Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1095/29.6.2005 Καταβολή αποζημιώσεων από ασφαλιστικές εταιρίες σε δικαιούχους ασφαλισμένων αυτοκινήτων, χωρίς την προσκόμιση νομίμων δικαιολογητικών από τους δικαιούχους.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1095/29.6.2005
Καταβολή αποζημιώσεων από ασφαλιστικές εταιρίες σε δικαιούχους ασφαλισμένων αυτοκινήτων, χωρίς την προσκόμιση νομίμων δικαιολογητικών από τους δικαιούχους.


ΠΟΛ.1095/29.6.2005 Καταβολή αποζημιώσεων από ασφαλιστικές εταιρίες σε δικαιούχους ασφαλισμένων αυτοκινήτων, χω

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005
Αριθμ.Πρωτ.: 1064188/1914/ΔΕ-Α΄ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΟΛ.: 1095
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΘΕΜΑ: Καταβολή αποζημιώσεων από ασφαλιστικές εταιρείες σε δικαιούχους ασφαλισμένων αυτοκινήτων, χωρίς την προσκόμιση νομίμων δικαιολογητικών από τους δικαιούχους.


Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του ν. 1882/1990, όπως αυτές ισχύουν βάσει και των διατάξεων των παραγράφων 19 και 21 του άρθρου 35 του ν. 1884/1990, προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται από ασφαλιστικές εταιρείες σε δικαιούχους ασφαλισμένων αυτοκίνητων, για ζημιές που προξενήθηκαν στα αυτοκίνητα αυτά, δεν αναγνωρίζονται για Έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, αν δεν καλύπτονται από τα προβλεπόμενα από τον Κ.Β.Σ. νόμιμα δικαιολογητικά (σχετικές και οι διατάξεις της παραγρ. 10, άρθ. 31 του ν. 2238/1994.

Περαιτέρω, με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1165/28.3.1990, με την οποία μεταξύ άλλων παρασχέθηκαν οδηγίες και για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, διευκρινίστηκε ότι. στις περιπτώσεις που η ζημιά του αυτοκινήτου είναι μικρή και δεν υπερβαίνει τις (πενήντα χιλιάδες) 50.000 δραχμές (δηλαδή 1α 146,74 ευρώ) και ο ιδιοκτήτης του προτιμά να μην το επισκευάσει, η αποζημίωση καταβάλλεται χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών με δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου δηλώνει ότι λόγω της μικρής βλάβης προτιμά να μην το επισκευάσει.

Επειδή το ανωτέρω ποσό που καθορίστηκε το 1990 με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1165/28.3.1990 δεν έχει αναπροσαρμοστεί έκτοτε τιμαριθμικά, το ποσό αυτό αναπροσαρμόζεται με την παρούσα και καθορίζεται εφεξής στα 300 (τριακόσια) ευρώ.

Κατά τα λοιπά, παραμένει βεβαίως η υποχρέωση για σχετική δήλωση του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου περί της μη επισκευής του.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης