Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1160/23.5.2002 Διευκρινίσεις σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής, εμπρόθεσμα, περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ οι οποίες δεν παρελήφθησαν μέσω TAXISnet

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1160/23.5.2002
Διευκρινίσεις σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής, εμπρόθεσμα, περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ οι οποίες δεν παρελήφθησαν μέσω TAXISnet


ΠΟΛ.1160/23.5.2002 Διευκρινίσεις σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής, εμπρόθεσμα, περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ οι οπο

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 23 Μαΐου 2002
Αριθμ. Πρωτ.:1044675/3190/625/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ.: 1160

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την δυνατότητα υποβολής εμπρόθεσμα, περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., οι οποίες δεν παρελήφθησαν μέσω TAXIS net.
1044675/3190/625/0014/

Υστερα από τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν μετά την εφαρμογή της υποχρεωτικής υποβολής των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ (υποκείμενοι με βιβλία Γ' κατηγορίας) μέσω TAXISnet, διευκρινίζονται τα παρακάτω:

1. Με τις διατάξεις της ΑΥΟ , για λόγους χρηστής διοίκησης, δόθηκε η δυνατότητα υποβολής στις αρμόδιες ΔΟΥ μέχρι 20.6.2002 των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, με καταβολή των αντίστοιχων ποσών χωρίς πρόσθετους φόρους ή άλλες κυρώσεις, οι οποίες "υποβλήθηκαν" μέσω TAXISnet μέχρι και για τη φορολογική περίοδο Μαρτίου 2002 (καταληκτική ημερομηνία 10.5.2002) και οι υποκείμενοι έλαβαν αριθμό επιτυχούς καταχώρισης της δήλωσής τους στο TAXISnet και στη συνέχεια απορρίφθηκαν λόγω της μη μεταφοράς του αντίστοιχου ακριβούς ποσού μέσω τραπεζικού συστήματος ή μεταφέρθηκαν τα ακριβή ποσά μέσω του συστήματος αλλά δεν βρέθηκε αντίστοιχη υποβληθείσα δήλωση στο σύστημα TAXISnet.
Με τις διατάξεις της ίδιας απόφασης προβλέπεται, για τις τυχόν προσαυξήσεις που έχουν καταβληθεί με "εκπρόθεσμη" υποβολή τέτοιων δηλώσεων, να υποβάλλεται αίτηση επιστροφής από τους υποκείμενους προσκομίζοντας τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και να επιστρέφονται από τις αρμόδιες ΔΟΥ.

2. Προς αποφυγή επανάληψης τέτοιων φαινομένων, επισημαίνεται ότι οι υποκείμενοι στο φόρο που υποβάλλουν τις δηλώσεις ΦΠΑ μέσω του TAXISnet θα πρέπει:
α) Να ελέγχουν από την επιλογή "Υποβληθείσες δηλώσεις" ότι τα ποσά που έχουν πληκτρολογήσει είναι σωστά.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί λανθασμένη υποβολή ποσών για χρεωστική δήλωση, αυτή μπορεί να διαγραφεί και να υποβληθεί ξανά, εφόσον δεν έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία υποβολής.
β) Να γνωρίζουν ότι η χρεωστική τους δήλωση ΦΠΑ θεωρείται έγκυρη μόνο μετά την εμπρόθεσμη πληρωμή του αντίστοιχου ποσού μέσω της τράπεζας (δήλωση χωρίς καταβολή του αντίστοιχου ποσού, θεωρείται ως μη υποβληθείσα).
γ) Να ελέγχουν κατά την πληρωμή ώστε ο ΑΦΜ και το αντίστοιχο χρεωστικό ποσό της εντολής προς την τράπεζα να είναι ακριβώς τα ίδια μ' αυτά της δήλωσης.
δ) Να ελέγχουν αν υπάρχει επαρκές υπόλοιπο στο λογαριασμό τους μέχρι την καταληκτική ημερομηνία για την απόδοσή του.

3. Μετά από τα παραπάνω και δεδομένου ότι ήδη έχει παρέλθει αρκετός χρόνος από την πρώτη εφαρμογή του μέτρου αυτού, στο μέλλον, εφόσον υπάρξει απόρριψη δηλώσεων που θα οφείλεται σε λανθασμένους χειρισμούς:
- του υποκείμενου,
- των λογιστικών γραφείων,
- των τραπεζών,
θα θεωρείται ότι καλώς απορρίφθηκε και ο υποκείμενος θα οφείλει να υποβάλει τη δήλωση αυτή εκπρόθεσμα με τις νόμιμες προσαυξήσεις.
Αντίθετα, εφόσον η απόρριψη των δηλώσεων θα οφείλεται σε τεχνικό λάθος που προκύπτει από το TAXISnet, θα αντιμετωπίζεται και θα δίνεται διοικητική λύση με έγγραφα ή αποφάσεις στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης, δεδομένου ότι ο υποκείμενος δεν έχει ευθύνη στην περίπτωση αυτή.

4. Τέλος προς τις τράπεζες που κοινοποιείται η παρούσα, τονίζουμε ότι έχουν αναλάβει ένα έργο το οποίο οφείλουν να διεκπεραιώνουν με επιτυχία, να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για βελτίωση των προγραμμάτων τους και, σε περίπτωση λαθών που οφείλονται σ' αυτές, να αναλαμβάνουν τις τυχόν ευθύνες τους έναντι των πελατών τους.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης