ΠΟΛ.1016/16.1.1996

Αναπροσαρμογή ποσοστού προσαύξησης εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών προς το ΔημόσιοΣχόλια:


16 Ιαν 1996

Taxheaven.gr
Α.Υ.Ο. υπ' αριθ. 1006560/422-12/0016/


"Αναπροσαρμογή ποσοστού προσαύξησης
εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών προς το Δημόσιο"


Αποφασίζουμε

Το ποσοστό των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής των χρεών προς το Δημόσιο, που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.Δ.356/1974 (ΚΕΔΕ) όπως ισχύουν σήμερα, μειώνεται και ορίζεται σε δύο τοις εκατό (2%) για κάθε μήνα καθυστέρησης μέχρι την ημερομηνία καταβολής τους.
Τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο εφαρμόζονται, χωρίς αναδρομική ισχύ και για τα χρέη προς το Δημόσιο τα οποία μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσης έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα και δεν έχουν εξοφληθεί και για όσο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία αυτή και μετά καθυστερούν να εξοφληθούν.

Η απόφασή μας αυτή ισχύει από 1η Φεβρουαρίου 1996.

Η απόφασή μας αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Taxheaven.gr