ΠΟΛ.1049/5.3.1990

Η σύνταξη των απόψεων της φορολογικής αρχής για την εφαρμογή των συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας

5 Μάρ 1990

Taxheaven.gr
ΠΟΛ. 1049/5.3.90  Η σύνταξη των απόψεων της φορολογικής αρχής για την εφαρμογή των συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας

1018403/258/Α008/Πολ. 1049/5.3.90

«Με αφορμή τη διαπίστωση ότι υφίσταται διάσταση απόψεων μεταξύ των Φορολογικών Αρχών και των Διοικητικών Δικαστηρίων σχετικά με την ορθή εφαρμογή των συμβάσεων αποφυγής της διπλής φορολογίας του εισοδήματος στην περίπτωση κατοίκων συμβατικών χωρών που αποκτούν εισόδημα από συμμετοχή σε ελληνικές προσωπικές εταιρίες και ΕΠΕ, σας επισημαίνουμε ότι οι εκθέσεις ελέγχου και οι αντικρούσεις σε αποφάσεις των Διοικητικών Δικαστηρίων πρέπει να συντάσσονται σύμφωνα με το περιεχόμενο της εγκυκλίου του υπουργείου Οικονομικών 43683/933/Πολ. 223/10.7.87. Παράλληλα, σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε προβλήματα στη σύνταξη εκθέσεων ελέγχου ή αντικρούσεων σε αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων σχετικών με το θέμα παρακαλείσθε να έρχεσθε σε συνεννόηση με την υπηρεσία μας προκειμένου να αντιμετωπισθεί το θέμα αυτό με τρόπο ορθό και ενιαίο για τη καλύτερη προάσπιση των συμφερόντων του Δημοσίου.

Οι κ.κ. Επιθεωρητές στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να παρακολουθήσουν την πιστή εφαρμογή της».

 

 

 

 


Taxheaven.gr