Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δ.321/10/Β0018/09.03.00 Διαδικασία χορήγησης άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας προσωρινού τύπου

Σχόλια:


Κατηγορία: Τέλη και Ειδικές Φορολογίες

Δ.321/10/Β0018/09.03.00
Διαδικασία χορήγησης άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας προσωρινού τύπου

Δ.321/10/Β0018/09.03.00 Διαδικασία χορήγησης άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας προσωρινού τύπου

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Διαδικασία χορήγησης άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας προσωρινού τύπου


Με αναφορές τους οι Τελωνειακές Αρχές, αλλά και με Υπομνήματά τους οι ενδιαφερόμενοι, επισημαίνουν στην Υπηρεσία μας ότι η χορήγηση των αδειών και των πινακίδων κυκλοφορίας προσωρινού τύπου από τέσσερα (4) μόνο Τελωνεία της χώρας, δημιουργεί προβλήματα στις περιπτώσεις που το αρμόδιο Τελωνείο χορήγησής τους βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από τον τόπο διαμονής τους.
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων και εφόσον βέβαια το επιθυμούν, προτείνεται από την Υπηρεσία μας να ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία, η οποία ήδη εφαρμόζεται με επιτυχία από ορισμένες Τελωνειακές Αρχές:

1. Ο ενδιαφερόμενος θα καταθέτει αίτηση για τη χορήγηση της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας στην πλησιέστερη του τόπου διαμονής του Τελωνειακή Αρχή, στην οποία, εκτός από τα στοιχεία του νομιμοποιούμενου προσώπου, θα αναφέρονται και τα πλήρη στοιχεία του αυτοκινήτου.

2. Το τοπικό Τελωνείο θα κάνει επαλήθευση των στοιχείων και θα διαβιβάζει στην αρμόδια για τη χορήγηση της άδειας προσωρινού τύπου Τελωνειακή Αρχή, αντίγραφο του αποδεικτικού καταβολής των προβλεπόμενων τελών κυκλοφορίας, του αποδεικτικού ασφάλισης του αυτοκινήτου, του τριπλότυπου είσπραξης του χρηματικού ποσού των 20.000 δρχ., που αντιπροσωπεύει το διοικητικό κόστος χορήγησης της άδειας και το αντίτιμο κατασκευής των πινακίδων.

3. Η αρμόδια για την έκδοση της άδειας προσωρινού τύπου Τελωνειακή Αρχή παραγγέλλει στον ιδιώτη της περιοχής της, που κατασκευάζει τέτοιες πινακίδες, την κατασκευή των αιτούμενων πινακίδων κυκλοφορίας και, στη συνέχεια,
αποστέλλει στο αντίστοιχο τοπικό Τελωνείο τη νέα άδεια κυκλοφορίας, μαζί με τις πινακίδες και την απόδειξη για το αντίτιμο που κατεβλήθη για την κατασκευή τους.
Οι αποστολές των δικαιολογητικών από το τοπικό Τελωνείο στο αρμόδιο για την έκδοση της άδειας Τελωνείο και αντίστροφα, μπορεί να γίνονται με courier, με επιβάρυνση φυσικά του προσώπου που εξυπηρετείται με την προτεινόμενη διαδικασία.

4. Τέλος, θεωρούμε σκόπιμο να επισημάνουμε ότι τα αυτοκίνητα που βρίσκονται στη χώρα μας με ελληνική άδεια κυκλοφορίας προσωρινού τύπου και τα οποία ακινητοποιούνται και επανακυκλοφορούν, σύμφωνα με το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής, μπορούν, κατά την ανανέωση της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας τους, να διατηρούν το ίδιο νούμερο πινακίδων, γεγονός που θα διευκολύνει τόσο την τήρηση του σχετικού αρχείου του αρμόδιων Τελωνειακών Αρχών, όσο και την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση και έλεγχο των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν με το εν λόγω καθεστώς.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης