2581/2019

Πρόσκληση για την δήλωση θέσεων Πρακτικής Άσκησης για την υλοποίηση της Δράσης «Πιλοτικό πρόγραμμα υλοποίησης ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης ανοιχτού τύπου με βάση τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των εγγεγραμμένων ανέργων του ΚΠΑ2 Ελευσίνας, ηλικίας 45 ετών και άνω, με τουλάχιστον έξι (6) μήνες ανεργίας. ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ»

14 Ιανουάριος 2019

Taxheaven.gr
Αριθμ. πρωτ: 2581
Ημ/νία: 14/01/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓ. ΕΚΠ. ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (A3)

Δ/νση Εθνικ. Αντίστασης 8.
Κ. 17456 Άλιμος
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ηλίας Διαμαντής, Σ. Βέττα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 9989675-9989185
FAX: 210 9989313
Email: [email protected]

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την δήλωση θέσεων Πρακτικής Άσκησης για την υλοποίηση της Δράσης «Πιλοτικό πρόγραμμα υλοποίησης ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης ανοιχτού τύπου με βάση τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των εγγεγραμμένων ανέργων του ΚΠΑ2 Ελευσίνας, ηλικίας 45 ετών και άνω, με τουλάχιστον έξι (6) μήνες ανεργίας. ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ»


Με την με αριθμό 4132/93/2018, ΦΕΚ 5709/19-12-2018, τεύχος Β, Απόφαση του ΔΣ ΟΑΕΔ, εγκρίθηκε η υλοποίηση της Δράσης «Πιλοτικό πρόγραμμα υλοποίησης ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης ανοιχτού τύπου με βάση τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των εγγεγραμμένων ανέργων του ΚΠΑ2 Ελευσίνας, ηλικίας 45 ετών και άνω, με τουλάχιστον έξι (6) μήνες ανεργίας. ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ»

Αντικείμενο της Δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε ανέργους ηλικίας 45 ετών και άνω, εγγεγραμμένων στο μητρώο ανέργων του ΚΠΑ2 Ελευσίνας επί τουλάχιστον 6 μήνες και κατοίκων των Δήμων Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Μάνδρας βάσει των καταχωρημένων στοιχείων επικοινωνίας τους στο μητρώο του Οργανισμού. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν, ανάλογα με τις ανάγκες των ανέργων, κατάρτιση σε βασικές, οριζόντιες και κάθετες δεξιότητες, καθώς επίσης και πρακτική άσκηση. Ειδικότερα, το Πρόγραμμα θα περιλαμβάνει δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης, συνολικής διάρκειας μέχρι 600 ωρών:

α. Για αναβάθμιση των οριζόντιων ή/και των τεχνικών δεξιοτήτων με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσης ή/και την εξειδίκευση στο επάγγελμα/ειδικότητα που ασκούν

β. Για απόκτηση Ολοκληρωμένων τεχνικών δεξιοτήτων για απόκτηση νέου επαγγέλματος/ειδικότητας, καθώς και δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης συνολικής διάρκειας 120 ωρών:

γ. Για αναβάθμιση των Βασικών Δεξιοτήτων τους (γλωσσικές, γνώσεις Η/Υ, αριθμητικές δεξιότητες)

Οι ενέργειες επαγγελματικής κατάρτισης συνδυάζονται με πρακτική άσκηση διάρκειας πέντε (5) μηνών. 

Επίσης, προβλέπεται πιστοποίηση των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων, όπου υπάρξουν σχετικά σχήματα πιστοποίησης. Τα αντικείμενα κατάρτισης

α1) για τις οριζόντιες δεξιότητες θα αφορούν σε αναβάθμιση των γνώσεων τους σε γλώσσα, χρήση Η/Υ, Υγιεινή και Ασφάλεια - με εξειδίκευση στο επάγγελμα/ειδικότητα καθώς και αναβάθμιση δεξιοτήτων προσωπικότητας (συμπεριφορά, επικοινωνία κλπ).
α2) για τις τεχνικές δεξιότητες, θα αφορούν σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες, που αντιστοιχούν σε δεξιότητες στις οποίες υπολείπονται, σε σχέση με το επάγγελμα/ειδικότητα που ασκούν.

β) όταν πρόκειται για ειδίκευση σε νέο επάγγελμα/ειδικότητα τότε θα καταρτίζονται για την απόκτηση του συνόλου των τεχνικών και οριζόντιων δεξιοτήτων που απαιτείτο επάγγελμα/ειδικότητα.

γ) σε περίπτωση που διαγνωσθεί ότι το μαθησιακό τους επίπεδο υστερεί σε ότι αφορά στις βασικές δεξιότητες (γλώσσα, χρήση Η/Υ και αριθμητικές), θα προηγείται της τεχνικής κατάρτισης πρόγραμμα για την αναβάθμιση των βασικών δεξιοτήτων τους.

Τα επαγγέλματα/ειδικότητες στα οποία θα καταρτίζονται οι ωφελούμενοι, θα προσδιορισθούν με βάση:

1) τις επαγγελματικές ειδικότητες της ομάδας στόχου και τις ατομικές ανάγκες των ανέργων

2) τις ανάγκες και ελλείψεις των επιχειρήσεων σε εργατικό δυναμικό, σε συγκεκριμένες επαγγελματικές ειδικότητες και δεξιότητες.

Για την ανίχνευση των αναγκών των επιχειρήσεων

α) θα αξιοποιηθούν όλες οι διαθέσιμες πηγές στατιστικών στοιχείων (ΟΑΕΔ-ΕΙΕΑΔ)

β) θα διεξαχθεί πρωτογενής έρευνα σε δείγμα επιχειρήσεων, εγκατεστημένων στην περιοχή των τριών Δήμων

γ) θα γίνει διαβούλευση με τους επιχειρηματικούς φορείς εκπροσώπησης των επιχειρήσεων.

Τα επαγγέλματα/ειδικότητες στα οποία καταρτίζονται οι ωφελούμενοι, στην παρούσα φάση, και κατ επέκταση ζητούνται θέσεις πρακτικής άσκησης είναι τα εξής με τους αντίστοιχους κωδικούς

 

Ειδικότητα

Κωδικός

1

Υπάλληλος Γραφείου

419000

2

Πωλητής Λιανικού Εμπορίου

532000

3

Πωλητής Χονδρικού Εμπορίου

532018

4

Αποθηκάριος

413100

5

Εργάτης Αποθήκης

933005

6

Φύλακας κτιρίων

915206

7

Χειριστής Κλαρκ

885121

8

Οδηγός Βαρέων Φορτηγών

882400

9

Μπουφετζής

515004

10

Σερβιτόρος

515000


Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι Επιχειρήσεις της περιοχής του ΚΠΑ Ελευσίνας που επιθυμούν, να δηλώσουν θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ e-services, στο www.oaed.gr, εφόσον καταρχήν αποκτήσουν κωδικούς πρόσβασης (κλειδάριθμο ΟΑΕΔ), συμπληρώνοντας τα πεδία της σελίδας «Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΣΤΟ ΚΠΑ2 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ».

Ακολουθούν σχετικές αναλυτικές οδηγίες. (Βλέπε συνημμένο αρχείο)Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
Μ. ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ
Taxheaven.gr