Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1279/9.10.1994 Διευκρινίσεις για την εφαρμογή διατάξεων του Ν. 2084/1992

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΠΟΛ.1279/9.10.1994
Διευκρινίσεις για την εφαρμογή διατάξεων του Ν. 2084/1992


ΠΟΛ.1279/9.10.1994 Διευκρινίσεις για την εφαρμογή διατάξεων του Ν. 2084/1992

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα 9 Δεκεμβρίου 1994
Αρ. Πρωτ.:1133530/1141/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α' - Β'

ΠΟΛ. : 1279

ΘΕΜΑ : Διευκρινίσεις για την εφαρμογή διατάξεων του ν.2084/1992

Σχετ. : Εγκύκλιοί μας:

α) 1132507/1088/0015/ΠΟΛ.1284/23.12.1992
β) 1060739/408/0015/
γ) 1092843/656/0015/ΠΟΛ.1240/14.7.1993
δ) 1114743/836/0015/ΠΟΛ.1293/.8.9.1993
ε) 1054940/403/0015/ΠΟΛ.1206/31.8.1994

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών εγκυκλίων μας, με τις οποίες δόθηκαν πληροφορίες για τις κατηγορίες επιτηδευματιών που υποχρεώνονται να ασφαλίζονται στους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και ύστερα από τα έγγραφα Φ. 35/996/19.9.1994 και Φ.35/οικ. 1332/25.11.1994 του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Αυτ/νων) σας παρέχουμε συμπληρωματικές οδηγίες και διευκρινίσεις, σε ότι αφορά τις διατάξεις του άρθρου 63 παραγρ. 1 του ν. 2084/1992 , για την υποχρεωτική ασφάλιση σε κύριο φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ειδικότερα, από τα έγγραφα αυτά προκύπτουν τα εξής:


Α. ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ


(Εγγρ. Φ.35/οικ. 1332/25.11.1994 Υπουρ . Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων).

1. Κατά την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 2084/1992 , δημιουργήθηκε πρόβλημα με τους διπλωματούχους μηχανικούς, οι οποίοι παράλληλα με το κύριο επάγγελμά τους, για το οποίο υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΤΣΜΕΔΕ, ασχολούνται και με την μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή ιδιωτικών έργων, την κατασκευή έργων με το σύστημα της αντιπαροχής κ.λ.π., δεδομένου ότι, πράγματι πολλές φορές , είναι δυσχερές και δυσδιάκριτο αν η δεύτερη αυτή απασχόλησή τους αποτελεί δραστηριότητα που εμπίπτει στον κύκλο της επιστημονικής ενασχόλησής τους, για την οποία υπάγονται μόνο στην υποχρεωτική ασφάλιση του ή όχι, οπότε στην περίπτωση αυτή η δεύτερη ενασχόλησή τους θεωρείται παράλληλη, υπαγόμενη στην ασφάλιση ετέρου ασφαλιστικού φορέα (π.χ. ΤΕΒΕ ή ΤΑΕ).

2. Κατόπιν τούτου και επειδή ενίοτε η θεώρηση βιβλίων ή στοιχείων των επιχειρήσεων των προσώπων αυτών είναι επείγουσα, προκειμένου να αποφευχθούν προστριβές μεταξύ της Διοίκησης και των διοικούμενων, ενόψει μάλιστα και των διαφορετικών απόψεων των ασφαλιστικών φορέων και ΤΕΒΕ και μέχρι της δημιουργίας πάγιας νομολογίας από το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο ή νομοθετικής ρυθμίσεως του προκύψαντος θέματος, παρακαλούμε να δέχεστε, κατά την προσκόμιση για θεώρηση των βιβλίων ή στοιχείων από τις εν λόγω επιχειρήσεις, για το τρέχον (1994) αλλά και το επόμενο (1995) έτος, βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας των προσώπων αυτών μόνον από το ΤΣΜΕΔΕ.

3. Διευκρινίζεται ότι για τις επιχειρήσεις στις οποίες εκτός των διπλωματούχων μηχανικών μετέχουν και άλλα πρόσωπα, απαραίτητη είναι γι΄ αυτά η προσκόμιση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας του αρμόδιου Ασφαλιστικού φορέα με την επιφύλαξη των ισχυουσών καταστατικών διατάξεων, οπωσδήποτε όμως και στις ανωτέρω επιχειρήσεις απασχολείται προσωπικό, που ασφαλίζεται στο ΙΚΑ ή σε άλλο φορέα, υφίσταται πάντοτε η υποχρεωτική προσκόμιση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας του ΙΚΑ ή του αρμόδιου φορέα.Β. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ


(Εγγρ. Φ.35/996/19.9.1994 Υπουρ. Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ) .

Ως γνωστό από παλαιότερα έχουν συσταθεί αλλά και μέχρι σήμερα υφίστανται ασφαλιστικοί συνεταιρισμοί μέσω των οποίων ασφαλίστηκαν στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) και αυτοτελώς απασχολούμενα πρόσωπα (Διάφορες κατηγορίες επιτηδευματιών, επαγγελματιών, μικροπωλητών κ.λ.π.).

Για τα αυτοτελώς απασχολούμενα αυτά πρόσωπα που συνεχίζουν να είναι ασφαλισμένα στο ΙΚΑ μέσω ασφαλιστικού συνεταιρισμού και μόνο για αυτά ο οικείος ασφαλιστικός φορέας από τον οποίο απαιτείται να χορηγηθεί και να προσκομισθεί στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες για την θεώρηση βιβλίων και στοιχείων η βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας είναι το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ).

Βεβαίωση στην οποία να αναφέρεται ότι δεν έχουν οφειλές στο ΙΚΑ ή έχουν διακανονισθεί, τόσο για την ασφάλιση τους όσο και για την ασφάλιση τυχόν απασχολουμένων μισθωτών τους και την οποία χορηγεί το Υποκ/μα ΙΚΑ του τόπου κατοικίας τους ή της επαγγελματικής στέγης.

Συνεπώς κατά την θεώρηση βιβλίων και στοιχείων επιτηδευματιών, ασφαλισμένων στο ΙΚΑ μέσω ασφαλιστικού συνεταιρισμού, να ζητάτε βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ( άρθρο 63 ν.2084/1992 ) από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) .

Οι προϊστάμενοι των ΔΟΥ παρακαλούνται να ενημερώσουν τα αρμόδια Τμήματα και κατά τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων του Κ.Β.Σ (Π.Δ. 186/1992) των επιτηδευματιών, προς αποφυγή ταλαιπωριών και παραπόνων τόσο των Υπηρεσιών όσο και των ενδιαφερομένων, να λαμβάνονται υπόψη όσα αναφέρονται στην παρούσα εγκύκλιο μας.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης