ΠΟΛ.1066/27.3.1990

Απαλλαγή των Ποντίων για την αγορά πρώτης κατοικίαςΣχόλια:


27 Μάρ 1990

Taxheaven.gr
 ΠΟΛ.  1066/27.3.90  Απαλλαγή των Ποντίων για την αγορά πρώτης κατοικίας

1024654/297/Β0013/ΠΟΛ. 1066/27.3.90

Με την εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, ορίζεται, ότι η παρεχομένη βάσει της Κ. 1858/3.3.81 ομοίας απαλλαγή από το φόρο μεταβιβάσεως ακινήτων για την αγορά πρώτης κατοικίας στους ομογενείς από την Τουρκία, τη Βορ. Ήπειρο και την Κύπρο, επεκτείνεται και στους ομογενείς Ποντίους που έρχονται από τη Ρωσία για μόνιμη εγκατάσταση.

Η πρόθεση των ανωτέρω προσώπων για μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα αποδεικνύεται με κάθε τρόπο, όπως η έναρξη άσκησης επαγγέλματος, η πρόσληψή τους για την παροχή υπηρεσιών εξηρτημένης εργασίας, η ενοικίαση κατοικίας, η εγγραφή των παιδιών τους στα σχολεία κλπ. (σχετική η Κ. 968/16/28.1.88/Πολ. 36 εγκύκλιος).

Η πρόθεσή τους αυτή δεν αναιρείται από το γεγονός ότι για ειδικούς λόγους οι αρμόδιες υπηρεσίες τους χορηγούν προσωρινές άδειες παραμονής, που όμως ανανεώνονται.

Τέλος, αντί του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης του δήμου ή της κοινότητας, θα προσκομίζεται πιστοποιητικό οποιασδήποτε άλλης αρχής (όπως υπουργείο Εσωτερικών, υπουργείο Δημ. Τάξεως), από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία οικογενειακής κατάστασης του αγοραστή.

 

 

 
Taxheaven.gr