Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1302/19.11.1996 Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών και δωρεών�γονικών παροχών

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

ΠΟΛ.1302/19.11.1996
Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών και δωρεών�γονικών παροχών

ΠΟΛ.1302/19.11.1996 Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών και δωρεώ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Α.Υ.Ο. υπ' αριθ. 1125750/942/Α0013/ΠΟΛ.1302/19.11.1996


"Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας
μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών και δωρεών-γονικών παροχών"


Αποφασίζουμε

1. Ορίζουμε ότι, από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, ο τύπος και το περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών και δωρεών - γονικών παροχών, θα έχουν όπως τα σχετικά υποδείγματα, που επισυνάπτονται ως παράρτημα της απόφασης αυτής.

2. Η δήλωση φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων, που επισυνάπτεται στην παρούσα, θα υποβάλλεται μόνο όταν αφορά ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές όπου ισχύει το μικτό σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, βάσει του άρθρου 41α' του Ν.1249/1982. Για τα ακίνητα που βρίσκονται σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή, εξακολουθούν να ισχύουν οι μέχρι σήμερα υποβαλλόμενες δηλώσεις.
Οι δηλώσεις φορολογίας κληρονομιών και δωρεών - γονικών παροχών υποβάλλονται σε κάθε περίπτωση υποχρέωσης υποβολής δήλωσης, ανεξάρτητα από το αντικείμενο φορολογίας. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας παύουν να ισχύουν οι μέχρι σήμερα υποβαλλόμενες δηλώσεις.

3. Αντί των δηλώσεων της παραγράφου 1 του απόφασης αυτής, είναι δυνατόν να υποβληθούν φύλλα που έχουν εκτυπωθεί σε απλό μηχανογραφικό χαρτί διαστάσεων Α3, για τις δηλώσεις φόρου κληρονομιών και δωρεών - γονικών παροχών, και Α3 ή Α4 για τις δηλώσεις φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων. Σε κάθε περίπτωση, όμως, θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που περιέχονται στις δηλώσεις της παραγράφου 1, εκτός από τα στοιχεία παροχής οδηγιών τους. Για οποιαδήποτε ανακρίβεια ή παράλειψη των πιο πάνω στοιχείων, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις των άρθρων 15 του Α.Ν.1521/1950 και 117 του Ν.Δ.118/1973 κυρώσεις.

4. Οι ανωτέρω δηλώσεις υποβάλλονται:
α) φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων και δωρεών - γονικών παροχών σε τρία αντίτυπα, από τα οποία το πρώτο παραμένει στην καθ' ύλη αρμόδια ΔΟΥ, το δεύτερο αποστέλλεται από αυτή, μαζί με τα φύλλα υπολογισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων, στο κέντρο Πληροφορικής του Υπουργείου Οικονομικών (ΚΕΠΥΟ) και το τρίτο παραδίδεται θεωρημένο στο φορολογούμενο για τη σύνταξη του οικείου συμβολαίου,
β) φορολογίας κληρονομιών σε δύο αντίτυπα, από τα οποία το πρώτο παραμένει στην αρμόδια ΔΟΥ, το δε δεύτερο αποστέλλεται από τη ΔΟΥ στο ΚΕΠΥΟ.

5. Με την παρούσα απόφαση δεν πραγματοποιείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

6. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης