Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1067/27.3.1990 Aμεση περαίωση ελέγχου για επιστροφή φόρων σε αλλοδαπές επιχειρήσεις

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1067/27.3.1990
Aμεση περαίωση ελέγχου για επιστροφή φόρων σε αλλοδαπές επιχειρήσεις


ΠΟΛ.1067/27.3.1990 Aμεση περαίωση ελέγχου για επιστροφή φόρων σε αλλοδαπές επιχειρήσεις

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΠΟΛ. 1067/27.3.1990 Aμεση περαίωση ελέγχου για επιστροφή φόρων σε αλλοδαπές επιχειρήσεις

Εγκ. 1024550/386/008Α'/ΠΟΛ. 1067/27.3.1990

Με την εγκύκλιό μας 1006012/42/0008Α'/19-1-1990 (Πολ. 1013) καθιερώθηκε μια νέα διαδικασία εφαρμογής των προαναφερομένων συμβάσεων, αυτή της πιστοποίησης της φορολογικής κατοικίας (Residence Certification System), η οποία προβλέπει την άμεση εφαρμογή των ευεργετικών διατάξεων των Συμβάσεων, με την προϋπόθεση προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Με την ίδια εγκύκλιο επισημαίνουμε ότι, για τις αιτήσεις των αλλοδαπών δικαιούχων που είχαν υποβληθεί σύμφωνα με την παλαιότερη διαδικασία εφαρμογής των Συμβάσεων, αυτή της επιστροφής του φόρου (Refund System) -Εγκύκλιός μας Ε.7911/120/10.4.1985 Πολ. 79- και οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί, θα πρέπει να επισπευσθεί ο έλεγχος και να επιστραφεί ο επιπλέον παρακρατηθείς φόρος, στις περιπτώσεις βέβαια που συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις.

Επειδή συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες αλλοδαπών επιχειρήσεων καθώς και αλλοδαπών φορολογικών Αρχών, αφενός μεν για καθυστερήσεις στον έλεγχο των εκκρεμών αιτήσεων επιστροφής φόρου -πράγμα που διαπιστώνεται και από την Υπηρεσία μας- αφετέρου δε για επιλεκτική εκ μέρους σας προώθηση του ελέγχου ορισμένων αιτήσεων, κατά παρέκκλιση της σειράς προτεραιότητάς τους, χωρίς να υπάρχει ειδικός λόγος, παρακαλούμε να καταβληθεί από μέρους σας κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση περαίωση του ελέγχου των εκκρεμών αιτήσεων επιστροφής φόρου κατά σειρά προτεραιότητας αυτών το συντομότερο δυνατόν.

Πρέπει να τονισθεί ιδιαίτερα ότι με τις παραπάνω αναφερόμενες εγκυκλίους δε δημιουργείται, όπως είναι φυσικό νέο νομικό καθεστώς σχετικά με τη φορολογία των εισοδημάτων που αλλοδαπά πρόσωπα, κάτοικοι συμβατικών χωρών, αποκτούν στην Ελλάδα. Το νομικό καθεστώς καθορίζεται από τις Συμβάσεις αποφυγής της διπλής φορολογίας του εισοδήματος, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν.

Με τις εγκυκλίους καθορίζεται μόνο η διαδικασία η οποία πρέπει να ακολουθείται για την εφαρμογή του νομικού αυτού καθεστώτος, το οποίο σε καμιά περίπτωση δεν επηρεάζεται από αυτές.

Συνέπεια του γεγονότος αυτού είναι ότι η εγκύκλιός μας 1006012/48/0008Α'/19.1.1990 ΠΟΛ.1013/19.1.1990, επειδή καθιερώνει απλά μια διαδικασία εφαρμογής των Συμβάσεων, χωρίς να θίγει ούτε κατ' ελάχιστον το νομικό καθεστώς αυτών, έχει αναδρομική εφαρμογή, με την έννοια ότι καλύπτει και περιπτώσεις για τις οποίες η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων για την απόδοση στο Δημόσιο του παρακρατούμενου φόρου έληξε πριν από τις 19.1.1990, (ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της), υποβάλλονται όμως εκπρόθεσμα μετά την ημερομηνία αυτή. Βέβαια, στις περιπτώσεις αυτές θα επιβληθεί η νόμιμη προσαύξηση (λόγω εκπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης) ο υπολογισμός της όμως θα γίνει με βάση τους φορολογικούς συντελεστές που προβλέπονται στις σχετικές συμβάσεις και όχι με βάση εκείνους που προβλέπει η εσωτερική νομοθεσία.

Έπειτα από τα παραπάνω, οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, από την ημερομηνία έκδοσης της νέας εγκυκλίου (ΠΟΛ. 1013) δηλ. από 19.1.1990, καλούνται να εφαρμόζουν άμεσα τις διατάξεις των Συμβάσεων, εφόσον βέβαια προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά και αδιάφορα αν σε ορισμένες περιπτώσεις οι δηλώσεις για την απόδοση του παρακρατούμενου φόρου έπρεπε να είχαν υποβληθεί σε προθεσμία που έληξε πριν από τις 19.1.1990. Εξαίρεση από την εφαρμογή της νέας διαδικασίας, όπως αυτό αναφέρεται στην πιο πάνω εγκύκλιο, αποτελεί η Σύμβαση Ελλάδας-Αυστρίας (Ν.Δ. 994/1971, άρθρα 11 και 12).

Οι κ.κ. επιθεωρητές στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να παρακολουθήσουν την πιστή εφαρμογή της.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης