στην επιφάνεια της ιδιοκατοικούμενης κύριας ή δευτερεύουσας κατοικίας του φορολογούμενου πρέπει να περιλαμβάνεται, εκτός από την κυρίως επιφάνεια του διαμερίσματος και η επιφάνεια της υπόψη αποθήκης που διατελεί σε λειτουργική σχέση με το διαμέρισμα, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι βρίσκεται σε διαφορετικό όροφο από εκείνον που βρίσκεται, το καθαυτό, διαμέρισμα.

Συνεπώς, στις περιπτώσεις αυτές, η επιφάνεια της ιδιοκατοικούμενης κύριας ή δευτερεύουσας κατοικίας υπολογίζεται ως το άθροισμα της επιφάνειας του διαμερίσματος και της επιφάνειας της αποθήκης. Δηλαδή, τελικώς το τεκμαρτό ακαθάριστο εισόδημα των ακινήτων αυτών υπολογίζεται ως το άθροισμα των τεκμαρτών ακαθάριστων εισοδημάτων των δύο χώρων (διαμερίσματος και αποθήκης).

3. Επισημαίνεται ότι αν χρησιμοποιείται ως βοηθητικός χώρος της κύριας κατοικίας του φορολογουμένου, άλλο διαμέρισμα στην ίδια πολυκατοικία όπου ο φορολογούμενος αποθηκεύει έπιπλα και σκεύη τα οποία αυτός δεν χρησιμοποιεί άμεσα, τότε ο βοηθητικός χώρος του δεύτερου διαμερίσματος, το οποίο βρίσκεται μεν σε λειτουργική σχέση με την κύρια κατοικία του φορολογούμενου, είναι όμως εκ κατασκευής κατοικία, δεν μπορεί να θεωρηθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω ως αποθήκη, αλλά θεωρείται ως δευτερεύουσα κατοικία του φορολογούμενου και αν χρησιμοποιείται από αυτόν, λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του τεκμαρτού εισοδήματος από ιδιοκατοίκηση δευτερεύουσας κατοικίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

4. Τα ανωτέρω ισχύουν αναλόγως και για άλλους παρόμοιους βοηθητικούς χώρους (π.χ. χώρος στάθμευσης αυτοκινήτου στην ίδια πολυκατοικία).

 

 

 

 
Taxheaven.gr