Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1012/19.1.1990 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1642/86 ως προς το συντελεστή ΦΠΑ μηλίτη, απίτη, κ.λ.π.

Σχόλια:


Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1012/19.1.1990
Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1642/86 ως προς το συντελεστή ΦΠΑ μηλίτη, απίτη, κ.λ.π.


ΠΟΛ.1012/19.1.1990 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1642/86 ως προς το συντελεστή ΦΠΑ μηλίτη, απίτη, κ.λ.π.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΠΟΛ.1012/19.1.90  Συντελεστής Φ.Π.Α. μηλίτη, απίτη, κ.λ.π.

1005761/295/0014/ΠΟΛ.1012/19.1.90

Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1642/1986 ως προς το συντελεστή ΦΠΑ μηλίτη, απίτη, κ.λ.π.

                                                                 ΑΠΟΦΑΣΗ

                                       Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΤΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τα προβλήματα που προέκυψαν κατά την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 1642/1986 περί φόρου προστιθέμενης αξίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 125/1986 Α') καθώς και την ανάγκη της πλήρους εναρμόνισης των διατάξεων αυτών προς τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις.

2. Το παράρτημα ΙΙΙ Α. ΑΓΑΘΑ του ίδιου Ν. 1642/1986 και

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 58 του παραπάνω Ν. 1642/1986 όπως ισχύουν, αποφασίζουμε:

                                                                     Aρθρο  1

Η παράγραφος 10 του παραρτήματος ΙΙΙ Α. ΑΓΑΘΑ του Ν. 1642/1986 όπως ισχύει καταργείται και οι παράγραφοι 11 έως και 44 αναριθμούνται σε 10 έως και 43.

                                                                     Aρθρο  2

Η απόφαση αυτή που ισχύει από 1η Μαρτίου, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να κυρωθεί με νόμο.

                                                                                                                     Ο  Υπουργός Οικονομικών

                                                                                                                                Γ.  ΣΟΥΦΛΙΑΣ

 

 

 

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης