Live Search Results

1218/14/2019

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-04-2019 ]
1218/14/2019
Τροποποίηση της 75/03/17-01-2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού (ΦΕΚ 342/Β΄/08-02-2017) με την οποία εγκρίθηκε με αριθμό 20/02/17-01-2017 διατύπωσης γνώμης της επιτροπής του ΕΛΕΚΠ στο πλαίσιο του Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό άνω των είκοσι θέσεων πλήρους απασχόλησης, για την πρόσληψη 5.000 ανέργων που βρίσκονται σε μειονεκτική και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, ηλικίας άνω των 50 ετών

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αριθμ.  1218/14/26-2-2019

(ΦΕΚ Β' 1037/28-03-2019)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
Α. Του ν. 2224/1994, άρθρα 14 και 15,
Β. Του ν. 2336/19995, άρθρο 10,
Γ. Του ν. 2434/1996, άρθρο 1,
Δ. Του ν. 2956/2001, άρθρο 6 παρ. 7, άρθρο 8 παρ. 2 εδ. ΙΔ, άρθρο 9 παρ. 2 εδ. IB,
Ε. Του ν. 4144/2013.

2. Τη με αριθμ. 118/26-02-2019 γνώμη της επιτροπής του ΕΛΕΚΠ.

3. Τη γνώμη των μελών του.

4. Δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη επί του προϋπολογισμού, 

αποφασίζει:

Την αποδοχή της με αριθμ. 118/26-02-2019 διατύπωσης γνώμης του ΕΛΕΚΠ ως προς την τροποποίηση της με 75/03/17.1.2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού (ΦΕΚ 342/Β΄/08-02-2017) με την οποία είχε εγκριθεί η με αριθμό 20/02/17-01-2017 διατύπωση γνώμης της επιτροπής του ΕΛΕΚΠ στο πλαίσιο του Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό άνω των είκοσι θέσεων πλήρους απασχόλησης, για την πρόσληψη 5.000 ανέργων που βρίσκονται σε μειονεκτική και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, ηλικίας άνω των 50 ετών», ως εξής:

Το άρθρο 7 «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ-ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ» αντικαθίσταται ως εξής:
1. Υποβολή αίτησης για καταβολή επιχορήγησης Μετά τη λήξη κάθε διμήνου απασχόλησης, η επιχείρηση υποβάλλει εντός ενενήντα (90) ημερών αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά για καταβολή της επιχορήγησης, στο Γραφείο Απασχόλησης του αρμόδιου ΚΠΑ όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα που απασχολείται ο επιχορηγούμενος  υπάλληλος.
Τα δικαιολογητικά που υποβάλλει είναι τα εξής:
1. Έντυπη Κατάσταση (έντυπο Β) η οποία περιλαμβάνει τις τρέχουσες μισθολογικές καταστάσεις με την ανάλυση των εργοδοτικών εισφορών ως εξής:
α. Το ονοματεπώνυμο των επιχορηγουμένων βάσει του προγράμματος,
β. Α.Μ.Κ.Α και Α.Μ.Ε.Φ.Κ.Α. επιχορηγουμένων,
γ. Την ημερομηνία πρόσληψης τους,
δ. Την ημερομηνία γέννησης τους,
ε. Τα ημερομίσθια που πραγματοποιήθηκαν κατά μήνα,
στ. Το συνολικό μηνιαίο ακαθάριστο ποσό που δικαιούται ο εργαζόμενος, το οποίο δεν θα είναι χαμηλότερο από τον κατώτατο νομοθετημένο μισθό ή ημερομίσθιο,
ζ. Στήλη της υπεύθυνης δήλωσης με τις υπογραφές των επιχορηγουμένων ότι απασχολήθηκαν το χρονικό
διάστημα για το οποίο ζητείται η επιχορήγηση.
2. Παραστατικά/αποδεικτικά πληρωμής μισθοδοσίας των επιχορηγούμενων για το αιτούμενο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρ. 38 του ν. 4387/2016.
3. Αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.Δ.), οι οποίες μπορούν να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή, συνοδευόμενες με υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι τα στοιχεία που εμπεριέχονται είναι αληθή.
4. Παραστατικά καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για το ελεγχόμενο χρονικό διάστημα. Στις περιπτώσεις που η επιχείρηση έχει προβεί σε ρύθμιση των οφειλών της προς το ΕΦΚΑ ή το ΕΤΕΑΕΠ, για να είναι δυνατή η καταβολή της επιχορήγησης θα πρέπει η ρύθμιση να προσκομισθεί, στην απόφαση ρύθμισης να συμπεριλαμβάνεται το κρίσιμο χρονικό διάστημα και οι δόσεις της ρύθμισης να καταβάλλονται κανονικά. Εάν κριθεί απαραίτητο ότι τα παραπάνω στοιχεία χρήζουν περαιτέρω έρευνας, ενδείκνυται να διασταυρωθούν και με το ΕΦΚΑ ή το ΕΤΕΑΕΠ.
5. Αντίγραφο κατάστασης προσωπικού και ωρών εργασίας που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά στο σύστημα ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (Έντυπο Ε4 ετήσιος πίνακας κατάστασης προσωπικού) καθώς και το Ενιαίο Έντυπο Ε3 της πρόσληψης του επιχορηγούμενου (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης). Τα ανωτέρω έντυπα θα αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ), στο Πληροφοριακό Σύστημα ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (μόνο κατά την πρώτη αίτηση καταβολής της επιχορήγησης και σε περίπτωση αντικαταστάσεων).
6. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης με λογαριασμό IBAN, στο οποίο θα εμφανίζεται το ονοματεπώνυμο της δικαιούχου επιχείρησης -εργοδότη (μόνο κατά την πρώτη αίτηση καταβολής της επιχορήγησης).
2. Επαληθεύσεις
2.1. Διοικητική Επαλήθευση Καταβολή επιχορήγησης
Μετά την υποβολή της αίτησης για καταβολή της επιχορήγησης, το Γραφείο Απασχόλησης του ΚΠΑ προβαίνει άμεσα σε διοικητική επαλήθευση των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί με το αίτημα του δικαιούχου.
Μετά το πέρας της επαλήθευσης συντάσσεται έκθεση διοικητικής επαλήθευσης και ενημερώνεται σχετικά ο δικαιούχος.
Στη συνέχεια ο προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας προβαίνει στην έκδοση σχετικής απόφασης (έγκρισης ή απόρριψης καταβολής επιχορήγησης).
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί απόρριψη της αξίωσης για το αιτούμενο χρονικό διάστημα, λόγω εκπρόθεσμης υποβολής της αίτησης ή και των δικαιολογητικών πέραν της προθεσμίας των ενενήντα (90) ημερών από τη λήξη κάθε διμήνου απασχόλησης, τότε ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ) με απόφαση του θα προβαίνει στη μη καταβολή του συγκεκριμένου ποσού.
Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας κατά τριάντα (30) ημέρες, ύστερα από αίτηση της επιχείρησης στην υπηρεσία και έκδοση σχετικής απόφασης του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ.
2.2 Επιτόπια Επαλήθευση
Για την αποτελεσματική παρακολούθηση της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, διενεργούνται τουλάχιστον δύο επιτόπιες επαληθεύσεις. Οι επιτόπιες επαληθεύσεις πραγματοποιούνται από υπαλλήλους του ΟΑΕΔ στην έδρα ή στο υποκατάστημα της επιχείρησης όπου θα απασχοληθεί ο επιχορηγούμενος υπάλληλος καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος και σε οποιαδήποτε στάδιο υλοποίησης του. Επιτόπιες επαληθεύσεις πραγματοποιούνται και για το δεσμευόμενο, μη επιχορηγούμενο προσωπικό της επιχείρησης. Επιπλέον επιτόπιες επαληθεύσεις (πέραν των δύο) δύναται να διενεργηθούν κατά τη συνολική διάρκεια του προγράμματος (επιχορήγηση και δέσμευση), όταν κρίνεται αναγκαίο, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων της δράσης.
Για τις επαληθεύσεις λαμβάνονται υπόψη το ισχύον εθνικό και ενωσιακό, νομικό, θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο καθώς και η Δημόσια Πρόσκληση.
Μετά το πέρας της επαλήθευσης συντάσσεται έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης και ενημερώνεται σχετικά ο δικαιούχος.
Η ανάθεση των ελέγχων γίνεται με απόφαση από τα αρμόδια Τμήματα Διοικητικών Υπηρεσιών των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων, σύμφωνα με τη με 1952/39/15-07-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως ισχύει, σε ελεγκτές προκειμένου να διαπιστωθεί αν η επιχείρηση τηρεί τους όρους του προγράμματος (λειτουργία της επιχείρησης, απασχόληση του επιχορηγούμενου και μη προσωπικού κ.λπ.).
Οι επαληθεύσεις του προγράμματος θα διενεργούνται από υπαλλήλους του ΟΑΕΔ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση 2/82850/0022/2013 (ΦΕΚ 487/9-10-2013). Το άρθρο 29 διοικητική συνδρομή O.A.Ε.Δ. Προστασία ελεγκτών O.A.Ε.Δ. του ν. 4144/2013 ορίζει ότι: «1. Οι πάσης φύσεως διοικητικές αρχές, οι δικαστικές υπηρεσίες, οι δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και οι υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης υποχρεούνται να παρέχουν κάθε αιτούμενη συνδρομή ιδιαίτερα με την παροχή στον O.A.Ε.Δ. μηχανογραφικών στοιχείων και πληροφοριών για τη διευκόλυνση της άσκησης των αρμοδιοτήτων του. 2. Κατά τη διάρκεια των επιτόπιων ελέγχων που διενεργούν υπάλληλοι του O.A.Ε.Δ. η ελεγκτική διαδικασία δεν παρακωλύεται από τους ελεγχόμενους. Ενδεχόμενη παρακώληση δύναται να αποτελέσει λόγο απένταξής τους από το πρόγραμμα ή διακοπής της παροχής προς αυτούς. Οι ελεγκτές του Ο.Α.Ε.Δ. δεν διώκονται και δεν ενάγονται για γνώμη που διατύπωσαν ή πράξη που διενήργησαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους». Οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις υποχρεούνται:
- να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια, κατά τον έλεγχο, στους ελεγκτές υπαλλήλους του ΟΑΕΔ σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 4144/2013,
- να αποδέχονται όλους τους προβλεπόμενους από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την παροχή σε αυτά όλων των δικαιολογητικών στοιχείων που ζητούνται,
- να τηρούν τα αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση για τουλάχιστον δέκα (10) έτη από την ημερομηνία χορήγησης της τελευταίας ενίσχυσης δυνάμει του καθεστώτος.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 γ του κανονισμού 651/2014, ο ΟΑΕΔ μεριμνά για τη δημοσίευση σε εμπεριστατωμένο δικτυακό τόπο για τις κρατικές ενισχύσεις, σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, των πληροφοριών που αναφέρονται στο παράρτημα III του κανονισμού, για κάθε χορήγηση μεμονωμένης ενίσχυσης σε δικαιούχο που υπερβαίνει τα 500.000 ευρώ ετησίως. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι σχετικά με τη δημοσιοποίηση στοιχείων που αφορούν στις μεμονωμένες κρατικές ενισχύσεις οι οποίες ξεπερνούν ορισμένα όρια εν προκειμένω 500.000 ευρώ ανά δικαιούχο-και χορηγήθηκαν μετά την 1η/7/2016, η Ε. επιτροπή έχει ολοκληρώσει την υλοποίηση ηλεκτρονικής εφαρμογής (Transparency Award Module ΤΑΜ) στην οποία, δυνάμει και του άρθρου 44 του ν. 4438/2016 (ΦΕΚ Α΄ 220/28-11-2016), τα κ/μ οφείλουν να καταχωρούν τα προς δημοσίευση στοιχεία, για τις ανωτέρω αναφερόμενες κρατικές ενισχύσεις, όπως προβλέπονται από τη σχετική ενωσιακή νομική βάση χορήγησης της ενίσχυσης. Τα εν λόγω στοιχεία καταχωρούνται στη σχετική εφαρμογή από τις Αποκεντρωμένες Μονάδες Κρατικών Ενισχύσεων με βάση τα στοιχεία που τους παρέχονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες/χορηγούσες αρχές και επικυρώνονται από την Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών. Τα εν λόγω στοιχεία θα πρέπει να αναρτώνται στο ανωτέρω σχετικό πληροφορικό σύστημα εντός εξαμήνου από τη χορήγηση της ενίσχυσης. Σημειώνεται ότι η συναίνεση του δικαιούχου για την εν λόγω δημοσίευση τεκμαίρεται με τη λήψη της ενίσχυσης.
Σημειώνεται ότι η συναίνεση του δικαιούχου της ενίσχυσης, για τη δημοσίευση των προβλεπομένων στοιχείων, τεκμαίρεται με τη λήψη της ενίσχυσης. Για το λόγο αυτό, οι δυνητικά δικαιούχοι των ενισχύσεων θα ενημερώνονται από τη χορηγούσα αρχή για τα στοιχεία που θα δημοσιοποιηθούν σε περίπτωση που λάβουν την ενίσχυση με σχετική αναφορά στις πράξεις χορήγησης ενισχύσεων και στη Δημόσια Πρόσκληση, όπου θα αναφέρονται τα στοιχεία που θα δημοσιοποιηθούν μαζί με παραπομπή στο σχετικό ενωσιακό θεσμικό πλαίσιο και θα τίθεται υπόψη των δυνητικών δικαιούχων ότι η συναίνεση τους για τη δημοσίευση των εν λόγω στοιχείων τεκμαίρεται με τη λήψη της ενίσχυσης.
Ο ΟΑΕΔ σύμφωνα με το άρθρο 11 του καν. 651/2014 σε συνεργασία με την κάθε φορά αρμόδια υπηρεσία μεριμνά για την διαβίβαση στην επιτροπή μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος κοινοποίησης της επιτροπής, τις συνοπτικές πληροφορίες για κάθε μέτρο ενίσχυσης που τυγχάνει απαλλαγής δυνάμει του παρόντος κανονισμού, καθώς και σύνδεσμο που παρέχει πρόσβαση στο πλήρες κείμενο του μέτρου ενίσχυσης, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων του, εντός 20 εργάσιμων ημερών από την έναρξη ισχύος του μέτρου.
3. Υποβολή αντιρρήσεων
Σε περίπτωση που κατά την επαλήθευση (επιτόπια ή διοικητική) διαπιστώνεται παρατυπία, αυτή αναφέρεται στη σχετική έκθεση επαλήθευσης που συμπληρώνεται από τους αρμόδιους υπαλλήλους με κατάλληλη τεκμηρίωση και αναφορά των διατάξεων που παραβιάστηκαν. Ο δικαιούχος δύναται να υποβάλλει τις αντιρρήσεις του, εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την παραλαβή από αυτόν της έκθεσης επιτόπιας ή διοικητικής επαλήθευσης. Οι αντιρρήσεις εξετάζονται άμεσα από τον Προϊστάμενο του ΚΠΑ, ο οποίος και εκδίδει σχετική απόφαση επί των αντιρρήσεων.
Στην περίπτωση που γίνουν δεκτές οι αντιρρήσεις που έχει υποβάλλει, τότε ο Προϊστάμενος του ΚΠΑ εκδίδει σχετική απόφαση αποδοχής των αντιρρήσεων. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποβάλλει εμπρόθεσμα τις αντιρρήσεις του ή ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας ΚΠΑ δεν τις αποδέχεται, τότε εκδίδει σχετική απόφαση (ανάκληση, διακοπή με αναζήτηση, απόρριψη αξίωσης για καταβολή της επιχορήγησης κ.λπ.), η οποία κοινοποιείται με σχετική επιστολή στην επιχείρηση. Κατά της απόφασης, ο δικαιούχος δύναται να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.

Το άρθρο 10 «Παραγραφή αξίωσης» καταργείται.

Το άρθρο 12 «Επίλυση διαφορών» αντικαθίσταται ως εξής:
Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των ενταγμένων στο συνολικό πρόγραμμα και των Υπηρεσιών Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, θα επιλύεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ ύστερα από διατύπωση γνώμης της επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΕΚΠ.
Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης.

Το άρθρο 13 «Διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου του προγράμματος» καταργείται.

Τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2019

Η Διοικήτρια
Μ. ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ


Σχετικές επίκαιρες αποφάσεις

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Εργατικά - Απασχόληση

Σχετικές ειδήσεις άρθρα

Related from Links


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories