Live Search Results

ΔΕΔ 1410/2019

Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-07-2019 ]
ΔΕΔ 1410/2019
Εισόδημα - Λογιστικές διαφορές - Δώρα σε προμηθευτές - Γεύματα

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Καλλιθέα, 13/05/19
Αριθμός απόφασης: 1410

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α2

Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 2131604553
ΦΑΞ: 2131604567

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170).

β. Του άρθρου 11 της Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 Β'/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

γ. Της παρ.3 του άρθρου 47 του ν.4331/2015 (ΦΕΚ Α' 69).

δ. Της ΠΟΛ.1069/2014 Εγκυκλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

ε. Της ΠΟΛ.1064/2017 Εγκυκλίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

2. Την αριθμ. Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759 / τ. Β' / 01.09.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

3. Τη με ημερομηνία κατάθεσης 11/01/2019 και αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή της εταιρείας « », ΑΦΜ , με έδρα τη, επί της οδού κατά: α) της υπ'αριθμ / /2018 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2014, β) της υπ'αριθμ / /2018 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, φορολογικού έτους 2015 και γ) της υπ'αριθμ / /2018 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2016, του Προϊσταμένου του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) και τα προσκομιζόμενα με την υπό κρίση προσφυγή σχετικά έγγραφα.

4. Τις ως άνω προσβαλλόμενες πράξεις και την οικεία έκθεση ελέγχου των οποίων ζητείται η ακύρωση.

5. Τις απόψεις του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. .

6. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α2 όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της με ημερομηνία κατάθεσης 11/01/2019 και αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της εταιρείας « » η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

α) Με την υπ'αριθμ / /2018 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 του Προϊσταμένου του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) καταλογίσθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας εταιρείας φόρος εισοδήματος ποσού 3.158,87 ευρώ πλέον πρόσθετος φόρος άρθρου 58 του ν.4174/2013 λόγω ανακρίβειας ποσού 315,89 ευρώ, ήτοι συνολικό ποσό 3.474,76 ευρώ.

β) Με την υπ'αριθμ / /2018 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, φορολογικού έτους 2015 του Προϊσταμένου του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) καταλογίσθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας εταιρείας φόρος εισοδήματος ποσού 2.254,76 ευρώ πλέον πρόσθετος φόρος άρθρου 58 του ν.4174/2013 λόγω ανακρίβειας ποσού 225,48 ευρώ, ήτοι συνολικό ποσό 2.480,24 ευρώ.

γ) Με την υπ'αριθμ / /2018 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 του Προϊσταμένου του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) καταλογίσθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας εταιρείας φόρος εισοδήματος ποσού 2.860,07 ευρώ πλέον πρόσθετος φόρος άρθρου 58 του ν.4174/2013 λόγω ανακρίβειας ποσού 1.430,04 ευρώ, ήτοι συνολικό ποσό 4.290,11 ευρώ.

Οι ως άνω διαφορές φόρου εισοδήματος καταλογίσθηκαν κατόπιν των διαπιστώσεων ελέγχου της από 03/12/2018 έκθεσης μερικού ελέγχου προσδιορισμού φόρου εισοδήματος της ελέγκτριας του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.,

Συγκεκριμένα διενεργήθηκε έλεγχος δυνάμει της υπ'αριθμ /..../ εντολής ελέγχου του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκαν οι κάτωθι ανά φορολογικό έτος λογιστικές διαφορές:
 

Φορολογικό έτος 2014
κωδικός Περιγραφή λογαριασμού Ποσό βάσει βιβλίων Λογιστικές διαφορές βάσει δήλωσης Λογιστικές διαφορές βάσει ελέγχου Διαφορά
62 Παροχές τρίτων 262.659,94   4.709,23 4.709,23
63 Φόροι-τέλη 14.221,10   1.049,59 1.049,59
64 Διάφορα έξοδα 31.600,90   3.813,49 3.813,49
81 Έκτακτα έξοδα 3.625,93 3.625,93 3.625,93 0,00
    312.107,87 3.625,93 13.198,24 9.572,31

 

Φορολογικό έτος 2015
κωδικός Περιγραφή λογαριασμού Ποσό βάσει βιβλίων Λογιστικές διαφορές βάσει δήλωσης Λογιστικές διαφορές βάσει ελέγχου Διαφορά
63 Φόροι-τέλη 16.396,73   977,10 977,10
64 Διάφορα έξοδα 33.737,02   5.855,52 5.855,52
81 Έκτακτα έξοδα 24.846,68 24.846,68 24.846,68 0,00
    74.980,43 24.846,68 31.679,30 6.832,62

 

Φορολογικό έτος 2016
κωδικός Περιγραφή λογαριασμού Ποσό βάσει βιβλίων Λογιστικές διαφορές βάσει δήλωσης Λογιστικές διαφορές βάσει ελέγχου Διαφορά
61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 82.754,48   3.285,00 3.285,00
62 Παροχές τρίτων 315.581,38   431,00 431,00
63 Φόροι-τέλη 20.776,48   1.171,25 1.171,25
64 Διάφορα έξοδα 54.433,44   4.975,08 4.975,08
81 Έκτακτα έξοδα 10.143,99 10.143,99 10.143,99 0,00
    483.689,77 10.143,99 20.006,32 9.862,33


Η προσφεύγουσα εταιρεία, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά να γίνει δεκτή η εν λόγω προσφυγή, να τροποποιηθούν οι ως άνω προσβαλλόμενες πράξεις, προβάλλοντας τους παρακάτω ισχυρισμούς:

• Η εταιρεία εναντιώνεται προσφεύγοντας μόνο για τις παρακάτω λογιστικές διαφορές:

Χρήση 2014 λογ. 64 98 00 «Λοιπά έξοδα Φ0» (έκθεση ελέγχου σελ 13) .......3.412,00€
Χρήση 2015 λογ. 64 98 00 «Λοιπά έξοδα Φ0» (έκθεση ελέγχου σελ 14) .......5.703,12€
Χρήση 2016 λογ. 64 98 00 «Λοιπά έξοδα Φ0» (έκθεση ελέγχου σελ 14).........4.975,08€
Χρήση 2016 λογ. 63 «Φόροι τέλη» (έκθεση ελέγχου σελ 14) ...........................1.171,25€

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν.4172/2013 οι δαπάνες εκπίπτουν όταν πραγματοποιούνται για το συμφέρον της επιχείρησης, αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και εγγράφονται στα λογιστικά αρχεία.

• Για την χρήση 2014: Κατά πάγια τακτική της Εταιρίας αποστέλλονται, καλάθια με ποτά τις ημέρες των Χριστουγέννων και σοκολατένια αυγά τις ημέρες του Πάσχα, σε στελέχη του κατ' εξοχήν προμηθευτή της (συνημμένη κατάσταση). Την ίδια τακτική η εταιρία ακολούθησε και κατά το κρινόμενο έτος 2014 με αξία δώρων 3.412,00€, ποσό μηδαμινό σε σχέση με τον κύκλο εργασιών της. Η εν λόγω δαπάνη αποβλέπει είτε άμεσα είτε διαχρονικά στη διατήρηση - διεύρυνση των εργασιών της και στην αύξηση του εισοδήματος της. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά παραθέτει μερικά από τα οφέλη (εκπτώσεις καυσίμων, Εξόφληση των παραστατικών αγοράς καυσίμων σε δύο ημέρες, Διαρκής συντήρηση του επαγγελματικού εξοπλισμού των καταστημάτων της εταιρείας, αποτελούμενη από εργασίες πολύ υψηλού κόστους). Η συμμετοχή της Εταιρίας περιορίζεται σε ένα πολύ μικρό συμβολικό ποσό στο τέλος κάθε τριμήνου ενώ όλο το υπόλοιπο κόστος καλύπτεται από τον προμηθευτή μας. Επίσης το κόστος αλλαγής των στολών του προσωπικού καλύπτεται από τον προμηθευτή (συνημμένα παραστατικά) όπως ακόμη παρέχεται και μείωση του μηνιαίου μισθώματος για το νέο κατάστημα , , από τις 5.000,00€ στις 4.000,00€ (συνημμένα παραστατικά). Κατόπιν των ως άνω εκτεθέντων η δαπάνη των εορταστικών δώρων πληροί όλες τις προϋποθέσεις του αρθ.22 Ν.4172/2013 και συγκεκριμένα την παράγραφο (α) προς το συμφέρον της εταιρίας και πρέπει να αναγνωρισθεί φορολογικά.

• Για την χρήση 2015 : Και κατά την υπόλογο χρήση 2015 η εταιρεία ως ανωτέρω αναφέρθηκε προκειμένου να μεγιστοποιήσει τα οφέλη της απέστειλε τις ημέρες του Πάσχα και των Χριστουγέννων στους ίδιους σχεδόν ως και την χρήση 2014 παραλήπτες δώρα αξίας 4.315,57€. Ενώ σχετικά με τα δύο (2) τιμολόγια αξίας 1.387,55€ ισχυρίζεται ότι αφορούν γεύματα συνεργασίας με υψηλόβαθμα στελέχη των προκειμένου να αποκτήσει το νέο υποκατάστημα επί της οδού στο

• Για την χρήση 2016: Και κατά τη χρήση έτους 2016 η εταιρία απέστειλε τις ημέρες των Χριστουγέννων και του Πάσχα εορταστικά δώρα αξίας 6.146,33€. Για τους ίδιους ισχυρισμούς όπως και στις παραπάνω χρήσης 2014 και 2015 αποτελούν παραγωγική δαπάνη και πρέπει να εκπέσει φορολογικά.

Επειδή στο άρθρο 22 του ν.4172/2013 ορίζεται:

«Κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 του Κ.Φ.Ε., οι οποίες:

α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της,

β)αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση,

γ)εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά.».

Επειδή στο άρθρο 23 του ν.4172/2013 ορίζεται:

«Οι ακόλουθες δαπάνες δεν εκπίπτουν:

θ) οι δαπάνες για την οργάνωση και διεξαγωγή ενημερωτικών ημερίδων και συναντήσεων που αφορούν στη σίτιση και διαμονή πελατών ή εργαζομένων της κατά το μέτρο που υπερβαίνουν το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά συμμετέχοντα και κατά το μέτρο που η συνολική ετήσια δαπάνη υπερβαίνει το μισό τοις εκατό (0,5%) επί του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος της επιχείρησης,

ι) οι δαπάνες για τη διεξαγωγή εορταστικών εκδηλώσεων, σίτισης και διαμονής φιλοξενούμενων προσώπων κατά το μέτρο που υπερβαίνουν το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά συμμετέχοντα και κατά το μέτρο που η συνολική ετήσια δαπάνη υπερβαίνει το μισό τοις εκατό (0,5%) επί του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος της επιχείρησης,

ια) οι δαπάνες ψυχαγωγίας. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που η επιχειρηματική δραστηριότητα του φορολογούμενου έχει ως κύριο αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ψυχαγωγίας και οι δαπάνες αυτές πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της δραστηριότητας αυτής,

ιβ) προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες ...».

Επειδή στο άρθρο 22 της Απόφασης της Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ 1113/2015 ορίζεται:
«1.Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού τίθεται ο γενικός κανόνας για την έκπτωση των επιχειρηματικών δαπανών. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα των φυσικών προσώπων που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών, οι οποίες πληρούν αθροιστικά τα ακόλουθα κριτήρια, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 και της παραγράφου 4 του άρθρου 48, αναφορικά με τις δαπάνες που κατά ρητή διατύπωση του νόμου δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων. 2. Ειδικότερα, εκπίπτουν οι δαπάνες που:

α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της.

Συγκεκριμένα, στις δαπάνες της περίπτωσης αυτής εμπίπτει κάθε δαπάνη, που κρίνεται απαραίτητη από τον επιχειρηματία ή τη διοίκηση της επιχείρησης, ανεξάρτητα εάν αυτή πραγματοποιείται δυνάμει νόμιμης ή συμβατικής υποχρέωσης, για την επίτευξη του επιχειρηματικού σκοπού, την ανάπτυξη των εργασιών, τη βελτίωση της θέσης της στην αγορά, εφόσον αυτή ενεργείται στα πλαίσια της οικονομικής αποστολής της ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της και μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία εισοδήματος ή άλλως αποβλέπει στη διεύρυνση των εργασιών της και στην αύξηση του εισοδήματός της (ΣτΕ 2033/2012) ή στην υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Δεν επιτρέπεται, δε, στη φορολογική αρχή να ελέγχει τη σκοπιμότητα και το προσήκον μέτρο των δαπανών αυτών (ΣτΕ 2963/2013, ΣτΕ 1729/2013, ΣτΕ 1604/2011, κ.ά.), εκτός αν τούτο ορίζεται ρητά και ειδικά στο νόμο (π.χ. ενδοομιλικές συναλλαγές).

Επισημαίνεται ότι ως προς τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ισχύουν όσα ειδικότερα αναφέρονται κατωτέρω στην παρούσα.

β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή, η αξία της οποίας δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση.

γ) εγγράφονται στα λογιστικά αρχεία (βιβλία) της επιχείρησης την περίοδο που πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά.

Επομένως, οι δαπάνες θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί στα τηρούμενα βιβλία του φορολογικού έτους που αυτές έχουν πραγματοποιηθεί με βάση τα κατάλληλα δικαιολογητικά. Διευκρινίζεται ότι η έννοια των δικαιολογητικών είναι ευρύτερη των φορολογικών στοιχείων και περιλαμβάνει κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό, όπως ενδεικτικά, στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.), δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα, απολογιστικά στοιχεία (π.χ. αποσβέσεις), δήλωση στην περίπτωση ιδιοχρησιμοποίησης, κ.λπ. Ειδικά στην περίπτωση απώλειας των πρωτότυπων φορολογικών στοιχείων, θα λαμβάνονται υπόψη και επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των στοιχείων αυτών από τον εκδότη τους.

Σημειώνεται ότι εφόσον πρόκειται για επιχείρηση η οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 δεν έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων, οι δαπάνες του εν λόγω άρθρου εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της, εφόσον συντρέχουν οι λοιπές αναφερόμενες πιο πάνω προϋποθέσεις, πλην αυτής της εγγραφής στα τηρούμενα βιβλία (π.χ. αγρότες που δεν τηρούν βιβλία, απαλλαγή από την τήρηση βιβλίων σύμφωνα με την ΠΟΛ.1007/2015 Απόφαση ΓΓΔΕ).

3. Κατόπιν όλων όσων αναφέρθηκαν παραπάνω συνάγεται ότι οι επιχειρηματικές δαπάνες εκπίπτουν, εφόσον πληρούν αθροιστικά τα κριτήρια του άρθρου 22 και δεν ανήκουν στον περιοριστικό κατάλογο του άρθρου 23 ή της παραγράφου 4 του άρθρου 48. Αναφορικά με το χρόνο έκπτωσής τους, αυτές εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους το οποίο αφορούν, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 (π.χ. χρόνος έκπτωσης ασφαλιστικών εισφορών, κ.λπ.). Οι δαπάνες των οποίων τα δικαιολογητικά εκδίδονται ή λαμβάνονται έως την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού και αφορούν την κλειόμενη χρήση επίσης εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα του έτους που αφορούν.

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω συνιστούν τον γενικό κανόνα έκπτωσης των δαπανών, καθόσον κάθε δαπάνη πρέπει να εξετάζεται ως ξεχωριστή περίπτωση, από την αρμόδια ελεγκτική αρχή, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής.».

Επειδή στο άρθρο 65 του ν.4174/2013 ορίζεται:

«Σε περίπτωση αμφισβήτησης πράξης προσδιορισμού φόρου στα πλαίσια ενδικοφανούς προσφυγής, ο φορολογούμενος ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που προβαίνει στην εν λόγω αμφισβήτηση φέρει το βάρος της απόδειξης της πλημμέλειας της πράξης προσδιορισμού του φόρου.».

Επειδή εν προκειμένω η προσφεύγουσα εταιρεία, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, αμφισβητεί τις παρακάτω λογιστικές διαφορές του ελέγχου:

-Φορολογικό έτος 2014 λογ. 64 98 00 «Λοιπά έξοδα Φ0» (έκθεση ελέγχου σελ 13) ............3.412,00€
 

Αρ. εγγραφής Ημερομηνία Αρ. Τιμολογίου Προμηθευτής Καθαρό ποσό Ποσό ΦΠΑ
(Λογ/σμός 63 98)
Σύνολο - Λογιστική Διαφορά Ελέγχου
  31.12.2014     1.554,47 357,53 1.912,00
  28.04.2014     1.327,43 172,57 1.500,00
Σύνολο λογιστικής διαφοράς χρήσης 2014 2.881,90 530,10 3.412,00


-Φορολογικό έτος 2015 λογ. 64 98 00 «Λοιπά έξοδα Φ0» (έκθεση ελέγχου σελ 14) ...............5.703,12€
 

Αρ. εγγραφής Ημερομηνία Αρ. Τιμολογίου Προμηθευτής Καθαρό ποσό Ποσό ΦΠΑ (Λογ/σμός 63 98) Σύνολο - Λογιστική Διαφορά Ελέγχου
................ 17.12.2015 ................ ................ 1.920,29 441,67 2.361,96
................ 09.04.2015 ................ ................ 1.553,10 201,90 1.755,00
................ 22.03.2015 ................ ................ 299,96 50,59 350,55
................ 03.05.2015 ................ ................ 843,00 194,00 1.037,00
................ 29.12.2015 ................ ................ 161,47 37,14 198,61
Σύνολο λογιστικής διαφοράς χρήσης 2015 4.777,82 925,30 5.703,12


-Φορολογικό έτος 2016 λογ. 64 98 00 «Λοιπά έξοδα Φ0» και λογ.63 «Φόροι τέλη» (έκθεση ελέγχου σελ 14) ..............6.146,33€
 

Αρ. εγγραφής Ημερομηνία Αρ. Τιμολογίου Προμηθευτής Καθαρό ποσό Ποσό ΦΠΑ (Λογ/σμός 63 98) Σύνολο - Λογιστική Διαφορά Ελέγχου
................ 16.12.2016 ................ ................ 2.382,88 571,89 2.954,77
................ 01.05.2016 ................ ................ 2.276,42 523,58 2.800,00
................ 12/08/2016 ................ ................ 159,35 38,24 197,59
................ 27/06/2016 ................ ................ 156,43 37,54 193,97
Σύνολο λογιστικής διαφοράς χρήσης 2016 4.975,08 1.171,25 6.146,33


Ως προς τις ανωτέρω δαπάνες η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 22 του ν.4172/2013 καθώς πραγματοποιήθηκαν για το συμφέρον της επιχείρησης, αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και εγγράφονται στα λογιστικά αρχεία. Συγκεκριμένα αφορούν δαπάνες για καλάθια με ποτά τις ημέρες των Χριστουγέννων και σοκολατένια αυγά τις ημέρες του Πάσχα, τα οποία αποστέλλονται σε στελέχη του κατ' εξοχήν προμηθευτή της.

Ενώ στο φορολογικό έτος 2015 δύο (2) τιμολόγια αξίας 1.387,55€ (τα με αριθμ και τιμολόγια) ισχυρίζεται ότι αφορούν γεύματα συνεργασίας με υψηλόβαθμα στελέχη των προκειμένου να αποκτήσει το νέο υποκατάστημα επί της οδού στο

Επειδή ωστόσο οι ανωτέρω ισχυρισμοί της προσφεύγουσας εταιρείας δεν τεκμηριώνονται καθώς όσον αφορά τα δώρα που αφορούν σε ποτά και σε σοκολατένια αυγά, από τα προσκομισθέντα στοιχεία (κατάσταση με παραλήπτες δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα) δεν προκύπτει καμία συσχέτιση μεταξύ των συγκεκριμένων παραστατικών δαπανών και των παραληπτών που αναφέρονται στην προαναφερθείσα κατάσταση, μέσω σχετικών παραστατικών αποστολής. Ομοίως και για τα τιμολόγια με αριθμ /2015 εκδόσεως της επιχείρησης « » ποσού 350,55 ευρώ και /03.05.2015 εκδόσεως της « » ποσού 1.037,00 ευρώ, τα οποία αφορούν σε γεύματα διαφόρων προσώπων δεν τεκμηριώθηκε ο αριθμός καθώς η ταυτότητα και η ιδιότητα των συμμετεχόντων.

Δεδομένου ότι δεν υφίσταται συγκεκριμένη και επαρκή πληροφόρηση από την οποία να προκύπτει ότι οι εν λόγω δαπάνες πραγματοποιήθηκαν για λογαριασμό και για το συμφέρον της επιχείρησης, οι διαπιστώσεις του ελέγχου, όπως αυτές καταγράφονται στην οικεία έκθεση μερικού ελέγχου προσδιορισμού φορολογίας εισοδήματος της ελέγκτριας του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., επί της οποίας εδράζονται οι προσβαλλόμενες πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φορολογίας εισοδήματος κρίνονται βάσιμες, αποδεκτές και πλήρως αιτιολογημένες.

Αποφασίζουμε

Την απόρριψη της με ημερομηνία κατάθεσης 11/01/2019 και αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της εταιρείας « », ΑΦΜ και την επικύρωση: α) της υπ'αριθμ / /2018 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2014, β) της υπ' αριθμ / /2018 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, φορολογικού έτους 2015 και γ) της υπ' αριθμ / /2018 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2016, του Προϊσταμένου του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.).

Οριστική φορολογική υποχρέωση της υπόχρεου - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση :

Φορολογική περίοδος 01/01/2014-31/12/2014

Διαφορά φόρου εισοδήματος 3.158,87
Πρόσθετος φόρος λόγω ανακρίβειας 315,89
ΤΕΛΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 3.474,76


Φορολογική περίοδος 01/01/2015-31/12/2015

Διαφορά φόρου εισοδήματος 2.254,76
Πρόσθετος φόρος λόγω ανακρίβειας 225,48
ΤΕΛΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 2.480,24


Φορολογική περίοδος 01/01/2016-31/12/2016

Διαφορά φόρου εισοδήματος 2.860,07
Πρόσθετος φόρος λόγω ανακρίβειας 1.430,04
ΤΕΛΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 4.290,11Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί από αρμόδιο όργανο με τη νόμιμη διαδικασία στον υπόχρεο.ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΚΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

Σ η μ ε ί ω σ η: Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.


Σχετικές επίκαιρες αποφάσεις

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Φορολογία Εισοδήματος

Σχετικές ειδήσεις άρθρα

Related from Links


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories