Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1002/3.1.1990 Ανεπίτρεπτος ο έλεγχος φορολογικών υποθέσεων από εφοριακό όταν ο σύζυγός του είναι πρ/νος της ίδιας Δ.Ο.Υ.

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1002/3.1.1990
Ανεπίτρεπτος ο έλεγχος φορολογικών υποθέσεων από εφοριακό όταν ο σύζυγός του είναι πρ/νος της ίδιας Δ.Ο.Υ.

ΠΟΛ.1002/3.1.1990 Ανεπίτρεπτος ο έλεγχος φορολογικών υποθέσεων από εφοριακό όταν ο σύζυγός του είναι πρ/νος τ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΠΟΛ.1002/3.1.90  Ανεπίτρεπτος ο έλεγχος φορολογικών υποθέσεων από εφοριακό όταν ο σύζυγός του είναι πρ/νος της ίδιας Δ.Ο.Υ.

1000765/1024/ΠΟΛ.1002/3.1.90

Δεν είναι επιτρεπτή η υπό ενός των συζύγων άσκηση αρμοδιοτήτων Ελεγκτού φορολογικών υποθέσεων, όταν ο άλλος των συζύγων είναι Προϊστάμενος της ίδιας ΔΟΥ κ.λ.π.

1. Περιήλθαν σε γνώση μας πληροφορίες, ότι σε ορισμένες ΔΟΥ υπηρετούν ανδρόγυνα, από τα οποία ο ένας μεν των συζύγων είναι Προϊστάμενος της ΔΟΥ ή Επόπτης Ελέγχου (ως Προϊστάμενος του Α' Τμήματος) ή εκτελεί καθήκοντα Προϊσταμένου, λόγω μη ορισμού Προϊσταμένου από τη Διοίκηση, ο άλλος δε των συζύγων, έχει οριστεί, είτε υπό του πιο πάνω Προϊσταμένου (συζύγου), είτε υπό άλλου προγενεστέρου Προϊσταμένου, ως Ελεγκτής φορολογικών υποθέσεων (εισοδήματος κ.τ.λ.).

2. Έτσι είναι αυτονόητο, πως ορισμένες φορολογικές πράξεις π.χ. εκθέσεις, φύλλα ελέγχου κ.λ.π., που εκδίδονται από τις ΔΟΥ αυτές θα έχουν τις υπογραφές και των δύο συζύγων, του ενός ως θεωρούντος την πράξη Προϊσταμένου και του άλλου ως ελεγκτού της φορολογικής υπόθεσης.

Το φαινόμενο όμως αυτό, είναι τελείως απαράδεκτο γιατί δημιουργεί δυσμενή σχόλια των φορολογουμένων πολιτών, τόσο σε βάρος της Υπηρεσίας, όσον και των ίδιων των υπαλλήλων, αναφορικά με την επιβαλλόμενη αμεροληψία και αντικειμενικότητα, που πρέπει να περιβάλλουν τις πράξεις τους.

3. Εύλογον είναι, ότι οι ενέργειες αυτές των υπαλλήλων δεν προάγουν το δημόσιο συμφέρον και θίγουν το κύρος  της Φοροτεχνικής Αρχής, που για ύψιστους δημοσιονομικούς σκοπούς, πρέπει να διαφυλάσσεται με κάθε θυσία.

4. Επίσης έχει παρατηρηθεί, το να υπηρετεί ένας υπάλληλος σε ΔΟΥ, στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει λογιστικό γραφείο, που διατηρεί ή στο οποίο εργάζεται συγγενικό του πρόσωπο.

Το φαινόμενο αυτό, εφόσον πρόκειται περί προσώπων συνδεομένων μεταξύ τους με συγγένεια τουλάχιστον Α΄ βαθμού, είναι αντίθετο με το συμφέρον της υπηρεσίας, αλλά και του ίδιου του υπαλλήλου. Διευκρινίζεται, πως στα πιο πάνω συγγενικά πρόσωπα συμπεριλαμβάνονται και ο, ή η σύζυγος του υπαλλήλου (Σχετ. εν προκειμένω και οι υπ' αριθμ. Ε. 9907/5851/ΠΟΛ.206/18.7.1988 και Ε. 10647/6059/ΠΟΛ.229/3.8.1988 εγκύκλιοι, της πρώην Δ/νσης Προσωπικού Εφοριών - Τμήμα Α').

5. Ύστερα από τ' ανωτέρω, παρακαλούμε, όπως, εφόσον συντρέχει περίπτωση, οι Προϊστάμενοι των ΔΟΥ ενεργήσουν ως ακολούθως:

α) Όσον αφορά με την υπό στοιχείο 1 περίπτωση αναθέσουν εφεξής στην (ή στον) σύζυγο-ελεγκτή, άλλες αρμοδιότητες, εκτός εκείνων του ελεγκτού φορολογικών υποθέσεων.

β) Όσον αφορά δε την υπό στοιχείο 4 περίπτωση, υποβάλλουν το ταχύτερον στην Υπηρεσία μας εμπεριστατωμένη αναφορά.

6) Οι κ.κ. Επιθεωρητές, στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα εγκύκλιος παρακαλούνται όπως παρακολουθούν αδιαλείπτως την πιστή εφαρμογή αυτής, αναφέρουν δε σχετικά κάθε παρέκκλιση απ' αυτή.

                                                                                                                                 Με εντολή Υπουργού

                                                                                                                                Ο Γενικός Γραμματέας

                                                                                                                               ΑΝΤΩΝΗΣ  ΖΗΤΡΙΔΗΣ

 

 

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης