Α.Υ.Ο. 3141 1.01.1986

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απαλλαγή από το φόρο για την αιτία θανάτου κτήση πρώτης κατοικίαςΣχόλια:


1 Ιαν 1986

Taxheaven.gr
Α.Υ.Ο. υπ' αριθ. Κ.3141/1986 "Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απαλλαγή από το φόρο για την αιτία θανάτου κτήση πρώτης κατοικίας"


Ορίζουμε πως, για τη χορήγηση της απαλλαγής από το φόρο για την αιτία θανάτου κτήση πρώτης κατοικίας, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν.1591/1986 (ΦΕΚ 50 Α'), εκτός από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από το άρθρο αυτό, απαιτούνται:

Ι. Να επισυναφθούν στη δήλωση φόρου κληρονομιάς που θα υποβληθεί και τα ακόλουθα:

1. Υπεύθυνη δήλωση του κληρονόμου, σε έντυπο Ν.Δ.105/1969, με την οποία θα βεβαιώνει ότι:
α) Αυτός, καθώς και η (ο) σύζυγός του και τα ανήλικα ή και τα ενήλικα, που σπουδάζουν όμως σε αναγνωρισμένες σχολές της ημεδαπής ή αλλοδαπής, παιδιά του, μέχρι του 25ου έτους της ηλικίας τους, δεν έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε άλλη οικία ή διαμέρισμα ή δικαίωμα πλήρους κυριότητας σε οικόπεδο οικοδομήσιμο, το οποίο βρίσκεται σε πόλη πληθυσμού άνω των 3.000 κατοίκων ή σε τουριστική περιοχή.
β) Δεν έχει απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης ή κληρονομιών για απόκτηση πρώτης κατοικίας.
γ) Διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα και όχι προσωρινά, βάσει σχετικής άδειας.
δ) Αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει κάθε στοιχείο που θα του ζητήσει ο αρμόδιος Οικονομικός Εφορος.

2. Αν τα πρόσωπα της περ. (α) της παρ. 1 έχουν οικία ή διαμέρισμα, απαιτείται, στη δήλωση που θα υποβληθεί, να επισυναφθούν:
α) Προκειμένου περί κατοικίας, βεβαίωση του αρμόδιου Οικονομικού Εφόρου ότι αυτή δεν πληροί τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας του υπόχρεου.
β) Προκειμένου περί διαμερίσματος, αντίγραφο του τίτλου κτήσης αυτού (συμβόλαιο αγοράς, δωρεάς, γονικής παροχής), ή, εφόσον τούτο αποκτήθηκε με κληρονομιά (κληροδοσία), βεβαίωση του αρμόδιου για τη φορολογία κληρονομιών Οικονομικού Εφόρου, για το ακριβές εμβαδόν του και ότι τούτο δηλώθηκε ως κληρονομιαίο και δεν απαλλάχθηκε ως πρώτη κατοικία.

ΙΙ. Σε περίπτωση απαλλαγής από το φόρο, ο κληρονόμος (κληροδόχος) έχει υποχρέωση να προσκομίσει στον αρμόδιο Οικονομικό Εφορο κυρωμένο αντίγραφο της αποδοχής κληρονομιάς ή κληροδοσίας, στην οποία περιλαμβάνεται ρητή μνεία ότι η οικία ή το διαμέρισμα δεν θα μεταβιβασθεί ή βαρυνθεί με εμπράγματο δικαίωμα, πλην υποθήκης, για μία πενταετία από την απόκτησή του.Taxheaven.gr