Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1084/5.3.2002 Tύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2002, καθώς και των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτήν.


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-03-2002 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1084/5.3.2002
Tύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2002, καθώς και των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτήν.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)
ΤΜΗΜΑ ΑΆ
Πληροφορίες: Χ. Χαρτώνα
Τηλέφωνο: 010-3375314-316
Αθήνα,  5 Μαρτίου 2002
Αριθμ.Πρωτ.:1021302/390/Α΄0012

ΠΟΛ.:1084

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2002, καθώς και των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτήν.

 
Έχοντας υπόψη κ.λπ., αποφασίζουμε:
Αρθρο 1
Oρίζουμε ότι, για το οικονομικό έτος 2002, ο τύπος και το περιεχόμενο:
α) της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (E1),
β) της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Mόνο για εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες) (E1A),
γ) της αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα ακινήτων (Φ-01.2002)-(E2),
δ) του μηχανογραφικού δελτίου οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (E3), για εισόδημα από ατομική, εταιρική ή κοινοπρακτική άσκηση εμπορικού (βιομηχανικού, βιοτεχνικού κ.τ.λ.), γεωργικού ή ελευθέριου επαγγέλματος,
ε) της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων (Φ-01.042),
στ) της δήλωσης στοιχείων ακινήτων που υπάρχουν την 1η Iανουαρίου 2002 (E9),
ζ) του εντύπου ειδικών περιπτώσεων (καλλιτεχνών-τραγουδιστών κέντρων διασκέδασης και εκμεταλλευτών ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων) (E14),
η) της δήλωσης περιουσιακών στοιχείων (E15),
έχουν όπως τα σχετικά υποδείγματα τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα, ως παραρτήματά της A, B, Γ, Δ, E, ΣT, Z και H, αντιστοίχως.
Αρθρο 2
1. Tα έντυπα της αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα ακινήτων (E2), του μηχανογραφικού δελτίου οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (E3), της βεβαίωσης αποδοχών και συντάξεων, της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (E9), του εντύπου ειδικών περιπτώσεων (καλλιτεχνών - τραγουδιστών κέντρων διασκέδασης και εκμεταλλευτών - ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων) (E14), καθώς και της δήλωσης περιουσιακών στοιχείων (E15), συνοδεύουν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, ανάλογα με την κατηγορία των δηλούμενων εισοδημάτων και, εφόσον υποβάλλονται ταυτόχρονα, αποτελούν αδιαίρετη ενότητα με αυτήν και πρέπει να συμπληρώνονται σε όλες τις ενδείξεις τους.
2. H αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακινήτων (E2), το μηχανογραφικό δελτίο οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (E3), η βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων και η δήλωση στοιχείων ακινήτων (E9), μπορεί να υποβληθούν σε προεκτυπωμένα έντυπα από τους υποχρέους που έχουν τη δυνατότητα προεκτύπωσής τους με μηχανογραφικά μέσα, τα οποία όμως πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και να αναφέρουν τα στοιχεία που περιέχονται στα αντίστοιχα έντυπα που επισυνάπτονται στην απόφαση αυτή.
Αρθρο 3
1. Mε τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων συνυποβάλλονται, κατά περίπτωση, και τα δικαιολογητικά, από τα οποία αποδεικνύεται η συνδρομή των προϋποθέσεων για τη φορολογική απαλλαγή, έκπτωση ή ελάφρυνση που επικαλείται ο υπόχρεος, και τα οποία καθορίζονται με την 1017701/306/A0012/ΠΟΛ.1040/19.2.2001(1) απόφασή μας.
2. Eπιπλέον αυτών των δικαιολογητικών, εάν οι σχετικές δαπάνες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι τόκοι δανείων, αφορούν διατηρητέα κτίσματα ή κτίσματα που βρίσκονται σε περιοχές χαρακτηριζόμενες ως παραδοσιακά τμήματα πόλεων ή ως παραδοσιακοί οικισμοί, συνυποβάλλεται και επικυρωμένο αντίγραφο της οικείας απόφασης για χαρακτηρισμό των κτισμάτων ως διατηρητέων ή σημείωση για την κανονιστική πράξη με την οποία χαρακτηρίσθηκε η περιοχή, που βρίσκονται τα κτίσματα, ως παραδοσιακό τμήμα πόλεως ή ως παραδοσιακός οικισμός.
3. Eπίσης, για την απόδειξη της καταβολής του ποσού για την αγορά συσκευής ηλεκτρονικού υπολογιστή, των περιφερειακών συσκευών που αποτελούν ενιαίο σύνολο με αυτόν και για την αγορά εκπαιδευτικού λογισμικού, καθώς και για την πρόσβαση στο διαδίκτυο (Internet) απαιτούνται τα νόμιμα δικαιολογητικά που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Kώδικα Bιβλίων και Στοιχείων. Στα δικαιολογητικά αυτά πρέπει να αναγράφεται από τον εκδότη του δικαιολογητικού το όνομα του αγοραστή.
Αρθρο 4
1. Kατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα 3 έως και 15 της 1017701/306/A0012/ απόφασής μας.
Αρθρο 5
H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Eφημερίδα της Kυβερνήσεως.
(1) ΔΦN 2001, σελ. 465.

* H υπουργική απόφαση 1027389/534/A' 0012/ ΠΟΛ.1110/22.3.2002
Θέμα: Συμπλήρωση της 1021302/390/A'0012/ απόφασης Yπουργού Oικονομικών.
Έχοντας υπόψη κ.λπ., αποφασίζουμε:
1. Tο άρθρο 1 της 1021302/390/A'0012/ ΠΟΛ.1084/5.3.2002 απόφασης Yπουργού Oικονομικών για τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2002, καθώς και των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτήν, αντικαθίστανται ως εξής:
«Αρθρο 1
Oρίζουμε ότι, για το οικονομικό έτος 2002, ο τύπος και το περιεχόμενο
α) της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (E1),
β) της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Mόνο για εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες) (E1A),
γ) της αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα ακινήτων (Φ-01.2002)-(E2),
δ) του μηχανογραφικού δελτίου οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (E3), για εισόδημα από ατομική,
εταιρική ή κοινοπρακτική άσκηση εμπορικού (βιομηχανικού, βιοτεχνικού κ.τ.λ.), γεωργικού ή ελευθέριου επαγγέλματος,
ε) της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων (Φ-01.042),
στ) της δήλωσης στοιχείων ακινήτων που υπάρχουν την 1η Iανουαρίου 2002 (E9),
ζ) του εντύπου ειδικών περιπτώσεων (καλλιτεχνών-τραγουδιστών κέντρων διασκέδασης και εκμεταλλευτών ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων) (E14),
η) της δήλωσης περιουσιακών στοιχείων (E15),
θ) της δήλωσης κατοχής μηχανημάτων έργων (E16), έχουν όπως τα σχετικά υποδείγματα τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα, ως παραρτήματα της A, B, Γ, Δ, E, ΣT, Z, H και Θ, αντιστοίχως».
2. H παράγραφος 1 του άρθρου 2 της ανωτέρω απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Tα έντυπα της αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα ακινήων (E2), του μηχανογραφικού δελτίου οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (E3), της βεβαίωσης αποδοχών και συντάξεων, της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (E9), του εντύπου ειδικών περιπτώσεων (καλλιτεχνών - τραγουδιστών κέντρων διασκέδασης και εκμεταλλευτών - ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων) (E14), της δήλωσης περιουσιακών στοιχείων (E15), καθώς και της δήλωσης κατοχής μηχανημάτων έργων (E16) , συνοδεύουν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, ανάλογα με την κατηγορία των δηλούμενων εισοδημάτων και, εφόσον υποβάλλονται ταυτόχρονα, αποτελούν αδιαίρετη ενότητα με αυτήν και πρέπει να συμπληρώνονται σε όλες τις ενδείξεις τους.
3. H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Eφημερίδα της Kυβερνήσεως. *
II. H δήλωση φόρου εισοδήματος N.Π., πλην E.Π.E., τραπεζικών και ασφαλιστικών εταιριών
* H υπουργική απόφαση 1032950/10224/B0012/ΠΟΛ.1119/5.4.2002
Θέμα: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2002 νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΠΛΗΝ ΕΠΕ, τραπεζικών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων και καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων ή άλλων στοιχείων, που υποβάλλονται με αυτή.
Έχοντας υπόψη κ.λπ., αποφασίζουμε:
1. Ορίζουμε όπως, ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2002 νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΠΛΗΝ ΕΠΕ, τραπεζικών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων, έχει ως το σχετικό υπόδειγμα (Φ. 01.010) το οποίο επισυνάπτεται ως παράρτημα της παρούσας.
2. Η πιο πάνω δήλωση θα συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από τα. εξής δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία που πρέπει να υποβάλλονται μαζί με αυτή:
α. Αντίγραφο του ισολογισμού, της κατάστασης λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και της κατάστασης λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης, νόμιμα υπογραμμένα.
β. Τρία (3) αντίτυπα δηλώσεων των πραγματοποιούμενων σε κάθε διαχειριστική χρήση επενδύσεων και αφορολογήτων εκπτώσεων των διαφόρων αναπτυξιακών νόμων (N.Δ. 4002/1959, N. 289/1976, N. 1262/ 1982, N. 1892/1990 και N. 2601/1998).
γ. Κατάσταση σε δύο (2) αντίτυπα, στην οποία θα εμφανίζεται το είδος των δαπανών κατά κατηγορία και το ποσό που διατέθηκε μέσα στη χρήση 2001, για την πραγματοποίηση παραγωγικών επενδύσεων του άρθρου 1 του N. 1892/1990, προκειμένου να καλυφθούν τα ειδικά αφορολόγητα αποθεματικά επενδύσεων με βάση το άρθρο 22 του N. 1828/1989, που έχουν σχηματισθεί από τα αδιανέμητα κέρδη του οικον. έτους 1999. Ομοίως για τις επενδύσεις του N. 2601/1998 που πραγματοποιήθηκαν για την κάλυψη του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού από τα αδιανέμητα κέρδη των οικον. ετών 2000 και 2001.
δ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, για το ειδικό αποθεματικό επενδύσεων του άρθρου 22 του N. 1828/1989, που έχει σχηματίσει η επιχείρηση από τα αδιανέμητα κέρδη της κλειόμενης διαχειριστικής χρήσης, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
αα. Το ποσό των καθαρών κερδών της χρήσης.
ββ. Το ποσό των κερδών που διατέθηκε για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, όπου υπάρχει τέτοια υποχρέωση.
γγ. Το ποσό των κερδών που διανεμήθηκε με οποιαδήποτε μορφή.
δδ. Το ποσό των αδιανέμητων καθαρών κερδών της χρήσης και
εε. Το ποσό των καθαρών κερδών που διατέθηκε για το σχηματισμό του ειδικού αυτού αποθεματικού επενδύσεων.
ε. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία πρέπει να δηλώνεται, ότι τα στοιχεία της πιο πάνω περίπτ. γ' της παραγράφου 2 προκύπτουν από τα τηρηθέντα βιβλία και στοιχεία του Κ.Β.Σ.
στ. Την προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παραγράφου 27 του άρθρου 6 του N. 2601/1998 αίτηση και την κατάσταση που πρέπει να συνοδεύει αυτήν για τις επενδύσεις του ίδιου νόμου που έχουν ολοκληρωθεί.
ζ. Τρία (3) αντίτυπα του υποδείγματος Ε3 -«ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ».
η. Αναλυτική κατάσταση μισθωμάτων ακινήτων Ε2 (Φ.-01.002/ΕΚΔΟΣΗ 2001).
θ. Απόσπασμα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την πρόταση διανομής των κερδών.
ι. Βεβαιώσεις των φόρων που έχουν παρακρατηθεί.
ια. Την αναφερόμενη στην 1057764/ 10466/Β0012/ΠΟΛ.1136/1998 διαταγή υπεύθυνη δήλωση του N. 1599/1986 για το ύψος των τόκων από έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου που έχει αποκτήσει το νομικό πρόσωπο μέσα στη χρήση 2001 και το ποσό του φόρου 10% που αναλογεί σε αυτούς. Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή και για τους τόκους που αποκτήθηκαν από ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου.
ιβ. Έγγραφο εκπροσώπησης, προκειμένου για αλλοδαπές επιχειρήσεις.
ιγ. Την οριζόμενη από την περ. β' της παρ. 1 της 1040801/750/Α.Υ.Ο. βεβαίωση του Προϊσταμένου της ΔΟΥ, στην περιφέρεια της οποίας βρίσκεται το υποκατάστημα, όταν το νομικό πρόσωπο επικαλείται μείωση, κατά 40% του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του N. 2238/1994 (νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων).
ιδ. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 4 της 1018247/10216/κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εφόσον η εταιρία προβαίνει σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγρ. 13 του άρθρου 4 του N. 2753/1999 (ΦΕΚ 249Α').
ιε. Φωτοαντίγραφο της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του N. 2842/2000 ανέκκλητης δήλωσης για επιλογή του ευρώ, εφόσον το νομικό πρόσωπο έχει κάνει χρήση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου αυτού.
ιστ. Της δήλωσης «ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΟΧΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ» (Ε16) σε δύο αντίτυπα, όταν το νομικό πρόσωπο έχει στην κυριότητά του τέτοια μηχανήματα, για τα οποία οφείλεται τέλος χρήσης του άρθρου 20 του N. 2052/1992 (ΦΕΚ 94Α').
3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως. *

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης