Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1054/30.1.2002 Κοινοποίηση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο internet, για την επαλήθευση κοινοτικών αριθμών (ΑΦΜ) ΦΠΑ

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1054/30.1.2002
Κοινοποίηση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο internet, για την επαλήθευση κοινοτικών αριθμών (ΑΦΜ) ΦΠΑ


ΠΟΛ.1054/30.1.2002 Κοινοποίηση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο internet, για την επαλ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2002
Αριθμ.Πρωτ.: 1010744/696/192/0014ΔΆ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΆ (Διοικητικής Συνεργασίας
& Ανταλλαγής Πληροφοριών)
Πληροφορίες: Θ. Φλωρόπουλος
Τηλέφωνο: 0103647202 - 5

ΠΟΛ.:1054

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της Ευρ. Επιτροπής στο Internet για την επαλήθευση κοινοτικών αριθμών (ΑΦΜ) Φ.Π.Α.
1010744/696/192/Δ0014/

Σύμφωνα με το άρθρο 28, παρ. 1, εδάφιο α' του Ν.2859/2000 περί κωδικοποίησης του ΦΠΑ, απαλλάσσεται από το φόρο η παράδοση αγαθών που πραγματοποιείται στην Ελλάδα προς αγοραστή υποκείμενο στο φόρο ή προς νομικό πρόσωπο μη υποκείμενο στο φόρο, εφόσον τα αγαθά αποστέλλονται ή μεταφέρονται από τον αγοραστή ή από τον πωλητή προς άλλο κράτος - μέλος όπου ο αγοραστής έχει την εγκατάστασή του ή γενικότερα είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο ΦΠΑ. Η απαλλαγή αυτή καλύπτει συναλλαγές που πραγματοποιούνται στα πλαίσια της επαγγελματικής δραστηριότητας τόσο του πωλητή, όσο και του αγοραστή.

Η απαλλαγή αυτή διασφαλίζεται από το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών VIES, το οποίο ισχύει μετά την 1.1.1993. Με το σύστημα αυτό, το οποίο συνίσταται σε μία ηλεκτρονική βάση δεδομένων, ο πωλητής έχει τη δυνατότητα, αλλά και την υποχρέωση, να ελέγχει την εγκυρότητα του ΑΦΜ του αγοραστή ώστε να διασφαλίζεται, όσον αφορά την ιδιότητά του, ο τόπος εγκατάστασής του και ότι είναι υπόχρεος για την καταβολή του φόρου που αναλογεί στις παραδόσεις αυτές στο κράτος - μέλος εγκατάστασής του, όπου οι πράξεις αυτές φορολογούνται ως ενδοκοινοτικές αποκτήσεις.

Ακόμη, στα φορολογικά στοιχεία που εκδίδουν οι ελληνικές επιχειρήσεις πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός (ΑΦΜ) ΦΠΑ του προσώπου προς το οποίο ενεργείται η παράδοση, είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος - μέλος. Η σημασία της επαλήθευσης αυτού του αριθμού, όπως αναφέρεται και στις ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1282/1993 και ΠΟΛ.1201/1999, είναι μεγάλη. Σχετικά, διευκρινίζεται ότι η ορθή αναγραφή του αριθμού αυτού καθιστά την παράδοση, όπως προαναφέρθηκε, απαλλασσόμενη του φόρου και, στην περίπτωση που δεν επαληθεύεται ο ΑΦΜ/ΦΠΑ ή δεν υφίσταται τέτοιος ΑΦΜ/ΦΠΑ, θα επιβάλλεται ο αναλογούν φόρος. Το τελευταίο καθίσταται αναγκαίο και σε περίπτωση λάθους, γιατί από τη μηχανογραφική διασταύρωση των ανακεφαλαιωτικών πινάκων (δηλώσεις VIES Listing) καλείται ο πωλητής να αποδώσει το φόρο.
Μέχρι σήμερα η επαλήθευση αυτή γινόταν είτε γραπτά (έγγραφο, fax κ.λπ.) είτε προφορικά (τηλεφωνικά) κατευθείαν προς το Κεντρικό Τμήμα Ανταλλαγής Πληροφοριών ΦΠΑ - CLO της 14ης Διεύθυνσης και μόνο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για το λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβη στη δημιουργία μιας νέας ηλεκτρονικής διεύθυνσης στο internet, μέσω της οποίας από 1.1.2002 καθίσταται πλέον δυνατή η επαλήθευση της ΙΣΧΥΟΣ του αριθμού (ΑΦΜ) ΦΠΑ ενός εμπόρου σε οποιαδήποτε κοινοτική χώρα, όλες τις ημέρες και ώρες του χρόνου.

Η εν λόγω ηλεκτρονική διεύθυνση έχει ως εξής:
http://www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/vies/el/vieshome.htm

Η επαλήθευση της ισχύος ενός κοινοτικού αριθμού (ΑΦΜ) ΦΠΑ πραγματοποιείται καθορίζοντας τον αριθμό ΦΠΑ τον οποίο θέλουμε να επαληθεύσουμε και επιλέγοντας στη συνέχεια το κράτος - μέλος όπου ανήκει ο εν λόγω αριθμός (ΑΦΜ) ΦΠΑ, χάρη στο προβλεπόμενο πτυσσόμενο μενού (βλ. συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α').

Η απάντηση την οποία λαμβάνει κάποιος σ' ένα αίτημα επαλήθευσης αριθμού (ΑΦΜ) ΦΠΑ έχει τη μορφή: "Ο αριθμός (ΑΦΜ) ΦΠΑ ισχύει" ή "Ο αριθμός (ΑΦΜ) ΦΠΑ δεν ισχύει". Αυτό σημαίνει ότι η απάντηση που λαμβάνεται περιορίζεται στο να πληροφορήσει τον ερωτώντα εάν ένας συγκεκριμένος αριθμός (ΑΦΜ) ΦΠΑ είναι εν ισχύ κατά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα που διενεργείται το ερώτημα για επαλήθευση.
Επισημαίνεται ότι η εν λόγω διαδικασία επαλήθευσης της ΙΣΧΥΟΣ ενός κοινοτικού αριθμού (ΑΦΜ) ΦΠΑ δεν καλύπτει λειτουργίες όπως π.χ. η διενέργεια προς τους φορολογούμενους επιστροφών του ΦΠΑ εισροών, υπαγωγή επιχειρήσεων στη διαδικασία απαλλαγής ΦΠΑ, ΑΥΟ ΠΟΛ.1262/1993 κ.λπ., οι οποίες προϋποθέτουν τη γραπτή επαλήθευση της ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ενός κοινοτικού αριθμού (ΑΦΜ) ΦΠΑ. Η έγγραφη επαλήθευση ΑΦΜ προϋποθέτει την υποβολή μέσω fax στην υπηρεσία μας της πλήρους επωνυμίας, νομικής μορφής και διεύθυνσης του κοινοτικού εμπόρου.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης