ΠΟΛ.1042/28.2.1990

Υπαγωγή του αυτοκινήτου στο «εξαίρετο» της κληρονομίαςΣχόλια:


28 Φεβ 1990

Taxheaven.gr
 ΠΟΛ. 1042/28.2.90  Υπαγωγή του αυτοκινήτου στο «εξαίρετο» της κληρονομίας

1017247/148/Α0013/Πολ. 1042/28.2.90

Όταν ένα πρόσωπο είναι κληρονόμος «εξ αδιαθέτου» (δηλαδή δεν υπάρχει διαθήκη), στο «εξαίρετο» της κληρονομίας, που δικαιούται πέραν της κληρονομικής του μερίδας (στο οποίο περιλαμβάνονται ενδεικτικά, έπιπλα, σκεύη, ενδύματα και άλλα τέτοια οικιακά αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν είτε και οι δύο σύζυγοι, είτε μόνο εκείνος που επέζησε) ανήκει και το οικογενειακό αυτοκίνητο. Το γεγονός δε ότι ο επιζών σύζυγος δεν οδηγούσε για οποιοδήποτε λόγο ο ίδιος το αυτοκίνητο δεν αιτιολογεί την μη υπαγωγή του στο εξαίρετο.

Ειδικά όμως, όταν υπάρχουν τέκνα του συζύγου που πέθανε, ο νόμος ορίζει (άρθρ. ΑΚ 1820 τελευτ. εδάφιο) ότι, για λόγους επιείκειας, λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες τους, εφόσον το επιβάλλουν οι ειδικές περιστάσεις.

Με την επισήμανση ότι ο νόμος δεν αναφέρεται γενικώς σε κατιόντες ή συγγενείς της πρώτης τάξης του κληρονομουμένου, αλλά συγκεκριμένα «σε τέκνα του συζύγου που πέθανε», η έννοια της διάταξης αυτής είναι ότι, για λόγους επιείκειας και όταν το επιβάλλουν ειδικές περιστάσεις, ορισμένα αντικείμενα της οικοσκευής κατά την έννοια που ανωτέρω δόθηκε σ' αυτή μπορούν, κατ' εξαίρεση, να δοθούν στα παιδιά. Τούτο μπορεί να αιτιολογηθεί κυρίως σε περίπτωση που το παιδί συγκατοικούσε με τους γονείς του και ήδη δημιουργεί χωριστή εγκατάσταση.

 

 

 

 
Taxheaven.gr