Live Search Results

123/22078/2019

Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-02-2019 ]
123/22078/2019
Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή διατάξεων του καν. (ΕΕ) 1379/2013 σχετικά με τη λειτουργία Οργανώσεων Παραγωγών προϊόντων υδατοκαλλιέργειας

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 123/22078/4-2-2019

(ΦΕΚ Β' 463/18-02-2019)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Την παράγραφος 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α΄) «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

2. Το {start}άρθρο 37{end} του ν. 4384/2016 (ΦΕΚ 78/Α’) «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5, του άρθρου 65 του ν. 4484/2017 (ΦΕΚ 110/Α’) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις» και ισχύει.

3. Το π.δ. 97/2017 (ΦΕΚ 138/Α΄) «Οργανισμός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

4. Την αριθμ. 397/18235/16-2-2017 (ΦΕΚ 601/Β΄) απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αρμόδια αρχή, διαδικασία και δικαιολογητικά αναγνώρισης των Οργανώσεων Παραγωγών (ΟΠ) και των Ενώσεών τους (Ε.ΟΠ), καθώς και των Ομάδων Παραγωγών (Ομ.Π.)», όπως τροποποιήθηκε από την αριθμ. 2430/110502/20-10-2017 (ΦΕΚ 3800/Β΄) απόφαση.

5. Την αριθμ. 673/87658/20-6-2018 (ΦΕΚ 2445Β΄) απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Υποβολή και έγκριση Σχεδίων Παραγωγής και Εμπορίας των Οργανώσεων Παραγωγών σύμφωνα με το άρθρο 28 του Καν. (EΕ) 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1184/2206 και 1224/2009 του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000»».

6. Τον Καν. (EΕ) 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1184/2206 και 1224/2009 του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000».

7. Τον εκτελεστικό Καν. (EΕ) 1418/2013 της Επιτροπής «σχετικά με τα σχέδια παραγωγής και εμπορίας, σύμφωνα με τον καν. (EΕ) 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας».

8. Το γεγονός ότι πρέπει να προσδιορισθεί η διαδικασία για την αναθεώρηση, την τροποποίηση των Σχεδίων Παραγωγής και Εμπορίας και την αξιολόγηση των ετήσιων εκθέσεων δραστηριοτήτων στο πλαίσιο των Σχεδίων Παραγωγής και Εμπορίας των Οργανώσεων Παραγωγών έτσι όπως προβλέπεται στο άρθρο 28, παρ. 1, 2, 3, 4, 5 του Καν. (EΕ) 1379/2013.

9. Το π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

10. Τη με αρ. 2429/19958/2018 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ολυμπία Τελιγιορίδου» (Β΄ 3901).

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής


Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στις Οργανώσεις Παραγωγών (ΟΠ) προϊόντων υδατοκαλλιέργειας που λειτουργούν με βάση τον καν. (ΕΕ) 1379/2013, τον εκτελεστικό καν. (ΕΕ) 1418/2013 και την υπουργική απόφαση 397/18235/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Σχέδια Παραγωγής και Εμπορίας


1. Τα Σχέδια Παραγωγής και Εμπορίας (ΣΠΕ) των αναγνωρισμένων ΟΠ προϊόντων υδατοκαλλιέργειας υποβάλλονται τα μεν πρώτα οχτώ (8) εβδομάδες μετά από την αναγνώριση, τα δε επόμενα ΣΠΕ, (8) εβδομάδες πριν τη λήξη της προθεσμίας των ΣΠΕ σε ισχύ. Τα ΣΠΕ έχουν δομή κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του καν. (ΕΕ) 1379/2013, το παράρτημα του εκτελεστικού καν. (ΕΕ) 1418/2013 και τη σύσταση της Επιτροπής 2014/117/ΕΕ, και εξειδικεύονται στο άρθρο 3.

2. Η υποβολή ΣΠΕ είναι υποχρεωτική για όλες τις ΟΠ.

3. Το ΣΠΕ υποβάλλεται σε δύο (2) αντίγραφα στην αρμόδια αρχή που ορίζεται στην υπ’αριθμ. 673/87658/206-2018 (ΦΕΚ 2445/Β΄) απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) όπου η έδρα της ΟΠ.

Άρθρο 3
Περιεχόμενο Σχεδίων Παραγωγής και Εμπορίας


1. Το ΣΠΕ έχει διάρκεια δύο (2) έως πέντε (5) ετών, και υλοποιείται σε ετήσιες περιόδους που εκτείνονται από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. Το ΣΠΕ περιλαμβάνει τα παρακάτω:

α. Γενικές πληροφορίες σχετικά με την ΟΠ.
Όνομα
Η πλήρης επωνυμία της ΟΠ
Τύπος
ΟΠ προϊόντων υδατοκαλλιέργειας.
Κωδικός αναγνώρισης
Ο εθνικός κωδικός αναγνώρισης.
Τόπος εγκατάστασης
Ο τόπος στον οποίο είναι επισήμως εγγεγραμμένη η ΟΠ (όπως πόλη, ταχυδρομική διεύθυνση) καθώς και ο τομέας αρμοδιότητάς της, με χρήση της συναφούς μονάδας NUTS (κοινή ονοματολογία των εδαφικών στατιστικών μονάδων).
Αριθμός μελών
Ο αριθμός των παραγωγών που είναι επίσημα εγγεγραμμένοι στην ΟΠ.
Κύκλος εργασιών
Πίνακας που καταδεικνύει τον συνολικό κύκλο εργασιών της ΟΠ την τελευταία τριετία, στον οποίο περιλαμβάνεται και ο κύκλος εργασιών ανά είδος.
Για τις προσφάτως αναγνωρισθείσες ΟΠ και για τις ΟΠ που δεν ασκούν εμπορία, ο κύκλος εργασιών υπολογίζεται ως το άθροισμα της παραγωγής των μελών της ΟΠ που διατέθηκε στο εμπόριο σε πρώτη πώληση κατά την τελευταία τριετία πριν την αναγνώριση.
Όγκος της παραγωγής
Πίνακας που αναφέρει λεπτομερώς για κάθε είδος τον όγκο και την αξία της παραγωγής υδατοκαλλιέργειας κατά την τελευταία τριετία, εκφρασμένα σε τόνους και ευρώ κατ’ έτος και ανά είδος.
Προσδιορισμός του είδους που αποτελεί το κύριο αντικείμενο εμπορίας της ΟΠ (μόνο για τις ΟΠ που ασκούν εμπορία).
Το εν λόγω είδος αντιστοιχεί στο κύριο μέρος της παραγωγής της εκάστοτε ΟΠ από άποψη κύκλου εργασιών και όγκου εκτρεφόμενων ειδών.

β. Πρόγραμμα παραγωγής και στρατηγική εμπορίας.
Εισαγωγή
Η ΟΠ εξηγεί τη γενικότερη συνοχή των μέτρων που προτίθεται να εφαρμόσει με τους στόχους του ΣΠΕ.
Βάσει αξιολόγησης των περιουσιακών στοιχείων, των δυνατοτήτων, των απειλών που αντιμετωπίζει και των αδυναμιών της ΟΠ, τα ΣΠΕ υποβάλλονται μέσω παρουσίασης της προβλεπόμενης από την ΟΠ στρατηγικής για την ανάπτυξη της παραγωγής της ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των αγορών, σύμφωνα με τους στόχους τους οποίους οφείλουν να επιδιώκουν οι ΟΠ.
Η εν λόγω παρουσίαση θα πρέπει να προσδιορίζει σαφώς τη σύνδεση μεταξύ του προγράμματος παραγωγής και της στρατηγικής εμπορίας που θα εφαρμόσει η ΟΠ.
Πρόγραμμα παραγωγής
Αποτελείται από ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα προγραμματισμού της προσφοράς που θα αφορά ολόκληρο έτος (ετήσια) και θα βασίζεται σε εποχικές τάσεις (τιμή, παραγωγή και ζήτηση) της αγοράς.
Λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία:
- ο προγραμματισμός των δραστηριοτήτων παραγωγής,
- ο συντονισμός των δραστηριοτήτων με άλλους παραγωγούς,
- η ανάπτυξη βιώσιμων πρακτικών υδατοκαλλιέργειας. Στρατηγική εμπορίας
Περιγράφει με ποιον τρόπο προτίθεται η ΟΠ να διασφαλίσει την επάρκεια της προσφοράς σε σχέση με τις απαιτήσεις της αγοράς από άποψη ποσότητας, ποιότητας και παρουσίασης. Λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία:
- ο προσδιορισμός των απαιτήσεων της αγοράς (ποσότητα, ποιότητα, παρουσίαση),
- ο προσδιορισμός νέων αγορών και άλλων εμπορικών δυνατοτήτων (υποχρεωτικό μόνο για τις ΟΠ που ασκούν εμπορία),
- ο διάλογος και ο συντονισμός με άλλους παράγοντες της αλυσίδας εφοδιασμού.

γ. Μέτρα για την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 7 του κανονισμού (Ε.Ε.) 1379/2013 για την Κοινή Οργάνωση της Αγοράς (ΚΟΑ).
Τα μέτρα για την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 7 του κανονισμού για την ΚΟΑ για τις οργανώσεις παραγωγών προϊόντων υδατοκαλλιέργειας είναι, ενδεικτικά, τα ακόλουθα:
γα. Προώθηση βιώσιμων δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας. Περιλαμβάνεται ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:
- προετοιμασία και διεξαγωγή εκστρατειών επιστημονικού και τεχνικού χαρακτήρα για τη βελτίωση των γνώσεων σχετικά με τα είδη και σχετικά με τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας στο περιβάλλον, και για την προαγωγή της ανάπτυξης βιώσιμων τεχνικών υδατοκαλλιέργειας,
- συντονισμός του διαλόγου και της συνεργασίας με τις συναφείς επιστημονικές οργανώσεις στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας και συνεργασία κατά την κατάρτιση επιστημονικών γνωμοδοτήσεων για τη στήριξη των αποφάσεων διαχείρισης της υδατοκαλλιέργειας,
- παροχή βοήθειας και κατάρτισης στα μέλη των ΟΠ για την προώθηση βιώσιμων πρακτικών υδατοκαλλιέργειας,
- εντοπισμός και συλλογική πρόληψη των κινδύνων που σχετίζονται με την ασφάλεια στην εργασία,
- αποτελεσματική συμμετοχή στους διάφορους σχετικούς με την υδατοκαλλιέργεια φορείς σε εθνικό, περιφερειακό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο,
- συντονισμός του διαλόγου μεταξύ των ΟΠ, μεταξύ άλλων και με εκείνες που προέρχονται από διαφορετικά κράτη μέλη.
γβ. Επιβεβαίωση ότι οι δραστηριότητες των μελών τους είναι συνεπείς με το Πολυετές Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη των Υδατοκαλλιεργειών. Περιλαμβάνεται ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:
- συμμετοχή στην ανάπτυξη του Πολυετούς Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Ανάπτυξη των Υδατοκαλλιεργειών,
- ανάπτυξη προγραμμάτων πιστοποίησης σχετικά με τη βιωσιμότητα των ζωοτροφών.
γγ. Επιδίωξη εξασφάλισης ότι τα προϊόντα διατροφής για υδατοκαλλιέργεια προέρχονται από αλιεία βιώσιμης διαχείρισης
Περιλαμβάνεται ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:
- συμμετοχή στην ανάπτυξη διαδικασιών ιχνηλασιμότητας,
- ανάπτυξη προγραμμάτων πιστοποίησης σχετικά με τη βιωσιμότητα των ιχθυοτροφών.
γδ. Βελτίωση των συνθηκών για την τοποθέτηση στην αγορά των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας των ΟΠ και των μελών τους. Περιλαμβάνεται ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:
- εντοπισμός αγορών για την εμπορία και/ή τη διοχέτευση της παραγωγής των ΟΠ και των μελών τους,
- ανάπτυξη στρατηγικών για την καλύτερη εμπορία της παραγωγής, μεταξύ άλλων για πιστοποίηση των προϊόντων,
- στήριξη των συμπληρωματικών προαιρετικών πληροφοριών, σύμφωνα με το άρθρο 39 του κανονισμού ΚΟΑ,
- ανάπτυξη διαδικασιών πιστοποίησης, μεταξύ άλλων σε σχέση με τη διατροφή και την ποιότητα,
- σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων μεθόδων και νέων εργαλείων εμπορίας,
- παροχή βοήθειας και κατάρτισης στα μέλη των οργανώσεων παραγωγών σχετικά με τις τεχνικές εμπορίας,
- συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για την προώθηση της παραγωγής των μελών των οργανώσεων παραγωγών.
γε. Βελτίωση των οικονομικών αποδόσεων. Περιλαμβάνεται ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:
- προετοιμασία και παρακολούθηση εκστρατειών επιστημονικού και τεχνικού χαρακτήρα που στοχεύουν στη μείωση των λειτουργικών δαπανών,
- παροχή βοήθειας και κατάρτισης στα μέλη των ΟΠ σχετικά με τη διαχείριση των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας,
- ανάπτυξη υπηρεσιών προς τα μέλη της ΟΠ σε σχέση με τη λογιστική καταγραφή των δαπανών.
γστ. Σταθεροποίηση των αγορών
Περιλαμβάνεται ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:
- συντονισμός μεταξύ των διαφόρων ΟΠ όσον αφορά τη συγκέντρωση, την επεξεργασία, την ανταλλαγή και την αξιοποίηση πληροφοριών οικονομικού χαρακτήρα που συνδέονται με την παραγωγή των μελών των ΟΠ, συμβολή στη βελτίωση των γνώσεων της αγοράς,
- βελτίωση των γνώσεων των μελών των ΟΠ σχετικά με τις βασικές οικονομικές κινητήριες δυνάμεις κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού,
- παροχή πρακτικής στήριξης στους παραγωγούς για τη βελτίωση του συντονισμού κατά την ανταλλαγή πληροφοριών με τους μεταποιητές.
γζ. Συμβολή στον εφοδιασμό σε τρόφιμα και στην προαγωγή υψηλών προδιαγραφών ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων, με παράλληλη συμβολή στην απασχόληση σε παράκτιες και αγροτικές περιοχές. Περιλαμβάνεται ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:
- προετοιμασία και διεξαγωγή εκστρατειών για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών που αφορούν τα πρότυπα εμπορίας (ποιότητα, μέγεθος ή βάρος, συσκευασία, παρουσίαση και επισήμανση),
- προετοιμασία και διεξαγωγή εκστρατειών για την προώθηση της απασχόλησης στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας,
- προετοιμασία και διεξαγωγή εκστρατειών για την προώθηση των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας.

δ. Κυρώσεις και μέτρα ελέγχου
Περιλαμβάνεται ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:
- ανάπτυξη συστήματος κυρώσεων αναλογικού προς τις παραβάσεις που διαπράττονται από τα μέλη των ΟΠ,
- ανάπτυξη στρατηγικών και προγραμμάτων για την επιβολή των κανόνων που θεσπίζονται από την ΟΠ,
- διενέργεια αξιολογήσεων κινδύνου σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων που θεσπίζονται από την ΟΠ,
- προετοιμασία και εκτέλεση επιχειρήσεων ελέγχου της επιβολής των κανόνων που θεσπίζονται από την ΟΠ,
- κατάρτιση παρατηρητών και ελεγκτών,
- δημιουργία και διάδοση κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή:
δα. των κανονισμών που απορρέουν από την κοινή αλιευτική πολιτική,
δβ. των κανόνων και των μέτρων διαχείρισης που θεσπίζονται από την ΟΠ.

ε. Δαπάνες προς εξέταση
εα. Χρηματοδοτικό σχέδιο
Στα ΣΠΕ συμπεριλαμβάνεται χρηματοδοτικό σχέδιο στο οποίο αναφέρεται αναλυτικά για κάθε μέτρο που η ΟΠ προτίθεται να εφαρμόσει το κόστος, τις διάφορες δαπάνες και τους αναμενόμενους χρηματοδοτικούς πόρους (ΕΠΑλΘ, άλλο, ιδία συμμετοχή). Στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού σχεδίου, γίνεται διάκριση μεταξύ των ακόλουθων δύο τύπων δραστηριοτήτων:
- δραστηριότητες προετοιμασίας, παρακολούθησης και καθοδήγησης σχετικές με τα σχεδιαζόμενα μέτρα («δραστηριότητες κυρίου του έργου») και
- δραστηριότητες που συνδέονται με την πρακτική υλοποίηση κάθε ειδικού σχεδιαζόμενου μέτρου («δραστηριότητες διαχείρισης έργου»).
εβ. Δραστηριότητες κυρίου του έργου
Οι δαπάνες για τις δραστηριότητες κυρίου του έργου περιλαμβάνουν ειδικότερα δαπάνες για μελέτες αγοράς, μελέτες αξιολόγησης, σχεδιασμό του έργου, ανάλυση κινδύνου και κάθε μελέτη σκοπιμότητας που υλοποιείται πριν από την εφαρμογή ενός μέτρου που συνδέεται με την επίτευξη ενός από τους στόχους του ΣΠΕ. Επίσης περιλαμβάνουν τις δαπάνες που συνδέονται με τις δραστηριότητες παρακολούθησης και ελέγχου που εκτελούνται από την ΟΠ κατά τη διάρκεια εφαρμογής ενός συγκεκριμένου μέτρου. Οι δαπάνες προς εξέταση καλύπτουν διάφορες κατηγορίες, όπως το ανθρώπινο δυναμικό, την παροχή υπηρεσίας ή τις προμήθειες.
εγ. Δραστηριότητες διαχείρισης έργου
Οι δαπάνες για τις δραστηριότητες διαχείρισης έργου περιλαμβάνουν κυρίως δαπάνες σχετικές με στοιχεία των εφαρμοζόμενων μέτρων τα οποία δεν συνδέονται άμεσα με τις δραστηριότητες κυρίου του έργου, όπως επιστημονικά ή τεχνικά πειράματα, διαφημιστικές εκστρατείες, την ανάπτυξη της ιχνηλασιμότητας ή την προώθηση βιώσιμων πρακτικών υδατοκαλλιέργειας.

η. Χρονοδιάγραμμα
Το ΣΠΕ περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα των σχεδιαζόμενων μέτρων και των σχετικών δαπανών, οι οποίες θα αναλύονται σε ετήσιες δόσεις.
Το χρονοδιάγραμμα υποδεικνύει για κάθε μέτρο κατάλληλους δείκτες υλοποιήσεων και αποτελεσμάτων, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο σημείο θ.

θ. Δείκτες
Προβλέπεται ένας δείκτης υλοποιήσεων και ένας δείκτης αποτελεσμάτων για κάθε σχεδιαζόμενο μέτρο του ΣΠΕ.
Οι δείκτες έχουν στόχο την αξιολόγηση της επίτευξης των στρατηγικών στόχων των σχεδίων σε σχέση με την αρχική κατάσταση που περιγράφεται στην εισαγωγή του ΣΠΕ και χρησιμοποιούνται στην ετήσια έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 5.
Ανάλογα με τη σημασία τους για τα διάφορα σχεδιαζόμενα μέτρα, χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι δείκτες:
θα. Δείκτες υλοποίησης για την εφαρμογή των σχεδιαζόμενων μέτρων Περιλαμβάνονται δείκτες που αξιολογούν τη συμμόρφωση με:
- την προγραμματισμένη συγκομιδή για τα εκτρεφόμενα είδη,
- το προαιρετικό χρονοδιάγραμμα για την εμπορία των προϊόντων ανά είδος και παρουσίαση,
- το σχέδιο προγραμματισμένων δράσεων για τον προσδιορισμό των δυνατοτήτων της αγοράς,
- το σχέδιο προγραμματισμένων δράσεων για την πιστοποίηση/επισήμανση των προϊόντων,
- το σχέδιο για τη μείωση της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων που συνδέεται με δραστηριότητες υδατοκαλλιέργειας,
- το σχέδιο για την εφαρμογή βιώσιμης διατροφής των εκτρεφόμενων ειδών,
- το χρονοδιάγραμμα για την παροχή κατάρτισης ως προς τη συμμόρφωση και τους κανόνες, την ενημέρωση και τον έλεγχο.
Οι εν λόγω δείκτες υλοποίησης επίσης επισημαίνουν πρόβλεψη των κύκλων πωλήσεων των προϊόντων.
θβ. Δείκτες αποτελεσμάτων για την αξιολόγηση της συμβολής των μέτρων που αναπτύχθηκαν στην επίτευξη των στόχων των ΣΠΕ: Περιλαμβάνονται δείκτες που αξιολογούν:
- τον όγκο και/ή την αξία των ειδών που αποτελούν αντικείμενο παραγωγής ή διατίθενται στο εμπόριο,
- την αύξηση των πωλήσεων ανά είδος και/ή προϊόν σε σύγκριση με την εκ των προτέρων θέση,
- τον αριθμό και τον όγκο και/ή την αξία των νέων προϊόντων που πωλήθηκαν σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος,
- την εξέλιξη του ποσοστού ιχθυοτροφών που χρησιμοποιούνται για τα εκτρεφόμενα είδη και που προέρχονται από βιώσιμους πόρους,
- την εξέλιξη των ποσοτήτων των ζωικών υποπροϊόντων,
- τις αλλαγές στο ποσοστό των προϊόντων που δεν πωλήθηκαν σε σχέση με την εκ των προτέρων θέση,
- τον αριθμό ατυχημάτων εργαζομένων (που περιλαμβάνουν τραυματισμό και/ή απώλεια ζωής),
- τις αλλαγές στον αριθμό των καταγεγραμμένων παραβάσεων των κανόνων των ΟΠ.

3. Το ΣΠΕ εξετάζεται από την επιτροπή που προβλέπεται από την αριθμ. 397/18235/2017 (ΦΕΚ 601/Β΄) απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σύμφωνα με την αριθμ. 673/87658/2018 (ΦΕΚ 2445/Β΄) απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και εφόσον εκτιμηθεί ότι το ΣΠΕ που έχει υποβληθεί αποσκοπεί στην επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 7 του κανονισμού (ΕΕ) 1379/2013, εγκρίνεται, με την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης της Γεν. Δ/νσης Αλιείας του ΥΠΑΑΤ, μέσα σε έξι (6) εβδομάδες από την παραλαβή του και ενημερώνεται η ΟΠ. Σε περίπτωση που η επιτροπή διαπιστώσει ότι οι στόχοι που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 7 του κανονισμού (ΕΕ) 1379/2013 δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν βάσει του ΣΠΕ όπως έχει υποβληθεί, ή αν υπάρχουν παρατηρήσεις από τη Γεν. Δ/νσης Αλιείας του ΥΠΑΑΤ, ενημερώνει σχετικά την ΟΠ μέσα σε δύο (2) εβδομάδες. Η Οργάνωση Παραγωγών υποβάλλει τροποποιημένο ΣΠΕ μέσα σε δύο (2) εβδομάδες.
Το τροποποιημένο ΣΠΕ εγκρίνεται ή απορρίπτεται μέσα σε τέσσερεις (4) εβδομάδες από την παραλαβή του.

Άρθρο 4
Αναθεώρηση και Τροποποίηση εγκεκριμένων Σχεδίων Παραγωγής και Εμπορίας


Οι ΟΠ δύνανται να ζητήσουν τροποποίηση ή αναθεώρηση του εγκεκριμένου ΣΠΕ τους, τόσο κατά τη διάρκεια του έτους υλοποίησης, όσο και για τα επόμενα έτη.

1. Αναθεώρηση ΣΠΕ για τα επόμενα έτη
α. Οι ΟΠ δύνανται να ζητήσουν αναθεωρήσεις των γενικών στόχων των ΣΠΕ τους, συμπεριλαμβανομένης της διάρκειάς τους, για τα επόμενα έτη και μέχρι μία (1) φορά ανά έτος. Η υποβολή της αίτησης αναθεώρησης γίνεται το αργότερο μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου, ώστε να αρχίσει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Ειδικά για το πρώτο έτος υλοποίησης του ΣΠΕ, δύναται να υποβληθεί αίτηση αναθεώρησης εκ των υστέρων, έως την 15η Φεβρουαρίου του έτους που ακολουθεί και για το δεύτερο έτος υλοποίησης του ΣΠΕ δύναται να υποβληθεί αίτηση αναθεώρησης έως την 30η Απριλίου του έτους που ακολουθεί.
β. Οι ΟΠ υποβάλλουν σε δύο (2) αντίγραφα το σχετικό φάκελο στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας που έχει την έδρα της η ΟΠ. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής διαβιβάζει αντίγραφο αυτού στη Γενική Διεύθυνση Αλιείας του ΥΠΑΑΤ.
γ. Οι αιτήσεις αναθεώρησης εξετάζονται σύμφωνα με τα παρακάτω προβλεπόμενα:
γα. Η επιτροπή της παρ. 1 γ) του άρθρου 3 της αριθμ. 397/18235/16-2-2017 (ΦΕΚ 601/Β΄) απόφασης Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε από την αριθμ. 2430/110502/20-10-2017 (ΦΕΚ 3800/Β΄) απόφαση, συντάσσει σχετική έκθεση ελέγχου πληρότητας. Οι εισηγήσεις καθώς και τυχόν συμπληρωματικά δικαιολογητικά που ενδεχομένως έχει ζητήσει από την ΟΠ αποστέλλονται εντός μιας (1) εβδομάδας στη Γενική Διεύθυνση Αλιείας του ΥΠΑΑΤ για έκφραση σύμφωνης γνώμης.
γβ. Εφόσον η επιτροπή εκτιμά ότι ένα αναθεωρημένο ΣΠΕ, το οποίο έχει υποβληθεί βάσει του άρθρου 28 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 1379/2013, αποσκοπεί στην επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στα άρθρο 3 και 7 του εν λόγω κανονισμού και με τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας του ΥΠΑΑΤ, το εγκρίνει εντός τεσσάρων (4) εβδομάδων από την παραλαβή του και ενημερώνει την ΟΠ.
γγ. Όταν η επιτροπή διαπιστώνει ότι οι στόχοι που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 7 του κανονισμού (ΕΕ) 1379/2013 δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν από το αναθεωρημένο ΣΠΕ όπως έχει υποβληθεί, ή αν υπάρχουν παρατηρήσεις από τη Γεν. Δ/νσης Αλιείας του ΥΠΑΑΤ, ενημερώνει σχετικά την ΟΠ μέσα σε δύο (2) εβδομάδες. Η ΟΠ υποβάλλει τροποποιημένο ΣΠΕ αναθεώρησης μέσα σε δύο (2) εβδομάδες.
γδ. Η προθεσμία για την έγκριση του τροποποιημένου ΣΠΕ αναθεώρησης είναι τέσσερεις (4) εβδομάδες μετά την παραλαβή του.
γε. Εάν η αρμόδια αρχή δεν εγκρίνει ή δεν απορρίψει το αναθεωρημένο ΣΠΕ εμπρόθεσμα, το ΣΠΕ θεωρείται ότι έχει εγκριθεί.
γστ. Η σχετική απόφαση έγκρισης ή απόρριψης κοινοποιείται στη Γενική Διεύθυνση Αλιείας και την ΟΠ. Στην περίπτωση που το ΣΠΕ έχει εγκριθεί για χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας (Ε.Π.Αλ.Θ.) κοινοποιείται και στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.Αλ.Θ.

2. Τροποποίηση ΣΠΕ
α. Οι ΟΠ μπορούν να ζητήσουν μία (1) μόνο τροποποίηση του ΣΠΕ ανά έτος, με την προϋπόθεση ότι διατηρούνται αμετάβλητοι οι γενικοί στόχοι του. Η τροποποίηση αφορά δράσεις του τρέχοντος έτους. Οι νέες δράσεις που ενδεχομένως περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη τροποποίηση υλοποιούνται μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης έγκρισης της τροποποίησης. Στις νέες δράσεις περιλαμβάνεται και η ενδεχόμενη αύξηση ή μείωση του προϋπολογισμού ενός ήδη εγκεκριμένου μέτρου. Η τροποποίηση δύναται να περιλαμβάνει αύξηση ή μείωση του προϋπολογισμού του ΣΠΕ κατά 25% του ποσού που είχε προϋπολογισθεί αρχικά.

β. Οι ΟΠ υποβάλλουν την τροποποίηση των ΣΠΕ τους, σε δύο (2) αντίγραφα, στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας που έχει την έδρα της η ΟΠ. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής διαβιβάζει ένα αντίγραφο στη Γενική Διεύθυνση Αλιείας του ΥΠΑΑΤ. Η προθεσμία υποβολής αίτησης τροποποίησης ορίζεται μέχρι την 30η Απριλίου.

γ. Οι αιτήσεις τροποποίησης εξετάζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σημείο γ της παραγράφου 1, του άρθρου.

3. Περιεχόμενο αιτήσεων
Οι ΟΠ, τόσο για την αναθεώρηση, όσο και για την τροποποίηση εγκεκριμένων ΣΠΕ υποβάλλουν τροποποιημένους πίνακες των ΣΠΕ, πριν από την έναρξη υλοποίησης των σχετικών μέτρων που επιθυμούν. Οι πίνακες συνοδεύονται από διευκρινίσεις σχετικά με την αιτία της προτεινόμενης αναθεώρησης ή τροποποίησης.

4. Κατά την περίοδο μεταξύ της σχετικής αίτησης και της έγκρισης αυτής οι ΟΠ μπορούν με ευθύνη τους να προχωρήσουν στην υλοποίησή τους.

Άρθρο 5
Διαδικασίες παρακολούθησης και αξιολόγησης των ΟΠ και των ΣΠΕ αυτών - Ετήσιες Εκθέσεις δραστηριοτήτων των ΟΠ


1. Στο πλαίσιο της παρακολούθησης και της αξιολόγησης των ΟΠ, αλλά και της εφαρμογής των ΣΠΕ και ανεξάρτητα από τον τρόπο χρηματοδότησης αυτών, οι ΟΠ οφείλουν να διαθέτουν σύστημα για τη συλλογή, την καταγραφή και τη διατήρηση των απαιτούμενων πληροφοριών για την επίτευξη των δεικτών απόδοσης, οι οποίοι έχουν καθοριστεί στα εγκεκριμένα ΣΠΕ.
Τα επιτεύγματα (πρόοδος, αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα), όσον αφορά καθορισμένους στόχους των ΣΠΕ, εκτιμώνται από τις πληροφορίες που παρέχονται στους δείκτες απόδοσης.
Οι ΟΠ, ανεξάρτητα από το αν έχουν ενταχθεί ή όχι σε πρόγραμμα χρηματοδότησης, υποβάλλουν, σε δύο (2) αντίγραφα, ετήσιες εκθέσεις στην αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, όπου η έδρα τους, το αργότερο μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου του έτους που έπεται του έτους υλοποίησης του ΣΠΕ.

2. Οι ετήσιες εκθέσεις αυτές περιλαμβάνουν:
α. Τις ενδεχόμενες μεταβολές στην οργανωτική δομή και τις γενικές πληροφορίες των ΟΠ
β. Λεπτομερή περιγραφή των δράσεων των ΣΠΕ που υλοποιήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος, όσον αφορά τα μέτρα και τις σχετικές δράσεις και δαπάνες.
γ. Τις τροποποιήσεις που ζητήθηκαν σε σχέση με την αρχική έγκρισή των και τους λόγους που οδήγησαν στις σχετικές τροποποιήσεις.
δ. Τις διαφορές μεταξύ του προβλεπόμενου προϋπολογισμού και υλοποιηθεισών δαπανών.
ε. Τα αποτελέσματα των ΣΠΕ με βάση, κατά περίπτωση τους δείκτες υλοποίησης και αποτελεσμάτων.
στ. Περιγραφή και ανάλυση των προβλημάτων που οι ΟΠ αντιμετώπισαν κατά την υλοποίηση των ΣΠΕ και τυχόν μέτρα που ελήφθησαν προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα και η αποτελεσματικότητά τους.

3. Στην τελική ετήσια έκθεση του τελευταίου έτους υλοποίησης των ΣΠΕ αναφέρονται τα εξής:
α. ο βαθμός επίτευξης των στόχων των ΣΠΕ συνολικά,
β. η αιτιολόγηση όλων των τροποποιήσεων / αναθεωρήσεων που ζητήθηκαν,
γ. ο προσδιορισμός των παραγόντων οι οποίοι συνέβαλαν στην επιτυχία ή αποτυχία του ΣΠΕ με βάση τους επιδιωκόμενους στόχους και τη συμβολή τους όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του Πολυετούς Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την ανάπτυξη των Υδατοκαλλιεργειών.

4. Οι αρμόδιες Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής διαβιβάζουν μέχρι τις 15 Μαρτίου κάθε έτους τις ανωτέρω εκθέσεις στη Γενική Διεύθυνση Αλιείας του ΥΠΑΑΤ για την έκφραση σύμφωνης γνώμης μέσα σε τρεις (3) εβδομάδες.

5. Η καταληκτική ημερομηνία για την έγκριση των ετήσιων εκθέσεων από την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) είναι η 30η Απριλίου.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2019

Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ

Η Υφυπουργός
ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ

Σχετικές επίκαιρες αποφάσεις

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Λοιπά

Σχετικές ειδήσεις άρθρα

Related from Links


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories