Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1029/1.2.1990 Η καταβολή της εισφοράς υπέρ ταμείων της ΕΛ-ΑΣ

Σχόλια:ΠΟΛ.1029/1.2.1990
Η καταβολή της εισφοράς υπέρ ταμείων της ΕΛ-ΑΣ


ΠΟΛ.1029/1.2.1990 Η καταβολή της εισφοράς υπέρ ταμείων της ΕΛ-ΑΣ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 ΠΟΛ.  1029/1.2.90 Η καταβολή της εισφοράς υπέρ ταμείων της ΕΛ-ΑΣ

1121830/5450/0014/ΠΟΛ. 1029/1.2.90

Τρόπος καταβολής της εισφοράς 2,50% υπέρ των δικαιούχων ταμείων της ΕΛ-ΑΣ κατά την τέλεση ποδοσφαιρικών αγώνων.

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4500/1966 από το αντίτιμο κάθε εισιτηρίου ποδοσφαιρικού αγώνα ποσοστό 2,50%, περιέρχεται στα Ασφαλιστικά Ταμεία των Σωμάτων Ασφαλείας.

Με τις 271/88/69/12.4.1966 κοινή απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Οικονομικών, που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του παραπάνω νόμου, καθορίστηκε ο τρόπος είσπραξης και απόδοσης στα δικαιούχα Ασφαλιστικά Ταμεία της εισφοράς 2,50%. Συγκεκριμένα σύμφωνα με την απόφαση αυτή, οι Οικον. Εφορίες (ήδη Δ.Ο.Υ.) υποχρεούνται, κατά τη βεβαίωση του φόρου δημοσίων θεαμάτων, να προσδιορίζουν και την εν λόγω κράτηση 2,50%, στο αντίτιμο της ολικής αξίας κάθε εισιτηρίου ποδοσφαιρικού αγώνα. Στις περιπτώσεις δε, που υπάρχει μερική ή ολική απαλλαγή από το φόρο δημοσίων θεαμάτων, ακολουθείται η ίδια διαδικασία είσπραξης και απόδοσης της εισφοράς.

Εξάλλου, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του Α.Ν. 505/1937 «Περί Κώδικος της Φορολογίας των Δημοσίων Θεαμάτων», όταν πρόκειται για δημόσια θεάματα που οργανώνονται έκτακτα, επιτρέπεται ο οργανωτής του θεάματος με αίτησή του να καταβάλει το τέλος που αναλογεί βάσει της τιμής και του αριθμού των σφραγισθέντων εισιτηρίων επί παρακαταθήκη ή να παραδώσει στον Οικον. Έφορο (ήδη Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ.) ισόποση εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας. Η ίδια διαδικασία ακολουθείτο και ως προς την εισφορά 2,50% για την ομοιόμορφη αντιμετώπιση του τρόπου καταβολής της, με τον τρόπο καταβολής του φόρου δημοσίων θεαμάτων.

Περαιτέρω με τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου 7 του Ν. 1160/1981, απαλλάχτηκαν οι αθλητικοί γενικά αγώνες από το φόρο δημοσίων θεαμάτων.

2. Η προαναφερόμενη απαλλαγή των ποδοσφαιρικών αγώνων από το φόρο δημοσίων θεαμάτων, καθώς και η κατάργηση των διατάξεων του φόρου δημοσίων θεαμάτων με την εφαρμογή του ΦΠΑ, δεν έχουν καταργήσει την προβλεπόμενη από την ανωτέρω απόφαση (271/88/69/12.4.1966), διαδικασία είσπραξης και απόδοσης της εισφοράς 2,50% υπέρ των Ασφαλιστικών Ταμείων της ΕΛ-ΑΣ, ούτε τη δυνατότητα καταβολής της εισφοράς, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω (παρ. 1). Δηλαδή η εισφορά πρέπει να προσδιορίζεται πριν από την τέλεση του ποδοσφαιρικού αγώνα και να εισπράττεται όπως περιγράφεται ανωτέρω (με παρακαταθήκη ή κατάθεση εγγυητικής επιστολής).

Σημειώνεται, ότι το κατά τα ανωτέρω εισπραττόμενο ποσό της εισφοράς, εξακολουθεί να αποδίδεται στο Επικουρικό Ταμείο Χωροφυλακής (Ε.Τ.Ε.Χ.) και στο Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Τ.Α.Υ.Α.Π.).

3. Ύστερα από τα παραπάνω, η διαταγή μας Α. 12006/1055/ΠΟΛ. 181/4.10.1984, με την οποία αντιμετωπιζόταν διαφορετικά το προαναφερόμενο θέμα, παύει να ισχύει στο εξής.

                                                                                                                                       Με Εντολή Υπουργού

                                                                                                                                     Ο Γενικός Γραμματέας

                                                                                                                                              ΑΝΤ. ΖΗΤΡΙΔΗΣ

 

 

 

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης