Live Search Results

121430/2018

Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-12-2018 ]
121430/2018
Καθορισμός προϋποθέσεων, όρων και δικαιολογητικών για την τροποποίηση των επενδυτικών σχεδίων που υπήχθησαν στις διατάξεις των ν. 3299/2004 και 3908/2011

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αριθμ. 121430/14-11-2018

(ΦΕΚ Β' 5465/06-12-2018)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α' 117), και ειδικότερα την παράγραφο 13β του άρθρου 85 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4479/2017 (Α' 94).

2. Τις διατάξεις του ν. 3299/2004 «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση» (Α' 261), όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του ν. 3908/2011 «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» (Α' 8), όπως ισχύουν.

4. Το Π.Δ. 33/2011 «Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο ν. 3908/2011», (Α' 83), όπως ισχύει.

5. Το Π.Δ. 35/2011 «Τρόπος υπολογισμού της ιδίας συμμετοχής του επενδυτή και καταβολή της ενίσχυσης για τις επενδύσεις που υπάγονται στο ν. 3908/2011», (Α' 88), όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, (Α' 98).

7. Το Π.Δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α' 192).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης,  ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α' 208).
 
9. Το π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α'37).

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:

Τις προϋποθέσεις, τους όρους και τα δικαιολογητικά για την τροποποίηση των επενδυτικών σχεδίων που υπήχθησαν στις διατάξεις των ν. 3299/2004 και 3908/2011, στη διάρκεια υλοποίησής τους, καθώς και μετά την ολοκλήρωσή τους, έως τη λήξη του διαστήματος τήρησης μακροχρόνιων  υποχρεώσεων.

Άρθρο 1
Καθορισμός προϋποθέσεων, όρων και δικαιολογητικών για την τροποποίηση των επενδυτικών σχεδίων στη διάρκεια υλοποίησης τους.


Οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων τα οποία έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των ν. 3299/2004 και 3908/2011, δύνανται να υποβάλλουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων τους αιτήματα τροποποίησης όρων των εγκριτικών αποφάσεων, ως ακολούθως:

1. Τροποποίηση Φυσικού αντικειμένου.

α. Όροι και Προϋποθέσεις.

Αιτήματα τροποποίησης φυσικού αντικειμένου υποβάλλονται σε περίπτωση προσθήκης νέας κατηγορίας ενισχυόμενης δαπάνης, για τη μείωση της ισχύος ή της δυναμικότητας του επενδυτικού σχεδίου άνω του 25% και μέχρι 50%, για λοιπές ουσιώδεις διαφοροποιήσεις επί του εγκεκριμένου φυσικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου. Η τροποποίηση φυσικού αντικειμένου εγκρίνεται με τυχόν συνακόλουθη τροποποίηση και του οικονομικού
αντικειμένου, υπό τους εξής όρους και προϋποθέσεις:
i. Με την τροποποίηση εξυπηρετούνται οι αρχικοί σκοποί παραγωγικής λειτουργίας και διατηρείται ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με την απόφαση υπαγωγής.
ii. Δεν επέρχεται αύξηση του ενισχυόμενου προϋπολογισμού, ούτε αύξηση του ύψους του ποσού της ενίσχυσης.
iii. Είναι δυνατή η μεταφορά δαπανών μεταξύ κατηγοριών δαπανών με την προϋπόθεση ότι η αύξηση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης δεν υπερβαίνει το 10 % του εγκεκριμένου κόστους της κατηγορίας, σταθμισμένο στο σύνολο του ενισχυόμενου κόστους (ανά ενότητα), σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο, και έως το διπλασιασμό του εγκεκριμένου κόστους της κατηγορίας:
σταθμισμένη αύξηση κόστους κατηγορίας =(Α + Σ) x 100 όπου Α= το ποσό αύξησης δαπανών της κατηγορίας και Σ= το σύνολο του εγκεκριμένου ενισχυόμενου κόστους της (ενότητας) επένδυσης.
iv. Δεν είναι δυνατή η  μεταφορά  δαπανών  μεταξύ τυχόν διαφορετικών ομάδων δαπανών α) αρχικής επένδυσης για ενισχύσεις Περιφερειακού  Χαρακτήρα, β) μελετών και αμοιβών συμβούλων,
γ) έργων και προγραμμάτων Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας,
δ) δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, όπως προσδιορίζονται στην απόφαση υπαγωγής για κάθε ενότητα επενδυτικού σχεδίου.
v. Τηρούνται τα όρια των επιμέρους κατηγοριών δαπανών, όπως αυτά προσδιορίζονται από τις διατάξεις των ν. 3908/2011 και 3299/2004 και του σχετικού θεσμικού πλαισίου ενισχυόμενων δαπανών.
vi. Τηρούνται τα όρια απόκλισης δεικτών αξιολόγησης όπως ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 7 της αριθμ. 17299/19.4.2011 (Β' 652) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Καθορισμός στοιχείων αξιολόγησης, δεικτών βαθμολογίας και στάθμισης, και ελαχίστου ορίου βαθμολογίας των επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011» για τα επενδυτικά σχέδια του ν. 3908/2011 καθώς και ο αριθμός των νέων ή/και υφιστάμενων θέσεων εργασίας για τα επενδυτικά σχέδια των ν. 3299/2004 και 3908/2011. Σε διαφορετική περίπτωση, είναι δυνατή η τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής με την επιβολή των κυρώσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις.
vii. Δεν επέρχεται μείωση της ισχύος (για επενδυτικά σχέδια παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ΑΠΕ) ή της δυναμικότητας (για λοιπά επενδυτικά σχέδια) μεγαλύτερη του 50% της εγκεκριμένης. Σε διαφορετική περίπτωση το αίτημα τροποποίησης απορρίπτεται.
Δεν απαιτείται υποβολή αιτήματος τροποποίησης για μείωση της ισχύος (για επενδυτικά σχέδια ΑΠΕ) ή της δυναμικότητας (για λοιπά επενδυτικά σχέδια) έως ποσοστού 25%.
Σε περίπτωση αύξησης, κατά την υλοποίηση της επένδυσης, της εγκεκριμένης ισχύος του επενδυτικού σχεδίου (προκειμένου για επενδυτικά σχέδια ΑΠΕ) ή της εγκεκριμένης δυναμικότητας του επενδυτικού σχεδίου (προκειμένου για λοιπά επενδυτικά σχέδια), έως και 25% της εγκεκριμένης με την απόφαση υπαγωγής, η αύξηση αυτή πιστοποιείται απευθείας με την απόφαση ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου, χωρίς να απαιτείται υποβολή αιτήματος για τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής, εφόσον δεν υφίσταται περαιτέρω ουσιώδης μεταβολή του φυσικού αντικειμένου. Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι δυνατή η έγκριση αύξησης του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.

β. Διαδικασία και δικαιολογητικά.

Τα αιτήματα τροποποίησης υποβάλλονται εντύπως και ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) και συνοδεύονται από αιτιολόγηση της σκοπιμότητας τους στο πλαίσιο της προϋπόθεσης i της περίπτωσης α. Επιπλέον συνοδεύονται από σχετικές προσφορές, προτιμολόγια, ενημερωτικά δελτία (prospectus), εφόσον απαιτούνται για την τεκμηρίωση της σκοπιμότητας και του κόστους των αιτούμενων μεταβολών καθώς και από στοιχεία για την νέα ισχύ και δυναμικότητα.

2. Τροποποίηση τρόπου κάλυψης της ιδίας συμμετοχής.

Η τροποποίηση του τρόπου κάλυψης της ίδιας συμμετοχής, στο πλαίσιο των διατάξεων του ν. 3299/2004 (άρθρο 5 παρ.3) ή του ν. 3908/2011 (άρθρο 8 παρ. 6) και του Π.Δ. 35/2011, όπως ισχύουν, είναι δυνατή μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, το οποίο εξετάζεται και εγκρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία, βάσει των παρακάτω όρων, προϋποθέσεων και δικαιολογητικών:

i. Χρήση Φορολογηθέντων Αποθεματικών.

Για την υποβολή και εξέταση αιτήματος κάλυψης της ίδιας συμμετοχής με χρήση φορολογηθέντων αποθεματικών, αντί της αύξησης του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου με νέα εισφορά μετρητών από τους μετόχους ή εταίρους, τα φορολογηθέντα αποθεματικά θα πρέπει να εμφανίζονται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης πριν από την υποβολή του αιτήματος τροποποίησης, βάσει των οποίων θα πρέπει επιπλέον να διαπιστώνεται και η επάρκεια της ρευστότητας της επιχείρησης (Κυκλοφορούν Ενεργητικό Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις) μετά την αφαίρεση των ποσών των διαθεσίμων της που πρόκειται να αποτελέσουν ίδια συμμετοχή για το εξεταζόμενο ή και τυχόν άλλα ενισχυόμενα επενδυτικά σχέδια της επιχείρησης.

Σε περίπτωση που κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήματος τροποποίησης έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί από το φορέα φορολογηθέντα αποθεματικά για την κάλυψη μέρους ή του συνόλου της ιδίας συμμετοχής στο επενδυτικό σχέδιο, όπως θα τεκμηριώνεται είτε από σχετική έκθεση ελέγχου των αρμόδιων οργάνων ελέγχου είτε από σχετικά στοιχεία που υποβάλλονται με το αίτημα, είναι δυνατή η τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής με τις προϋποθέσεις:
- θετικής ρευστότητας της επιχείρησης (Κυκλοφορούν Ενεργητικό Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις), χωρίς να αφαιρούνται τα συγκεκριμένα ποσά των διαθεσίμων της που αποδεδειγμένα έχουν ήδη δαπανηθεί στα επενδυτικά έργα,
- επιβολής κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 του ν. 3299/2004 και το άρθρο 14 παρ. 8 του ν. 3908/2011, για τα επενδυτικά σχέδια των δύο νόμων αντίστοιχα.

Τα φορολογηθέντα αποθεματικά πρέπει να έχουν σχηματισθεί από πραγματοποιηθέντα έσοδα του φορέα της επένδυσης βάσει διατάξεων οι οποίες δεν εμπεριέχουν όρους σχηματισμού και χρήσης τους που να αντιτίθενται στους κανόνες χορήγησης ενισχύσεων και δεν έχουν δεσμευθεί για να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς.

Υποβαλλόμενα στοιχεία και δικαιολογητικά:

α) δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις του τελευταίου φορολογικού έτους πριν από την υποβολή του αιτήματος καθώς και ισολογισμό των χρήσεων σχηματισμού των αποθεματικών και του προσαρτήματος του, όπου αναφέρεται αναλυτικά κάθε αποθεματικό (Στοιχεία Καθαρής θέσης),

β) ισοζύγιο των λογαριασμών ΕΛΠ 46 και 48 (Αποθεματικά καταστατικού και λοιπά αποθεματικά) ή σε περίπτωση που οι χρήσεις αναφέρονται σε ΕΓΛΣ, των λογαριασμών 41.03, 41.04, 41.05,

γ) κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης όπου φαίνονται αναλυτικά το αρχικό τελικό υπόλοιπο και οι μεταβολές στην κάθε χρήση των αποθεματικών (μόνο για Μεσαίες και Μεγάλες επιχειρήσεις βάσει ΕΛΠ),

δ) αποφάσεις της Γ.Σ. για τα έτη στα οποία σχηματίστηκαν τα αποθεματικά από την διανομή κερδών.

ii. Εισφορά μετρητών από τους μετόχους ή εταίρους.

Για την υποβολή και εξέταση αιτήματος κάλυψης της ίδιας συμμετοχής με αύξηση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου με νέα εισφορά μετρητών από τους μετόχους ή εταίρους η οποία θα αποτελέσει μετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο, αντί της χρήσης φορολογηθέντων αποθεματικών, θα πρέπει κατά την υποβολή του αιτήματος
τροποποίησης να τεκμηριώνεται είτε
α. η επάρκεια των χρηματικών διαθεσίμων των μετόχων ή εταίρων, ή
β. η προηγούμενη αύξηση του εταιρικού/μετοχικού κεφαλαίου για τους σκοπούς της επένδυσης, με την υποβολή των σχετικών κατά περίπτωση δικαιολογητικών.

Υποβαλλόμενα δικαιολογητικά:
επίκαιρες βεβαιώσεις τραπεζών από τις οποίες να προκύπτει η επάρκεια των χρηματικών διαθεσίμων μετόχων ή εταίρων (βάσει του μέσου υπολοίπου του τελευταίου μηνός πριν την αίτηση), τα οποία πρόκειται να αποτελέσουν ίδια συμμετοχή για το εξεταζόμενο επενδυτικό σχέδιο ή και τυχόν άλλα ενισχυόμενα επενδυτικά σχέδια της επιχείρησης που υλοποιούνται κατά την ίδια χρονική περίοδο, ή, σε περίπτωση που έχει ήδη πραγματοποιηθεί η αύξηση μετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου: απόφαση αρμόδιου συλλογικού οργάνου η οποία να ορίζει ρητά ότι η ήδη πραγματοποιηθείσα αύξηση του κεφαλαίου έγινε για τους σκοπούς χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου, καταθετήρια των μετόχων ή εταίρων και αντίγραφα εταιρικού λογαριασμού, ισοζύγια, τροποποίηση καταστατικού, πιστοποιητικά πληρωμής φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, πιστοποιητικά δημοσιοποίησης της αύξησης σύμφωνα με το νόμο.

iii. Μείωση ποσοστού Ίδιας Συμμετοχής για τα επενδυτικά σχέδια του ν. 3299/2004.

Για τα επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004, είναι δυνατή η μείωση του ποσοστού της ίδιας συμμετοχής που έχει εγκριθεί με την απόφαση υπαγωγής, μέχρι το 25% των ενισχυόμενων δαπανών, εφόσον το ποσοστό της μείωσης καλυφθεί με λήψη δανείου, σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 7 (i, ii, iii) του άρθρου 5 του ν. 3299/2004. Η εφαρμογή των ως άνω διατάξεων πιστοποιείται κατά τις διαδικασίες ελέγχου και ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου, χωρίς να απαιτείται υποβολή αιτήματος τροποποίησης (άρθρο 78 παρ. 5 του ν. 4399/2016).

3. Μετατροπή ενίσχυσης χρηματοδοτικής μίσθωσης σε ενίσχυση δαπανών με επιχορήγηση.

Η τροποποίηση για ενίσχυση δαπανών με επιχορήγηση (συμβατική επένδυση) αντί της εγκεκριμένης ενίσχυσης με επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, είναι δυνατή μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος του επενδυτή, το οποίο εξετάζεται βάσει των παρακάτω όρων, προϋποθέσεων και δικαιολογητικών:
 
Το νέο κόστος της συμβατικής επένδυσης αφορά αποκλειστικά στο κόστος αγοράς και εγκατάστασης συγκεκριμένου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού που έχει εγκριθεί με την απόφαση υπαγωγής με χρηματοδοτική μίσθωση και ο οποίος περιλαμβάνεται στο υποβαλλόμενο αίτημα τροποποίησης.

Το νέο αυτό κόστος της συμβατικής επένδυσης θα πρέπει
- να προκύπτει από το άθροισμα της καθαρής αξίας του μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού για τον οποίο είχε εγκριθεί ενίσχυση χρηματοδοτικής μίσθωσης και μέχρι του αντίστοιχου ποσού της εγκριτικής απόφασης, βάσει σχετικών προσφορών/προτιμολογίων, για την κάλυψη του, στο υποβαλλόμενο αίτημα, να περιλαμβάνεται ταυτόχρονα και αίτημα τροποποίησης του χρηματοδοτικού σχήματος της ήδη εγκεκριμένης συμβατικής επένδυσης, κατά την υποβολή του αιτήματος να τεκμηριώνεται ότι καλύπτεται, είτε α) με ιδία συμμετοχή του φορέα, με αύξηση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου με νέα εισφορά μετρητών από μετόχους ή εταίρους ή και με επενδυτικό δάνειο και με την προϋπόθεση ότι το ποσοστό της Ίδιας συμμετοχής δεν καθίσταται μικρότερο του 25% για το σύνολο του ενισχυόμενου κόστους συμβατικής επένδυσης είτε, β) με ιδία συμμετοχή του φορέα, με χρήση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών ή και με επενδυτικό δάνειο και με την προϋπόθεση ότι το ποσοστό της Ίδιας συμμετοχής δεν καθίσταται μικρότερο του 25% για το σύνολο του ενισχυόμενου κόστους συμβατικής επένδυσης.

Η δυνατότητα κάλυψης της ως άνω αύξησης της ίδιας συμμετοχής, θα πρέπει να τεκμηριώνεται κατά την υποβολή του αιτήματος τροποποίησης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων i και ii της προηγούμενης παραγράφου 2. Το επενδυτικό δάνειο θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις όρους περιορισμούς για το επενδυτικό δάνειο, του ν. 3299/2004 ή του ν. 3908/2011, αντίστοιχα.

Υποβαλλόμενα δικαιολογητικά:

Για την τεκμηρίωση της δυνατότητας κάλυψης της ως άνω αύξησης της ίδιας συμμετοχής: τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά των περιπτώσεων i ή και ii, ανάλογα, της προηγούμενης παραγράφου 2.

Για την τεκμηρίωση της δυνατότητας χρηματοδότησης του νέου αυτού κόστους της συμβατικής επένδυσης και με επενδυτικό δάνειο: η έγκριση του επενδυτικού δανείου.

Άρθρο 2
Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και δικαιολογητικών για την τροποποίηση των επενδυτικών σχεδίων στη διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων τους ή μετά την ολοκλήρωση τους και κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος των μακροχρόνιων υποχρεώσεων.


Οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων τα οποία έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των ν. 3299/2004 και 3908/2011, δύνανται να υποβάλλουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων τους ή μετά την ολοκλήρωση των και κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος των μακροχρόνιων υποχρεώσεων, αιτήματα τροποποίησης όρων των εγκριτικών αποφάσεων ή των αποφάσεων ολοκλήρωσης, ως ακολούθως:
 
1. Τροποποίηση λόγω συγχώνευσης (με απορρόφηση ή δημιουργία νέας εταιρείας) ή απόσχισης κλάδου.

Η έγκριση για την συγχώνευση του φορέα της επένδυσης είναι δυνατή, μετά την υποβολή του σχετικού αιτήματος, για όλες τις προβλεπόμενες από την σχετική νομοθεσία περί μετασχηματισμών επιχειρήσεων μορφές της: i) συγχώνευση διά απορροφήσεως του φορέα του επενδυτικού σχεδίου από άλλη επιχείρηση, ii) συγχώνευση διά απορροφήσεως άλλης επιχείρησης από τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου, iii) συγχώνευση του φορέα του επενδυτικού σχεδίου με άλλη επιχείρηση προς δημιουργία νέου φορέα, ή iv) απόσχιση κλάδου του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, στον οποίο εντάσσεται η ενισχυθείσα επένδυση.

α. Υποβολή αιτήματος κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.

Το αίτημα υποβάλλεται πριν από την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης με τον όρο της ολοκλήρωσης της επένδυσης και της παραγωγικής λειτουργίας της για όλο το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα μακροχρόνιων υποχρεώσεων του ν. 3299/2004 ή του 3908/2011, ανάλογα, από τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου ή και από τον φορέα που θα προκύψει μετά από την συγχώνευση/απόσχιση.

Το αίτημα τροποποίησης πρέπει να υποβάλλεται πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης ή απόσχισης του κλάδου.

Σε περίπτωση που ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου, έχει υπαχθεί ως πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση, εξετάζεται επιπλέον το μέγεθος του φορέα που προκύπτει μετά την συγχώνευση ή απόσχιση, και εάν διαπιστωθεί ότι ο νέος φορέας του επενδυτικού σχεδίου δεν είναι μεσαία ή μικρή ή πολύ μικρή επιχείρηση, το αίτημα εγκρίνεται με τον όρο της μείωσης της εγκριθείσας ενίσχυσης, με την αφαίρεση του αντίστοιχου ποσοστού και ποσού ενίσχυσης που ορίζει η απόφαση υπαγωγής, λόγω αυτής της ιδιότητας.

Η μεταβολή μεγέθους του φορέα δεν εξετάζεται στην περίπτωση απορρόφησης άλλης επιχείρησης από τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου (περίπτωση ii, πρώτου εδαφίου, παρ. 1) με την επιφύλαξη της μεταβολής της μετοχικής σύνθεσης του φορέα κατά την απορρόφηση και τυχόν αλλαγής μεγέθους που επέρχεται εξ αυτής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 περ. ii.

Εξετάζεται αν μέχρι την υποβολή του αιτήματος έχει καλυφθεί η καθορισθείσα στην απόφαση υπαγωγής ιδία συμμετοχή του φορέα στο επενδυτικό σχέδιο όπως τεκμηριώνεται από τα υποβαλλόμενα στο αίτημα στοιχεία και δικαιολογητικά (είτε από σχετική έκθεση ελέγχου των αρμόδιων οργάνων ελέγχου είτε από τα σχετικά προς τούτο στοιχεία). Εάν διαπιστωθεί ότι τμήμα της ιδίας συμμετοχής δεν έχει καλυφθεί, εξετάζεται η δυνατότητα κάλυψης του είτε με τον τρόπο που ορίζεται στην απόφαση υπαγωγής, είτε και με άλλο τρόπο, όπως τυχόν προτείνεται στο υποβαλλόμενο αίτημα, κατά τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζεται η δυνατότητα κάλυψης του τμήματος εκείνου της μη καλυφθείσας ιδίας συμμετοχής, που αναλογεί στους μετόχους του άλλου φορέα.
Το αίτημα εγκρίνεται με τον όρο ότι τεκμηριώνεται πλήρως η δυνατότητα κάλυψης του τμήματος της μη καλυφθείσας ιδίας συμμετοχής που αναλογεί στους μετόχους του άλλου φορέα.

Για την έγκριση της αλλαγής του φορέα της επένδυσης λόγω συγχώνευσης ή απόσχισης του ενισχυόμενου κλάδου της επιχείρησης, εκδίδεται απόφαση τροποποίησης της απόφασης υπαγωγής.

Για την περίπτωση απορρόφησης από τον φορέα της επένδυσης άλλης επιχείρησης, εκδίδεται εγκριτική πράξη χωρίς να απαιτείται η τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής.

β. Υποβολή αιτήματος μετά την έκδοση απόφασης ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου.

Το αίτημα υποβάλλεται μετά την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης με τον όρο συνέχισης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης στο ίδιο αντικείμενο για όλο το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα μακροχρονίων υποχρεώσεων του ν. 3299/2004 ή του ν. 3908/2011, ανάλογα. Το αίτημα τροποποίησης πρέπει να υποβάλλεται πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης ή απόσχισης του κλάδου. Για την αλλαγή του φορέα της επένδυσης λόγω συγχώνευσης ή απόσχισης κλάδου, εκδίδεται απόφαση έγκρισης της συγχώνευσης ή της απόσχισης, κατά τροποποίηση της απόφασης ολοκλήρωσης και πιστοποίησης της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

Για την περίπτωση απορρόφησης από τον φορέα της επένδυσης άλλης επιχείρησης, εκδίδεται εγκριτική πράξη χωρίς να απαιτείται η τροποποίηση της απόφασης ολοκλήρωσης.

γ. Σε όλες τις περιπτώσεις αιτημάτων:

- εξετάζονται τα τυχόν επενδυτικά σχέδια, του φορέα ο οποίος προκύπτει μετά την συγχώνευση ή την απόσχιση του ενισχυόμενου κλάδου και των συνδεδεμένων καθώς και των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων αυτού, που έχουν υπαχθεί στο ν. 3299/2004 ή στο ν. 3908/2011, τα οποία υλοποιούνται ή υλοποιήθηκαν στην ίδια περιφέρεια στην οποία υλοποιείται ή υλοποιήθηκε το επενδυτικό σχέδιο του φορέα της επένδυσης για το οποίο υποβάλλεται τα αίτημα τροποποίησης. Η εξέταση γίνεται σε συνδυασμό και με τα τυχόν επενδυτικά σχέδια του φορέα της επένδυσης και των συνδεδεμένων καθώς και των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων αυτού, τα οποία επίσης υλοποιούνται ή υλοποιήθηκαν στην ίδια περιφέρεια, για τον έλεγχο των ανώτατων ορίων ύψους των παρεχόμενων ενισχύσεων, του άρθρου 5 παράγραφος 1 εδάφιο γ του ν. 3299/2004 ή του άρθρου 5 παράγραφος 8 του ν. 3908/2011 καθώς και για τον έλεγχο μεγάλου ενιαίου επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (άρθρο 13 παρ. 10, ΓΑΚ 800/2008, παρ.49 Πολυτομεακού Πλαισίου 0(2002)315). Για τον έλεγχο των παραπάνω, ως χρόνος χορήγησης της ενίσχυσης νοείται ο χρόνος έκδοσης της απόφασης υπαγωγής. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι με την συγχώνευση ή την απόσχιση του κλάδου προκύπτει υπέρβαση των εν λόγω ορίων ή ότι το επενδυτικό σχέδιο αποτελεί μεγάλο ενιαίο επενδυτικό σχέδιο με άλλο του νέου φορέα ή του ομίλου στον οποίο ανήκει, το αίτημα εγκρίνεται με τον όρο της μείωσης του ποσού της εγκριθείσας ενίσχυσης του επενδυτικού σχεδίου ή της επιστροφής μέρους της, αντίστοιχα, ώστε να τηρούνται τα εν λόγω ανώτατα όρια ύψους παρεχόμενων ενισχύσεων,
- ο φορέας που προκύπτει μετά την συγχώνευση ή την απόσχιση κλάδου, αναλαμβάνει το σύνολο των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από την απόφαση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου, όπως θα προβλέπεται σε σχετική προς τούτο διάταξη του καταστατικού του νέου αυτού φορέα, στην οποία θα ορίζεται ρητά ότι δεν μπορεί να τροποποιηθεί πριν από την παρέλευση του εν λόγω χρονικού διαστήματος,
- οι υφιστάμενες και οι νέες θέσεις απασχόλησης του αρχικού φορέα του επενδυτικού σχεδίου σε Ετήσιες Μονάδες Απασχόλησης (ΕΜΕ) όπως προσδιορίζονται στην απόφαση υπαγωγής, τηρούνται πλέον των ΕΜΕ της συγχωνευόμενης με τον φορέα επιχείρησης, κατά τον χρόνο της συγχώνευσης. Σε περίπτωση απόσχισης κλάδου, το σύνολο των υφιστάμενων και νέων θέσεων απασχόλησης σε ΕΜΕ, ελέγχεται στη νέα επιχείρηση του αποσχισθέντος κλάδου και στην επιχείρηση του αρχικού φορέα της επένδυσης από τον οποίο προέρχεται,
- εφόσον η αλλαγή φορέα πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και πριν από την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης, ο νέος επενδυτικός φορέας που προκύπτει από τη συγχώνευση του αρχικού φορέα ή την απόσχιση κλάδου, δεν πρέπει να είναι προβληματική επιχείρηση σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 651/2014.

δ. Διαδικασία και ορισμός δικαιολογητικών.

Το αίτημα τροποποίησης της απόφασης υπαγωγής ή ολοκλήρωσης λόγω συγχώνευσης του φορέα της επένδυσης ή απόσχισης κλάδου στον οποίο εντάσσεται η επένδυση, υποβάλλεται πριν την ολοκλήρωση της αντίστοιχης διαδικασίας και συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

i. Επιστολή του φορέα για την αιτούμενη έγκριση στην οποία θα αναφέρεται η προβλεπόμενη μετοχική/εταιρική σύνθεση του φορέα μετά τη συγχώνευση. Η επιστολή θα συνοδεύεται από τις σχετικές αποφάσεις Γ.Σ. του φορέα και των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων καθώς και από διάγραμμα συμμετοχών στο οποίο απεικονίζονται οι επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχει ο (νέος) φορέας και οι επιχειρήσεις μέτοχοι αυτού, καθώς και οι συνδεδεμένες και συνεργαζόμενες όλων των παραπάνω επιχειρήσεων, βάσει της προβλεπόμενης μετοχικής σύνθεσης.

ii. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου των συγχωνευόμενων ή της απορροφώσας επιχείρησης ή της επιχείρησης στην οποία θα γίνει η απόσχιση του κλάδου, με την οποία δηλώνονται:
- η πρόθεση ολοκλήρωσης της επένδυσης και της παραγωγικής λειτουργίας της για όλο το χρονικό διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων καθώς και
- τυχόν επενδυτικά σχέδια της επιχείρησης και των συνδεδεμένων ή συνεργαζόμενων επιχειρήσεων αυτής που έχουν υπαχθεί στον ν. 3299/2004 ή στον ν. 3908/2011. Στην υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να αναφέρονται ανά σχέδιο, ο αριθμός της απόφασης υπαγωγής καθώς και της απόφασης ολοκλήρωσης, το σύνολο του ενισχυόμενου κόστους καθώς και το ύψος της εγκριθείσας ενίσχυσης.

iii. Σύντομη εταιρική εικόνα (προφίλ) της απορροφώσας ή συγχωνευόμενης επιχείρησης ή της επιχείρησης στην οποία θα γίνει η απόσχιση του κλάδου, ισχύον καταστατικό λειτουργίας της, οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης από τις οποίες πρέπει να προκύπτει ότι δεν αποτελεί περίπτωση προβληματικής επιχείρησης, όπως αυτή ορίζεται στον Καν. (ΕΕ) 651/2014. Επιπλέον, στην περίπτωση συγχωνευόμενης επιχείρησης με απορρόφηση της από τον φορέα της επένδυσης ή δημιουργίας νέας εταιρείας μετά από συγχώνευση του φορέα με άλλη επιχείρηση, υποβάλλεται προσχέδιο ισολογισμού μετασχηματισμού καθώς και έκθεση/βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή προκειμένου να τεκμηριώνεται ότι η επιχείρηση που θα προκύψει από τη συγχώνευση δεν είναι προβληματική, βάσει του Άρθρου 2 περ. 18, ΓΑΚ 651/2014.

iv. Σε περίπτωση που ο φορέας της επένδυσης έχει υπαχθεί ως μικρή, πολύ μικρή ή μεσαία επιχείρηση και η υποβολή του αιτήματος γίνεται πριν από την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της υποβάλλονται επιπλέον: α) δήλωση ΜΜΕ της απορροφώσας ή συγχωνευόμενης εταιρείας καθώς και στοιχεία υπολογισμού των ΕΜΕ 12μήνου πριν την ημερομηνία συγχώνευσης εφόσον μπορεί να προσδιοριστεί (ΑΠΔ, καταστάσεις μισθοδοσίας, Πίνακας excel βάσει του υποδείγματος του Παραρτήματος 1 της παρούσας), β) επίκαιρη δήλωση ΜΜΕ του φορέα της επένδυσης, μόνο σε περίπτωση που έχει μεταβληθεί η μετοχική του σύνθεση από το χρόνο υπαγωγής. Η δήλωση ΜΜΕ θα συνοδεύεται από τις οικονομικές καταστάσεις, τις υποβληθείσες ΑΠΔ και τις μηνιαίες καταστάσεις μισθοδοσίας, των τριών τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων, για όλες τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στη δήλωση.
Τα δικαιολογητικά της περίπτωσης αυτής δεν απαιτούνται στην περίπτωση ii του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 (απορρόφηση επιχείρησης από τον φορέα της επένδυσης).

v. Σε περίπτωση που η υποβολή του αιτήματος γίνεται πριν από την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης και δεν έχει καλυφθεί εν όλω ή εν μέρει η καθορισθείσα στην απόφαση υπαγωγής ιδία συμμετοχή του φορέα στο επενδυτικό σχέδιο, υποβάλλεται είτε η έκθεση ελέγχου των αρμόδιων οργάνων ελέγχου είτε τα σχετικά στοιχεία και δικαιολογητικά (που πιστοποιούν την αύξηση του εταιρικού ή μετοχικού κεφαλαίου, κ.λπ.), από τα οποία προκύπτει το τμήμα της ιδίας συμμετοχής που έχει καλυφθεί. Επίσης, υποβάλλονται τα στοιχεία και δικαιολογητικά του ν. 3299/2004 ή του ν. 3908/2011, αντίστοιχα, με τα οποία τεκμηριώνεται η δυνατότητα κάλυψης από τους νέους μετόχους, του τμήματος της ίδιας συμμετοχής που δεν έχει καλυφθεί το οποίο τους αναλογεί.

2. Τροποποίηση λόγω εκμίσθωσης της επένδυσης.

α. Όροι και προϋποθέσεις.

Οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων των ν. 3299/2004 και 3908/2011 δύνανται να υποβάλλουν αίτημα για την έγκριση της εκμίσθωσης μέρους ή του συνόλου της ενισχυόμενης επένδυσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3299/2004 και του άρθρου 14 του ν. 3908/2011 αντίστοιχα.

Το αίτημα εγκρίνεται, εφόσον δεν είναι σε αντίθεση με τους όρους του θεσμικού πλαισίου των ν. 3299/2004 ή 3908/2011 αντίστοιχα και πληρούνται οι όροι βιωσιμότητας της επένδυσης, το κριτήριο της φερεγγυότητας του μισθωτή και ο όρος της συνέχισης της λειτουργίας της επένδυσης στο ίδιο παραγωγικό αντικείμενο.

Η ευθύνη για την τήρηση των όρων υπαγωγής παραμένει στον εκμισθωτή.

Το αίτημα εκμίσθωσης πριν από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου εγκρίνεται με τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής, ενώ μετά την ολοκλήρωση και εντός του διαστήματος τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων, με την έκδοση απόφασης για την έγκριση της εκμίσθωσης κατά τροποποίηση της απόφασης ολοκλήρωσης και πιστοποίησης της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

β. Διαδικασία και ορισμός δικαιολογητικών.

Το αίτημα έγκρισης εκμίσθωσης μέρους ή του συνόλου της ενισχυόμενης επένδυσης, πρέπει να υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα της επένδυσης, πριν από την σύναψη της σύμβασης εκμίσθωσης και συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
i. Σχέδιο της σύμβασης εκμίσθωσης με περιγραφή του μέρους ή του συνόλου της ενισχυόμενης επένδυσης που πρόκειται να εκμισθωθεί και με αναφορά στη διάρκεια, μίσθωμα και λοιπούς όρους αυτής.
ii. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του μισθωτή, με την οποία θα δεσμεύεται για την συνέχιση της λειτουργίας της ενισχυόμενης επένδυσης στο ίδιο παραγωγικό αντικείμενο για όλο το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα μακροχρόνιων υποχρεώσεων του ν. 3299/2004 ή του ν. 3908/2011, αντίστοιχα.
iii. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του φορέα του επενδυτικού σχεδίου εκμισθωτή, με την οποία δεσμεύεται ότι η ευθύνη για την τήρηση των όρων υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου, θα παραμείνει στον εκμισθωτή για όλο το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα μακροχρόνιων υποχρεώσεων του ν. 3299/2004 ή του ν. 3908/2011, ανάλογα.
iv. Σύντομη εταιρική εικόνα (προφίλ) του μισθωτή, ισχύον καταστατικό λειτουργίας του, οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης από τις οποίες θα πρέπει να προκύπτει ότι ο μισθωτής δεν αποτελεί περίπτωση προβληματικής επιχείρησης, όπως αυτή ορίζεται στον ΓΑΚ (Καν (ΕΕ) 651/2014).
v. Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα του μισθωτή.

3. Τροποποίηση λοιπών όρων της απόφασης υπαγωγής.

3.1 Τροποποίηση για μεταβίβαση/μετατροπή ατομικής επιχείρησης.

Η τροποποίηση για μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης είναι δυνατή μόνο στις περιπτώσεις :
i) κληρονομικής διαδοχής,
ii) συνταξιοδότησης ή συντρεχουσών για τον Φορέα της ατομικής επιχείρησης, λόγων ανώτερης βίας, σε συγγενικό πρόσωπο μέχρι δευτέρου βαθμού συγγενείας (εξ αίματος) ή στον/στη σύζυγο.

Η τροποποίηση είναι δυνατή, μετά την υποβολή του σχετικού αιτήματος του φορέα της επένδυσης. Ειδικά στην περίπτωση κληρονομικής διαδοχής, το αίτημα υποβάλλεται από τους φυσικούς κληρονόμους του φυσικού προσώπου επιχειρηματία. Σε περίπτωση περισσότερων του ενός κληρονόμων ή μεταβίβασης σε συγγενικά πρόσωπα της περ. ii, είναι δυνατή η σύσταση από αυτούς εμπορικής εταιρείας και η μεταβίβαση σε αυτήν της ατομικής επιχείρησης.

Η μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε προσωπική ή κεφαλαιουχική εταιρεία εγκρίνεται σε περίπτωση σχετικού ειδικού όρου στην απόφαση υπαγωγής, εφόσον επιβάλλεται λόγω του ύψους του επενδυτικού σχεδίου ή και σε άλλες περιπτώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι το φυσικό πρόσωπο επιχειρηματίας κατέχει την πλειοψηφία των μεριδίων/μετοχών στη νέα επιχείρηση.

α. Σε περίπτωση που η υποβολή του αιτήματος γίνεται μετά την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, το αίτημα εγκρίνεται μέσω σχετικής τροποποίησης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας με τους όρους: α) της μεταβίβασης του συνόλου της ατομικής επιχείρησης, β) της συνέχισης της λειτουργίας της επένδυσης στο ίδιο παραγωγικό αντικείμενο για όλο το χρονικό διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων και γ) της καθολικής ανάληψης από το φυσικό πρόσωπο ή την εταιρεία, όπου μεταβιβάζεται η ατομική επιχείρηση, του συνόλου των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της ατομικής επιχείρησης περιλαμβανομένων και αυτών που απορρέουν από την απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας του επενδυτικού σχεδίου, όπως θα πρέπει να προβλέπεται στο συμβόλαιο της μεταβίβασης.

β. Σε περίπτωση που η υποβολή του αιτήματος γίνεται πριν από την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, το αίτημα εγκρίνεται μέσω σχετικής τροποποίησης της απόφασης υπαγωγής, με τους όρους: α) της μεταβίβασης του συνόλου της επιχείρησης, β) της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης γ) της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης στο ίδιο παραγωγικό αντικείμενο για όλο το χρονικό διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων, δ) της καθολικής ανάληψης από το φυσικό πρόσωπο ή την εταιρεία όπου μεταβιβάζεται η ατομική επιχείρηση, του συνόλου των απαιτήσεων και υποχρεώσεων περιλαμβανομένων και αυτών που απορρέουν από την απόφαση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου, όπως πρέπει να προβλέπεται στο συμβόλαιο της μεταβίβασης, ε) σε περίπτωση που ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου, έχει υπαχθεί ως πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση, ελέγχεται επιπλέον το μέγεθος του φορέα που προκύπτει μετά από την μεταβίβαση της ατομικής επιχείρησης, σύμφωνα με τον ορισμό των ΜΜΕ της ΕΕ και τις διατάξεις του ν. 3299/2004 ή του ν. 3908/2011, αντίστοιχα, και, εάν διαπιστωθεί από τα υποβαλλόμενα με το αίτημα στοιχεία και δικαιολογητικά, ότι ο νέος αυτός φορέας του επενδυτικού σχεδίου δεν είναι μεσαία ή μικρή ή πολύ μικρή επιχείρηση, το αίτημα θα εγκρίνεται με τον όρο της μείωσης της εγκριθείσας ενίσχυσης, με την αφαίρεση του αντίστοιχου ποσοστού και ποσού ενίσχυσης που ορίζει η απόφαση υπαγωγής, λόγω της ιδιότητας της ΜΜΕ και στ) αν μέχρι την υποβολή του αιτήματος, δεν έχει καλυφθεί εν όλω ή εν μέρει η καθορισθείσα στην απόφαση υπαγωγής ιδία συμμετοχή του φορέα της επένδυσης στο επενδυτικό σχέδιο, όπως αυτό τεκμηριώνεται από τα υποβαλλόμενα στο αίτημα στοιχεία και δικαιολογητικά (είτε από σχετική έκθεση ελέγχου των αρμόδιων οργάνων ελέγχου είτε από τα σχετικά προς τούτο στοιχεία), το αίτημα εγκρίνεται μόνο εφόσον τεκμηριώνεται η δυνατότητα κάλυψης της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3299/2004 ή το ν. 3908/2011, αντίστοιχα. Πιο συγκεκριμένα, ελέγχεται η δυνατότητα κάλυψης του τμήματος της μη καλυφθείσας ιδίας συμμετοχής, από το φυσικό πρόσωπο στο οποίο πρόκειται να μεταβιβαστεί η ατομική επιχείρηση. Το αίτημα θα εγκρίνεται με τον όρο ότι τεκμηριώνεται πλήρως η δυνατότητα κάλυψης του τμήματος της μη καλυφθείσας ιδίας συμμετοχής, από το φυσικό πρόσωπο στο οποίο πρόκειται να μεταβιβαστεί η επιχείρηση.

γ. Σε όλες τις περιπτώσεις αιτημάτων:

Ελέγχεται η τήρηση των ανώτατων ορίων ύψους των παρεχόμενων ενισχύσεων, του άρθρου 5 παράγραφος 1 εδάφιο γ του ν. 3299/2004 ή του άρθρου 5 παράγραφος 8 του ν. 3908/2011, του φορέα ο οποίος θα προκύψει μετά από την μεταβίβαση της ατομικής επιχείρησης, και των συνδεδεμένων καθώς και των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων αυτού, στην ίδια περιφέρεια στην οποία υλοποιείται ή υλοποιήθηκε το επενδυτικό σχέδιο του φορέα της επένδυσης για το οποίο υποβάλλεται τα αίτημα τροποποίησης. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται τα τυχόν επενδυτικά σχέδια του φορέα της επένδυσης και των συνδεδεμένων καθώς και των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων αυτού σε συνδυασμό με τα τυχόν επενδυτικά σχέδια του φυσικού προσώπου στο οποίο πρόκειται να μεταβιβαστεί η ατομική επιχείρηση και των συνδεδεμένων καθώς και των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων αυτού, τα οποία επίσης υλοποιούνται ή υλοποιήθηκαν στην ίδια περιφέρεια. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι με την μεταβίβαση προκύπτει υπέρβαση των εν λόγω ανώτατων ορίων ύψους παρεχόμενων ενισχύσεων, το αίτημα εγκρίνεται με τον όρο της μείωσης του ποσού της εγκριθείσας ενίσχυσης του επενδυτικού σχεδίου ή της επιστροφής μέρους της, αντίστοιχα, ώστε να τηρούνται τα εν λόγω ανώτατα όρια ύψους παρεχόμενων ενισχύσεων.

δ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά

i) Επιστολή αίτημα του ατομικού επιχειρηματία φορέα της επένδυσης, στην οποία θα αναλύονται και τεκμηριώνονται οι λόγοι της προτεινόμενης μεταβίβασης. Στην περίπτωση μεταβίβασης λόγω κληρονομικής διαδοχής, επιστολή των κληρονόμων φυσικών προσώπων.

ii) Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα του φυσικού προσώπου στο οποίο πρόκειται να μεταβιβαστεί η ατομική επιχείρηση ή των φυσικών προσώπων τα οποία πρόκειται να συστήσουν εμπορική εταιρεία.

iii) Σε περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται πριν την ολοκλήρωση της επένδυσης και την πιστοποίηση της παραγωγικής λειτουργίας της και η ατομική επιχείρηση έχει υπαχθεί ως ΜΜΕ, υποβάλλεται δήλωση μεγέθους του νέου φορέα της επένδυσης συνοδευόμενη από στοιχεία τεκμηρίωσης (οικονομικές καταστάσεις, ΑΠΔ, καταστάσεις μισθοδοσίας των τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων για τις τυχόν συνδεδεμένες και συνεργαζόμενες επιχειρήσεις).

iv) Σε όλες τις περιπτώσεις, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του φυσικού προσώπου (ή των φυσικών προσώπων) στο οποίο πρόκειται να μεταβιβαστεί η ατομική επιχείρηση, με την οποία να δηλώνεται 1) η πρόθεση ολοκλήρωσης της επένδυσης και παραγωγικής της λειτουργίας της-σε περίπτωση υποβολής του αιτήματος πριν από την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας τηςγια όλο το χρονικό διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων, ή της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης για όλο το χρονικό διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων σε περίπτωση υποβολής του αιτήματος μετά από την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης επένδυσης, 2) ότι το σύνολο των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από την απόφαση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου, θα αναληφθούν από αυτόν τον ατομικό επιχειρηματία φυσικό πρόσωπο ή την εμπορική εταιρεία στην οποία πρόκειται να μεταβιβαστεί η ατομική επιχείρηση 3) τα τυχόν επενδυτικά σχέδια του φυσικού προσώπου ή και των εταιρειών που περιλαμβάνονται στη δήλωση μεγέθους του σημείου ίϋ ανωτέρω, και υλοποιούνται ή υλοποιήθηκαν στην ίδια περιφέρεια με το επενδυτικό σχέδιο για τα οποία θα πρέπει και να αναφέρονται ο αριθμός της απόφασης υπαγωγής καθώς και της απόφασης ολοκλήρωσης, το σύνολο του ενισχυόμενου κόστους καθώς και το ύψος της εγκριθείσας ενίσχυσης.

3.2 Τροποποίηση των λοιπών όρων της απόφασης υπαγωγής

Η τροποποίηση των λοιπών όρων της απόφασης υπαγωγής είναι δυνατή, μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος του φορέα, το οποίο εξετάζεται και εγκρίνεται με τον όρο ότι η αιτούμενη τροποποίηση δεν είναι αντίθετη με τις διατάξεις του θεσμικού πλαισίου του ν. 3299/2004 ή του ν. 3908/2011, αντίστοιχα, και η σκοπιμότητά του κρίνεται εύλογη για την υλοποίηση και ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου ή και τη βιωσιμότητα της επένδυσης.

Υποβαλλόμενα δικαιολογητικά:

Τα αιτήματα τροποποίησης συνοδεύονται από πλήρη αιτιολόγηση της σκοπιμότητάς τους. Επιπλέον, συνοδεύονται από τα σχετικά με το αίτημα στοιχεία και δικαιολογητικά, εφόσον απαιτούνται, για την τεκμηρίωση της σκοπιμότητας των αιτούμενων μεταβολών.

4. Γνωστοποίηση μεταβολών όρων των επενδυτικών σχεδίων.

α. Οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων οφείλουν να γνωστοποιούν στην αρμόδια υπηρεσία, τις παρακάτω μεταβολές εντός εξήντα (60) ημερών από τη συντέλεσή τους:

i. Κάθε μεταβολή της επωνυμίας, της νομικής μορφής, της έδρας ή και λοιπών στοιχείων επικοινωνίας. Η γνωστοποίηση συνοδεύεται από ισχύον καταστατικό της επιχείρησης και βεβαίωση καταχώρισης της μεταβολής στο ΓΕΜΗ.

ii. Κάθε μεταβολή της μετοχικής/εταιρικής σύνθεσης του φορέα που έχει εγκριθεί με την απόφαση υπαγωγής. Σε κάθε περίπτωση γνωστοποίησης, πριν ή μετά την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης, η γνωστοποίηση συνοδεύεται:
- Από ισχύον καταστατικό της επιχείρησης και βεβαίωση της καταχώρισης της μεταβολής στο ΓΕΜΗ, σε περίπτωση προσωπικών εταιρειών. Σε περίπτωση ανωνύμων εταιρειών ή ΕΠΕ, υποβάλλεται απόσπασμα Γ.Σ. ή αντίγραφο βιβλίου μετόχων/εταίρων. Σε περίπτωση εταιρειών εισηγμένων σε χρηματιστηριακή αγορά, η ενημέρωση πρέπει να αφορά σε μεταβολή μετόχων που κατέχουν, έκαστος, άνω του 25% του μετοχικού κεφαλαίου.
- Από υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου συνοδευόμενη από διάγραμμα συμμετοχών όπου απεικονίζονται οι επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχει ο φορέας και οι επιχειρήσεις μέτοχοι του φορέα, καθώς και οι συνδεδεμένες και συνεργαζόμενες όλων των παραπάνω επιχειρήσεων, βάσει της νέας μετοχικής σύνθεσης. Στην υπεύθυνη δήλωση αναφέρονται τυχόν ενισχυόμενα επενδυτικά σχέδια του ν. 3299/2004 ή ν. 3908/2011, αναλόγως, για τις συνδεδεμένες/συνεργαζόμενες επιχειρήσεις του φορέα και ανά σχέδιο, ο αριθμός της απόφασης υπαγωγής καθώς και της απόφασης ολοκλήρωσης, το σύνολο του ενισχυόμενου κόστους καθώς και το ύψος της εγκριθείσας ενίσχυσης, προκειμένου να ελεγχθούν τα ανώτατα όρια ύψους των παρεχόμενων ενισχύσεων, του άρθρου 5 παράγραφος 1 εδάφιο γ του ν. 3299/2004 ή του άρθρου 5 παράγραφος 8 του ν. 3908/2011 καθώς και περίπτωση μεγάλου ενιαίου επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (άρθρο 13 παρ. 10, ΓΑΚ 800/2008).
Σε περίπτωση μεταβολής της μετοχικής σύνθεσης πριν την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου, η γνωστοποίηση συνοδεύεται επιπλέον και από νέα Δήλωση μεγέθους του φορέα της επένδυσης, εφόσον έχει υπαχθεί ως πολύ μικρή/μικρή/μεσαία επιχείρηση. Για τυχόν νέες συνδεδεμένες/συνεργαζόμενες επιχειρήσεις λόγω της νέας σύνθεσης, συνυποβάλλονται δικαιολογητικά τεκμηρίωσης του μεγέθους (οικονομικές καταστάσεις, ΑΠΔ, μηνιαίες καταστάσεις μισθοδοσίας των τριών τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών). Εφόσον διαπιστώνεται ότι λόγω αλλαγής της εταιρικής σύνθεσης ο φορέας έπαυσε να είναι μεσαία ή μικρή επιχείρηση, αφαιρείται από την ενίσχυση το αντίστοιχο ποσοστό που όριζε η απόφαση υπαγωγής λόγω αυτής της ιδιότητας.

β. Ως χρόνος υποβολής των αιτήσεων γνωστοποιήσεων των μεταβολών νοείται η ημερομηνία πρωτοκόλλου των εντύπων που εκτυπώνονται μετά την υποβολή του αιτήματος -γνωστοποίησης στο Π.Σ.Κ.Ε. και υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία. Εφόσον διαπιστώνεται ότι λόγω αλλαγής της εταιρικής σύνθεσης ο φορέας έπαυσε να είναι μεσαία ή μικρή επιχείρηση, αφαιρείται από την ενίσχυση το αντίστοιχο ποσοστό που όριζε η απόφαση υπαγωγής λόγω αυτής της ιδιότητας.
 
γ. Σε περίπτωση παράβασης του όρου της προθεσμίας των εξήντα (60) ημερών από την συντέλεση των μεταβολών της παραγράφου αυτής επιβάλλεται κύρωση παρακράτησης ή επιστροφής
- ποσού ενίσχυσης ίσης με το 2% επί της εγκεκριμένης επιχορήγησης για τις περιπτώσεις των μεταβολών της επωνυμίας, της νομικής μορφής και της μετοχικής/ εταιρικής σύνθεσης του φορέα της επένδυσης,
- ποσού ενίσχυσης ίσης με το 1% επί της εγκεκριμένης επιχορήγησης για τις περιπτώσεις των μεταβολών της έδρας ή των λοιπών στοιχείων επικοινωνίας του φορέα της επένδυσης.

5. Αυτεπάγγελτη τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής.

Η αρμόδια υπηρεσία διενεργεί αυτεπάγγελτα τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής εφόσον απαιτείται, σε περίπτωση μεταβολής της επωνυμίας ή/και της νομικής μορφής του φορέα της επένδυσης, καθώς επίσης και στην περίπτωση μεταβολής της χορηγηθείσας ενίσχυσης λόγω αλλαγής μεγέθους του φορέα από ΜΜΕ σε μεγάλη επιχείρηση, εφόσον η μεταβολή αυτή λαμβάνει χώρα πριν από την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου, ή λόγω εφαρμογής των διατάξεων για τα ανώτατα όρια ύψους των παρεχόμενων ενισχύσεων, του άρθρου 5 παράγραφος 1 εδάφιο γ του ν. 3299/2004 ή του άρθρου 5 παράγραφος 8 του ν. 3908/2011 ή λόγω διαπίστωσης μεγάλου ενιαίου επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (άρθρο 13 παρ. 10, ΓΑΚ 800/2008).

Άρθρο 3

Τα αιτήματα τροποποίησης/έγκρισης μεταβολών της απόφασης υπαγωγής και της απόφασης ολοκλήρωσης καθώς και οι γνωστοποιήσεις μεταβολών των προηγούμενων άρθρων της παρούσας, υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), εφόσον έχει αναπτυχθεί η απαιτούμενη ενέργεια, συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Εκτυπωτικό του υποβεβλημένου αιτήματος ή της γνωστοποίησης, υποβάλλεται στο πρωτόκολλο της αρμόδιας υπηρεσίας προκειμένου να παραληφθεί και ηλεκτρονικά το αίτημα/γνωστοποίηση. Από την ισχύ της παρούσας απόφασης, αιτήματα τροποποίησης ή γνωστοποιήσεις μεταβολής στοιχείων που υποβάλλονται μόνον εντύπως, με την επιφύλαξη του προηγούμενου εδαφίου, αρχειοθετούνται από την υπηρεσία χωρίς άλλη ενέργεια.

Άρθρο 4

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2018

Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ


Σχετικές επίκαιρες αποφάσεις

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Σχετικές ειδήσεις άρθρα

Related from Links


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories