Live Search Results

ΔΕΔ 5174/2018

Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-01-2019 ]
ΔΕΔ 5174/2018
Αναπηρία - Ύπαρξη προγενέστερης Απόφασης Α.Σ.Υ.Ε. και μεταγενέστερης Απόφασης Κ.Ε.Π.Α. - Γνωμάτευση αναπηρίας η οποία λήγει μέσα στο έτος

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Καλλιθέα, 28-12-2018
Αριθμός απόφασης: 5174

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α5

Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 213-1604538
ΦΑΞ: 213-1604567

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 63 του ν.4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως ισχύει.
β. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 Β'/22-03-2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».
γ. Της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ Β' 1440/27-4-2017).

2. Την ΠΟΛ.1069/4.3.2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την υπ' αριθμόν Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.8.2016 (ΦΕΚ 2759/τ.Β'/01-09-2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

4. Την από 30-8-2018 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή της , ΑΦΜ, κατοίκου ΖΩΓΡΑΦΟΥ, οδός κατά της με αριθμό / 28-6-2018 Απάντησης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΙΒ' ΑΘΗΝΩΝ στην από / 28-6-2018 αίτηση για εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2017 λαμβάνοντας υπόψη την με αριθμό/ 12-11-2015 γνωμάτευση της Α.Σ.Υ.Ε. περί αναπηρίας και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.

5. Την με αριθμό / 28-6-2018 απάντηση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ, της οποίας ζητείται η ακύρωση.

6. Τις απόψεις της ανωτέρω φορολογικής αρχής.

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α5 όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της από 30-8-2018 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της ,ΑΦΜ , η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα: 

Η προσφεύγουσα με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή ζητά να ακυρωθεί η με αριθμό /28-6-2018 Απάντηση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΙΒ' ΑΘΗΝΩΝ στην από / 28-6-2018 αίτηση για απεικόνιση στο taxis της με αριθμό / 12-11-2015 γνωμάτευσης της Α.Σ.Υ.Ε. και για διαγραφή της από 2-6-2016 Γνωστοποίησης αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας Κ.Ε.Π.Α., ώστε να πραγματοποιηθεί εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2017 λαμβάνοντας υπόψη την με αριθμό / 12-11-2015 γνωμάτευση της Α.Σ.Υ.Ε. περί αναπηρίας της σε συνολικό ποσοστό 80% εφ' όρου ζωής. Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ΙΒ' ΑΘΗΝΩΝ απέρριψε την αίτηση της προσφεύγουσας και πραγματοποίησε εκκαθάριση της με αριθμό δήλωσης της προσφεύγουσας, χωρίς να λάβει υπόψη την με αριθμό / 12-11-2015 Γνωμάτευση της Α.Σ.Υ.Ε., διότι για την προσφεύγουσα είχε εκδοθεί η μεταγενέστερη από 2-6-2016 Γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας από την επιτροπή , σύμφωνα με την οποία η προσφεύγουσα είχε συνολικό ποσοστό αναπηρίας 50% από 1-4-2016 έως 31-3-2017.

Η προσφεύγουσα αιτείται την ακύρωση της προσβαλλόμενης απάντησης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΙΒ' ΑΘΗΝΩΝ και τη νέα εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός της, λαμβάνοντας υπόψη την με αριθμό / 12-11-2015 Γνωμάτευση της Α.Σ.Υ.Ε., διότι η γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας από την επιτροπή είχε λήξει.

Επειδή, όπως ορίζει το άρθρο 14 «Απαλλαγές εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις» του ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167/ 23-07-2013): «2. Οι ακόλουθες κατηγορίες εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις απαλλάσσονται από το φόρο:... ε) Οι μισθοί, οι συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε ανάπηρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%).»

Επειδή, όπως ορίζει το άρθρο 17 «Πρόσθετες μειώσεις φόρου» του ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167/ 23-07-2013): «Πρόσθετη μείωση φόρου ποσού διακοσίων (200) ευρώ προβλέπεται για το φορολογούμενο και τα εξαρτώμενα μέλη του: α) πρόσωπα με τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) αναπηρία βάσει γνωμάτευσης του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή της Ανώτατης του Στρατού Υγειονομικής Υπηρεσίας (Α.Σ.Υ.Ε.) για την πιστοποίηση αναπηρίας. Δεν λαμβάνεται υπόψη επαγγελματική ή ασφαλιστική αναπηρία».

Επειδή, σύμφωνα με τις οδηγίες της Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ΠΟΛ.1068/2018 «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2017, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή»:

«Άρθρο 5
Δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται ή φυλάσσονται για μελλοντικό έλεγχο

Στις περιπτώσεις που η δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων υποβάλλεται χειρόγραφα μέσω Δ.Ο.Υ., συνυποβάλλονται, κατά περίπτωση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σε ευκρινή φωτοαντίγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α' του ν.4250/2014, ενώ όταν οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, τα ως άνω δικαιολογητικά φυλάσσονται από τον φορολογούμενο για μελλοντικό έλεγχο. ...

5. i) Για την απαλλαγή από τη φορολογία εισοδήματος των μισθών, συντάξεων και της πάγιας αντιμισθίας, καθώς και των εισοδημάτων των περιπτώσεων δ' και στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 12 τα οποία εξομοιώνονται φορολογικά με μισθό (ΠΟΛ.1098/30.6.2016 και ΠΟΛ.1096/2017), τα οποία χορηγούνται σε πρόσωπα που παρουσιάζουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%), απαιτούνται καταρχήν οι γνωματεύσεις των οικείων υγειονομικών επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), το οποίο συστήθηκε και λειτουργεί μετά την 1.9.2011, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.3863/2010. Γίνονται δεκτές και οι ήδη εκδοθείσες γνωματεύσεις πριν την 1.9.2011 (ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΚΕ.Π.Α.) από τις υγειονομικές επιτροπές των Νομαρχιών, οι οποίες έχουν δοθεί για οποιαδήποτε χρήση και χρησιμοποιούνται εξίσου για την αναγνώριση της υπόψη φορολογικής απαλλαγής επ' αόριστον, αν πρόκειται για επ' αόριστον κρίση, ή αλλιώς μέχρι την ημερομηνία που λήγει η ισχύς τους, εφόσον είχαν εκδοθεί σύμφωνα με όσα ίσχυαν στο σχετικό φορολογικό πλαίσιο κατά τον χρόνο έκδοσής τους. Εναλλακτικά, ο φορολογούμενος για την πιστοποίηση της ύπαρξης αναπηρίας μπορεί να προσκομίσει και γνωματεύσεις των Ανωτάτων Υγειονομικών Επιτροπών του Στρατού (Α.Σ. Υ.Ε.), του Ναυτικού (Α.Ν. Υ.Ε.), της Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.), της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.3863/2010, οι εν λόγω Υγειονομικές Επιτροπές δεν έχουν καταργηθεί και εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά την 1.9.2011.

Σε όλες τις ανωτέρω γνωματεύσεις, προκειμένου να γίνουν δεκτές, θα πρέπει να διαπιστώνεται και να βεβαιώνεται ρητά το ποσοστό της αναπηρίας του προσώπου που αφορούν, καθώς και το χρονικό διάστημα που προβλέπεται ότι θα διαρκέσει η εν λόγω αναπηρία, ενώ σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να είναι σε ισχύ το φορολογικό έτος για το οποίο ο ενδιαφερόμενος αιτείται την εφαρμογή των οικείων διατάξεων.

Εάν ο φορολογούμενος διαθέτει περισσότερες από μία γνωματεύσεις αναπηρίας, του ίδιου ή διαφορετικών φορέων και η μία εξ αυτών ή και οι δύο έχουν εκδοθεί μέσα στο φορολογικό έτος 2017, πιστοποιώντας διαφορετικά ποσοστά αναπηρίας, τότε λαμβάνεται υπόψη η γνωμάτευση με το ευνοϊκότερο ποσοστό αναπηρίας. Στο επόμενο φορολογικό έτος θα λαμβάνεται υπόψη η τελευταία εκδοθείσα γνωμάτευση.

ii) Γα τη μείωση του φόρου κατά διακόσια (200) ευρώ, απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά, από τα οποία πιστοποιείται η ιδιότητα του φορολογουμένου ή του εξαρτώμενου μέλους του που δικαιούται την εν λόγω μείωση:

α) Προκειμένου για πρόσωπα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%), γνωμάτευση των οικείων υγειονομικών επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή της Ανωτάτης του Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Σ. Υ.Ε.).
 
Γα την πιστοποίηση του ποσοστού αναπηρίας 67% γίνονται δεκτές, εκτός από τις γνωματεύσεις της Α.Σ. Υ.Ε. και οι γνωματεύσεις που εκδίδονται από τις υγειονομικές επιτροπές της Α.Ν.Υ.Ε., Α.Α.Υ.Ε, της Α.Υ.Ε. της Ελληνικής Αστυνομίας και της Α.Υ.Ε. του Πυροσβεστικού Σώματος, καθόσον ενώ καταργήθηκαν όλες οι Επιτροπές πιστοποίησης αναπηρίας που λειτουργούσαν στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, στις νομαρχίες και το Δημόσιο, οι Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές, Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.), την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας και την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους, για την πιστοποίηση της αναπηρίας του φορολογουμένου.

Σε όλες τις ανωτέρω γνωματεύσεις, προκειμένου να γίνουν δεκτές, θα πρέπει να διαπιστώνεται και να βεβαιώνεται ρητά το ποσοστό της αναπηρίας του προσώπου που αφορούν, καθώς και το χρονικό διάστημα που προβλέπεται ότι θα διαρκέσει η εν λόγω αναπηρία, ενώ, σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να είναι σε ισχύ το φορολογικό έτος για το οποίο ο ενδιαφερόμενος αιτείται την εφαρμογή των οικείων διατάξεων.»

Επειδή, σύμφωνα με τις οδηγίες της Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΔΕΑΦ Α 1118203 ΕΞ 2016/29.7.2016 «Χρονική διάρκεια των γνωματεύσεων αναπηρίας που εκδίδονται από τα ΚΕΠΑ»: «4. Σε συνέχεια των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις που κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος προσώπων με αναπηρία, παρατηρείται σε εκδοθείσα από τα ΚΕ.Π.Α. γνωμάτευση ότι η κρίση για τη διάρκεια της αναπηρίας δεν αφορά στο σύνολο των μηνών του φορολογικού έτους, ο φορολογούμενος θα τύχει της ανάλογης φορολογικής ελάφρυνσης ή απαλλαγής για ολόκληρη τη χρήση, καθόσον από τη φορολογική νομοθεσία δεν προβλέπεται ο επιμερισμός αυτής (της φορολογικής ελάφρυνσης/απαλλαγής) στους μήνες της χρήσης.»

Επειδή, στη συγκεκριμένη περίπτωση, προσκομίζονται:

• Η με αριθμό / 12-11-2015 Γνωμάτευση της Ανώτατης Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία: «Συνολικό ποσοστό αναπηρίας της ανωτέρω από τις παθήσεις αυτές ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (80%).». Στην γνωμάτευση αυτή αναφέρεται ότι η προσφεύγουσα «είναι σωματικά ανίκανη για εργασία σε ποσοστό από την πρώτη πάθηση ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (67%) ... και από την δεύτερη πάθηση ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (35%) (...) και εφ' όρου ζωής·»·

Η συγκεκριμένη γνωμάτευση δεν αποτελεί την τελευταία εκδοθείσα γνωμάτευση - πιστοποίηση αναπηρίας, καθώς έχει εκδοθεί η από 2-6-2016 γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας.

• Η από 2-6-2016 γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας από την επιτροπή , σύμφωνα με την οποία: «Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το συνολικό ποσοστό αναπηρίας της ανέρχεται σε 50%(αριθμ.) ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (ολογράφως) κατά ιατρική πρόβλεψη, από 01/04/2016 έως 31/03/2017.»

• Βεβαιώσεις απονομής σύνταξης γήρατος από τον ΕΦΚΑ κατά τα έτη 2016 και 2017, στις οποίες αναφέρεται ποσοστό αναπηρίας: 00.

• Βεβαιώσεις σύνταξης από τη Γενική Διεύθυνση Συντάξεων του Υπουργείου Οικονομικών για τα έτη 2016 και 2017, στις οποίες αναγράφεται ποσό κύριας σύνταξης που απαλλάσσεται από φόρο.

Επειδή, στη συγκεκριμένη περίπτωση, έχει εκδοθεί γνωμάτευση αναπηρίας το έτος 2015 από την Α.Σ.Υ.Ε. η οποία γνωματεύει ποσοστό αναπηρίας 80%. Η συγκεκριμένη έχει ισχύ εφ' όρου ζωής για την κρίση της ότι η προσφεύγουσα είναι σωματικά ανίκανη κατά 67% από την πρώτη πάθηση και 35% από τη δεύτερη πάθησή της. Επίσης, έχει εκδοθεί γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕΠΑ, όπως ορίζουν οι προαναφερθείσες διατάξεις, η οποία εκδόθηκε το έτος 2016. Σύμφωνα με τις προαναφερθείσες οδηγίες, για το έτος 2016, που είναι σε ισχύ και οι δυο πιστοποιήσεις αναπηρίας, ισχύει η ευνοϊκότερη για την προσφεύγουσα. Για το επόμενο έτος 2017, που είναι υπό εξέταση, ισχύ έχει η τελευταία εκδοθείσα (η γνωμάτευση από ΚΕΠΑ), η οποία ήταν εν ισχύ το έτος εκείνο. Παρόλο που είχε ημερομηνία λήξης τις 31-3-2017, έχει ισχύ για όλο το έτος 2017.

Αποφασίζουμε

Την απόρριψη της με αριθμό / 30-8-2018 ενδικοφανούς προσφυγής της με ΑΦΜ ως προς τη νέα εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός της λαμβάνοντας υπόψη την με αριθμό / 12-11-2015 Γνωμάτευση της Ανώτατης Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής.

Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου με βάση την παρούσα απόφαση: Φορολογικό Έτος 2017
Τελικό χρεωστικό : 3.240,99€

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί από αρμόδιο όργανο με τη νόμιμη διαδικασία, στην υπόχρεη.


ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α5
ΕΛΠΙΔΑ ΝΙΝΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο
Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

Σ η μ ε ί ω σ η: Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.


Σχετικές επίκαιρες αποφάσεις

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Φορολογία Εισοδήματος

Σχετικές ειδήσεις άρθρα

Related from Links


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories