Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1067/27.3.1990 Aμεση περαίωση ελέγχου για επιστροφή φόρων σε αλλοδαπές επιχειρήσεις

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1067/27.3.1990
Aμεση περαίωση ελέγχου για επιστροφή φόρων σε αλλοδαπές επιχειρήσεις

ΠΟΛ.1067/27.3.1990 Aμεση περαίωση ελέγχου για επιστροφή φόρων σε αλλοδαπές επιχειρήσεις

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΠΟΛ. 1067/27.3.1990 Aμεση περαίωση ελέγχου για επιστροφή φόρων σε αλλοδαπές επιχειρήσεις

Εγκ. 1024550/386/008Α'/ΠΟΛ. 1067/27.3.1990

Με την εγκύκλιό μας 1006012/42/0008Α'/19-1-1990 (Πολ. 1013) καθιερώθηκε μια νέα διαδικασία εφαρμογής των προαναφερομένων συμβάσεων, αυτή της πιστοποίησης της φορολογικής κατοικίας (Residence Certification System), η οποία προβλέπει την άμεση εφαρμογή των ευεργετικών διατάξεων των Συμβάσεων, με την προϋπόθεση προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Με την ίδια εγκύκλιο επισημαίνουμε ότι, για τις αιτήσεις των αλλοδαπών δικαιούχων που είχαν υποβληθεί σύμφωνα με την παλαιότερη διαδικασία εφαρμογής των Συμβάσεων, αυτή της επιστροφής του φόρου (Refund System) -Εγκύκλιός μας Ε.7911/120/10.4.1985 Πολ. 79- και οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί, θα πρέπει να επισπευσθεί ο έλεγχος και να επιστραφεί ο επιπλέον παρακρατηθείς φόρος, στις περιπτώσεις βέβαια που συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις.

Επειδή συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες αλλοδαπών επιχειρήσεων καθώς και αλλοδαπών φορολογικών Αρχών, αφενός μεν για καθυστερήσεις στον έλεγχο των εκκρεμών αιτήσεων επιστροφής φόρου -πράγμα που διαπιστώνεται και από την Υπηρεσία μας- αφετέρου δε για επιλεκτική εκ μέρους σας προώθηση του ελέγχου ορισμένων αιτήσεων, κατά παρέκκλιση της σειράς προτεραιότητάς τους, χωρίς να υπάρχει ειδικός λόγος, παρακαλούμε να καταβληθεί από μέρους σας κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση περαίωση του ελέγχου των εκκρεμών αιτήσεων επιστροφής φόρου κατά σειρά προτεραιότητας αυτών το συντομότερο δυνατόν.

Πρέπει να τονισθεί ιδιαίτερα ότι με τις παραπάνω αναφερόμενες εγκυκλίους δε δημιουργείται, όπως είναι φυσικό νέο νομικό καθεστώς σχετικά με τη φορολογία των εισοδημάτων που αλλοδαπά πρόσωπα, κάτοικοι συμβατικών χωρών, αποκτούν στην Ελλάδα. Το νομικό καθεστώς καθορίζεται από τις Συμβάσεις αποφυγής της διπλής φορολογίας του εισοδήματος, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν.

Με τις εγκυκλίους καθορίζεται μόνο η διαδικασία η οποία πρέπει να ακολουθείται για την εφαρμογή του νομικού αυτού καθεστώτος, το οποίο σε καμιά περίπτωση δεν επηρεάζεται από αυτές.

Συνέπεια του γεγονότος αυτού είναι ότι η εγκύκλιός μας 1006012/48/0008Α'/19.1.1990 ΠΟΛ.1013/19.1.1990, επειδή καθιερώνει απλά μια διαδικασία εφαρμογής των Συμβάσεων, χωρίς να θίγει ούτε κατ' ελάχιστον το νομικό καθεστώς αυτών, έχει αναδρομική εφαρμογή, με την έννοια ότι καλύπτει και περιπτώσεις για τις οποίες η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων για την απόδοση στο Δημόσιο του παρακρατούμενου φόρου έληξε πριν από τις 19.1.1990, (ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της), υποβάλλονται όμως εκπρόθεσμα μετά την ημερομηνία αυτή. Βέβαια, στις περιπτώσεις αυτές θα επιβληθεί η νόμιμη προσαύξηση (λόγω εκπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης) ο υπολογισμός της όμως θα γίνει με βάση τους φορολογικούς συντελεστές που προβλέπονται στις σχετικές συμβάσεις και όχι με βάση εκείνους που προβλέπει η εσωτερική νομοθεσία.

Έπειτα από τα παραπάνω, οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, από την ημερομηνία έκδοσης της νέας εγκυκλίου (ΠΟΛ. 1013) δηλ. από 19.1.1990, καλούνται να εφαρμόζουν άμεσα τις διατάξεις των Συμβάσεων, εφόσον βέβαια προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά και αδιάφορα αν σε ορισμένες περιπτώσεις οι δηλώσεις για την απόδοση του παρακρατούμενου φόρου έπρεπε να είχαν υποβληθεί σε προθεσμία που έληξε πριν από τις 19.1.1990. Εξαίρεση από την εφαρμογή της νέας διαδικασίας, όπως αυτό αναφέρεται στην πιο πάνω εγκύκλιο, αποτελεί η Σύμβαση Ελλάδας-Αυστρίας (Ν.Δ. 994/1971, άρθρα 11 και 12).

Οι κ.κ. επιθεωρητές στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να παρακολουθήσουν την πιστή εφαρμογή της.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης