ΥΠΕΕ 106548/27.06.05

Προγραμματισμός δράσης του Σ.Δ.Ο.Ε. για το τρίτο τρίμηνο έτους 2005-Θερινή τουριστική περίοδος..Σχόλια:


27 Ιούν 2005

Taxheaven.gr


ΣΔΟΕ Αρ. πρ:106548/27.06.05 Προγραμματισμός δράσης του Σ.Δ.Ο.Ε. για το τρίτο τρίμηνο έτους 2005-Θερινή τουριστική περίοδος..


1. Γενικά. 

Κατά το τρίτο τρίμηνο έτους 2005 και δεδομένου ότι σε αυτό περιλαμβάνεται η θερινή τουριστική περίοδος, αναμένεται αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας. Επιβάλλεται λοιπόν, πέραν των ελέγχων διακίνησης, να προγραμματίσετε στοχευμένους ελέγχους για το χρονικό διάστημα 1/7-30/9/2005, σε επιχειρήσεις κάθε μορφής και οικονομικού μεγέθους, που δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στον τουριστικό τομέα, στα πλαίσια της χωρικής αρμοδιότητας και συναρμοδιότητας των διευθύνσεών σας.

Στόχος αυτών των ελέγχων είναι η διαπίστωση της ορθής εφαρμογής των διατάξεων της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας ως προς την τήρηση βιβλίων και στοιχείων καθώς και η απόδοση επιρριπτόμενων και παρακρατούμενων εμμέσων φόρων και κυρίως του Φ.Π.Α., καθώς επίσης η δημιουργία κλίματος πρόληψης και αποφυγής παραλείψεων εκ μέρους των επιχειρήσεων.

Πρώτη προτεραιότητα έχουν οι περιοχές που παρουσιάζουν μεγάλη τουριστική κίνηση, όπως νησιά και παραλίες της ηπειρωτικής χώρας όπου αναπτύσσονται μεγάλες τουριστικές μονάδες και άλλες επιχειρήσεις του τομέα που μας ενδιαφέρει και αναμένεται ο μεγαλύτερος όγκος τουριστών και παραθεριστών.

2.Αριθμητικοί στόχοι. 


Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζεται η κατανομή των στοχευμένων ελέγχων και ο αριθμός των συνεργείων διακίνησης, ανά Περιφερειακή Διεύθυνση: 

Συγκεντρωτικός πίνακας στόχων Γ΄ τριμήνου 2005

                                                                    Περιφερειακή Διεύθυνση

 

Στοχευμένοι έλεγχοι

Συνεργεία διακίνησης

Αττικής

              3.818

              1.383

Κεντρικής Μακεδονίας

              2.026

                 369

Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης

                 931

                 232

Δυτικής Μακεδονίας

                 676

 103

Ηπείρου

                 902

                 248

Θεσσαλίας

              1.125

                 345

Ιονίων Νήσων

                 409

                   61

Δυτικής Ελλάδας

              1.314

                 397

Στερεάς Ελλάδας

                 714

                116

Πελοποννήσου

                 850

                115

Βορείου Αιγαίου

                 418

                  61

Νοτίου Αιγαίου

                 633

                  67

Κρήτης

              1.123

                296

Διεύθυνση Ειδικών

Οικονομικών Ερευνών

                   42

                   0

ΣΥΝΟΛΑ

            14.981

            3.793


Επιμέρους ανάλυση των στόχων ανά γενική κατηγορία, των στοχευμένων ελέγχων και των συνεργείων διακίνησης ανά μήνα και Π.Δ., επισυνάπτεται στην παρούσα εγκύκλιο.

3.Δραστηριότητες ελέγχου. 

Το πρόγραμμα του τρίτου τριμήνου 2005 περιλαμβάνει ελέγχους σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων, ειδικότερα θα δοθεί προτεραιότητα σε δραστηριότητες του ευρύτερου τουριστικού τομέα όπως:

3.1.Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 

3.2.Επιχειρήσεις Τουριστικών καταλυμάτων 

- Κάμπινγκ 

- Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα – δωμάτια 

3.3.Επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων, κανό, jet ski κ.λ.π. 

3.4.Επιχειρήσεις μεταφοράς προσωπικού (τουριστικά λεωφορεία, πλοία κ.λ.π). 

3.5.Επιχειρήσεις διοργάνωσης ή διαμεσολάβησης σε εκδρομές, περιηγήσεις κ.λ.π. 

3.6.Επιχειρήσεις παροχής διασκέδασης και ψυχαγωγίας (κέντρα διασκέδασης, ντίσκο μπαρ κ.λ.π.). 

3.7.Επιχειρήσεις παροχής φαγητού και ποτού, για επιτόπια κατανάλωση (ταβέρνες, εστιατόρια, καφετέριες κ.λ.π.). 

3.8.Επιχειρήσεις πώλησης ειδών τουριστικού ενδιαφέροντος (καταστήματα ειδών λαϊκής και παραδοσιακής τέχνης, κοσμημάτων, γουναρικών, δερματίνων ειδών κ.λ.π.). 

3.9.Διοργάνωση συναυλιών με επώνυμους καλλιτέχνες. 

Σημειώνεται ότι είναι δυνατόν περιπτώσεις επιχειρήσεων με τα στοιχεία 3.3, 3.6, 3.7 και 3.8 να λειτουργούν και ως παράλληλες δραστηριότητες σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων.

4. Τρόποι φοροδιαφυγής-Σημεία επικέντρωσης ελεγκτικών ενεργειών. 

Από την μέχρι τώρα εμπειρία ως κυριότερες μέθοδοι φοροδιαφυγής αναφέρονται οι εξής: 

4.1 Υποτιμολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών στις περιπτώσεις του οργανωμένου τουρισμού και κυρίως του εισερχόμενου, με την μέθοδο των «διπλών συμβολαίων» που συντάσσονται μεταξύ των ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων, τουριστικών γραφείων τόσο του εξωτερικού όσο και του εσωτερικού. 

4.2 Μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση παραστατικών φορολογικών στοιχείων από παρεπόμενες ξενοδοχειακές υπηρεσίες όπως: 

• Χρήση μέσων ψυχαγωγίας (θαλάσσιο σκι, ποδήλατα κ.λ.π.) 

• Χρήση ομπρελών, γηπέδων αθλοπαιδιών κ.λ.π. 

• Χρήση τηλεφωνικών συνδέσεων 

• Χρήση χρηματοθυρίδων 

• Υπηρεσίες καθαριστηρίων, σάουνας, κομμωτηρίων κ.λ.π. 

Αρκετές από τις παραπάνω περιπτώσεις, επισήμως εμφανίζονται ως υπηρεσίες «πακέτου», ενώ στην πραγματικότητα εισπράττεται ιδιαίτερο τίμημα το οποίο και δεν εμφανίζεται. 

4.3 Μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση φορολογικών στοιχείων από την παροχή υπηρεσιών ή την πώληση εμπορευμάτων από τις αναφερόμενες παραπάνω επιχειρήσεις. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται σε μεγάλη έκταση στις επιχειρήσεις εκείνες που ο φορέας τους ασκεί άμεση εποπτεία (ατομικές επιχειρήσεις, προσωπικές εταιρείες) όπως: 

· - Επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων ή διαμερισμάτων 

- Επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων και λοιπών μέσων. 

· - Επιχειρήσεις τοπικών περιηγήσεων και εκδρομών (εκμετάλλευση τουριστικών λεωφορείων, πλοίων). 

4.4 Λήψη εικονικών – πλαστών φορολογικών στοιχείων κυρίως από μεγάλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, με στόχο την διόγκωση των δαπανών συντήρησης επισκευών, εξόδων προβολής και διαφημίσεως, καθώς και του κόστους των επενδύσεων, με αποτέλεσμα τη μείωση των κερδών και του καταβλητέου ποσού Φ.Π.Α. ή τη διεύρυνση του χρεωστικού υπολοίπου Φ.Π.Α. για συμψηφισμό στην επόμενη φορολογική περίοδο. Τα παραπάνω ισχύουν και για τις επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, σκαφών αναψυχής και μέσων μεταφοράς προσώπων, με τη λήψη εικονικών – πλαστών φορολογικών στοιχείων από επιχειρήσεις συνεργείων και πώλησης ανταλλακτικών, καυσίμων, λιπαντικών και λοιπών εφοδίων. 

4.5 Μη τήρηση, ανακριβής ή ελλιπής τήρηση του ειδικού βιβλίου κινήσεως πελατών από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και κυρίως από τις επιχειρήσεις ενοικιαζομένων διαμερισμάτων και δωματίων. Σημειώνεται ότι πολλές από τις ανωτέρω ενώ λειτουργούν και παρέχουν ξενοδοχειακές υπηρεσίες εμφανίζουν την διαμονή των πελατών τους, ως αστικές μισθώσεις ακινήτων, χωρίς να τηρούν τα προβλεπόμενα βιβλία και στοιχεία του π.δ. 186/92 (Κ.Β.Σ..) καθώς και το ειδικό (πρόσθετο) βιβλίο κίνησης πελατών (πόρτας), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 περιπτ. (α) του άρθρου 10 του ίδιου Κώδικα. Σημειώνεται ότι το βιβλίο κίνησης πελατών (πόρτας) ενημερώνεται με την είσοδο του πελάτη και εκτός των άλλων δεδομένων πρέπει να αναγράφεται η πιθανή ημερομηνία αναχώρησης (κατά δήλωσή του). 

Σε περίπτωση αλλαγής της ημερομηνίας αναχώρησης, διενεργείται σχετική καταχώρηση με τη νέα ημερομηνία αναχώρησης. 

Επισημαίνεται ότι, κατά τον προγραμματισμό και διενέργεια των ελέγχων της κατηγορίας αυτής, θα εξετάζεται κάθε φορά και κατά περίπτωση, αν η συγκεκριμένη επιχείρηση υπάγεται στις απαλλασσόμενες, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β΄ της παραγρ. 6 του άρθρου 33 του ν. 2238/94, όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2753/1999, που ερμηνεύθηκαν με τις εγκ. ΠΟΛ. 1043/10-2-2000 και ΠΟΛ. 1251/13-10-2000 του Υπουργείου Οικονομικών. Η περίπτωση αυτή ως γνωστόν αφορά επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται μέχρι και επτά (7) δωμάτια, οι οποίες δύναται να μη τηρούν βιβλία και στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή αναζητούνται, η δήλωση μεταβολών – μετάταξης καθώς και το οικείο τριπλότυπο καταβολής του ετήσιου φόρου εισοδήματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. 

Σε αντίθετη περίπτωση, οι επιχειρήσεις αυτές, αντιμετωπίζονται όπως και οι λοιπές επιχειρήσεις ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Β.Σ. και του ν. 2859/2000 (περί Φ.Π.Α.). 

4.6 Μη έκδοση, ανακριβής ή ελλιπής έκδοση από τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης τουριστικών λεωφορείων του τριπλοτύπου δελτίου κινήσεως. 

5 . Έλεγχοι ποτών- καυσίμων και καπνικών 

5.1 Οι έλεγχοι της κατηγορίας αυτής θα εστιαστούν αποκλειστικά σε επιχειρήσεις διάθεσης ποτών, στις οποίες θα πρέπει να ελέγχεται η ποιότητα τους με τη λήψη δειγμάτων. 

Oι δειγματοληψίες, δεδομένου ότι η αλκοόλη δεν είναι μόνο ένα προϊόν υψηλής φορολογικής επιβάρυνσης, αλλά προορίζεται και για ανθρώπινη κατανάλωση και για το λόγο αυτό έχει ιδιαίτερο υγειονομικό ενδιαφέρον, θα πρέπει να διενεργούνται σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας Δ/νσης του Γ.Χ.Κ., που σας στάλθηκαν με το αριθμ. 110651/10-07-2002 έγγραφό μας. 

Θα απευθύνεστε στις κατά τόπους υπηρεσίες του Γ.Χ. του Κράτους για τη διάθεση Χημικού Υπαλλήλου, ο οποίος θα συνδράμει τα συνεργεία μας κατά τον έλεγχο των συγκεκριμένων επιχειρήσεων στην λήψη δειγμάτων και γενικότερα στον παραπέρα ποιοτικό έλεγχο των αλκοολούχων ποτών. 

Για το σκοπό αυτό σας έχει κοινοποιηθεί με το 110651/10-07-02 έγγραφο μας, κατάλογος των Χημικών Υπηρεσιών με τους υπαλλήλους που είναι αρμόδιοι για τις δειγματοληψίες κατά Διοικητική Περιφέρεια. 

Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή για οποιονδήποτε λόγο και η συμμετοχή Χημικού Υπαλλήλου, στους εν λόγω ελέγχους, τα συνεργεία του Σ.Δ.Ο.Ε θα προβαίνουν στη λήψη δειγμάτων και αποστολή αυτών στο Γ.Χ.Κ που είναι αρμόδιο για τον ποιοτικό έλεγχο των αλκοολούχων ποτών. 

Η διενέργεια όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού ελέγχων και η λήψη δειγμάτων από τα αρμόδια συνεργεία της Υπηρεσίας σας, θα συμβάλλει ώστε να αποτραπεί η διάθεση στην κατανάλωση λαθραίας αλκοόλης και νοθευμένων αλκοολούχων ποτών (μπόμπες), με ότι τούτο συνεπάγεται για τα δημόσια έσοδα και την υγεία των καταναλωτών. 

5.2 Στα πλαίσια της προσπάθειας για περιορισμό του λαθρεμπορίου και της φοροδιαφυγής στον τομέα των υγρών καυσίμων, οι έλεγχοι των φορτηγών παντός τύπου (λεωφορεία, βυτιοφόρα οχήματα πλην γεωργικών μηχανημάτων) θα πρέπει να γίνονται στα πλαίσια των ελέγχων διακίνησης με τη λήψη δειγμάτων και τη χρήση των tests ανίχνευσης που διαθέτουν οι Περιφερειακές Διευθύνσεις. 

Εφόσον από τους ελέγχους αυτούς προκύψουν βάσιμα στοιχεία, ότι εταιρείες εμπορίας (πρατήρια) έχουν τροφοδοτήσει φορτηγά αυτοκίνητα με πετρέλαιο θέρμανσης ή νοθευμένο πετρέλαιο κίνησης με θέρμανσης ή άλλα παράγωγα πετρελαίου, είναι αυτονόητο ότι οι έλεγχοι θα πρέπει να επεκταθούν και στις επιχειρήσεις αυτές για διαπίστωση τελωνειακών και φορολογικών παραβάσεων. 

Οι έλεγχοι των πρατηρίων υγρών καυσίμων θα εστιαστούν: 

α) Σε δειγματοληψίες βενζινών (σούπερ αμόλυβδης και L.R.P.) για ενδεχόμενες νοθείες. 

β) Σε δειγματοληψίες πετρελαίου κίνησης. 

γ) Σε λήψεις στοιχείων για χρήστες αγροτικού πετρελαίου που παρουσιάζουν μεγάλες καταναλώσεις προκειμένου να διαπιστωθεί εάν αυτό προορίζεται σε αγροτοκαλλιέργειες και λοιπές επιχειρήσεις του κλάδου (αγροτικά μηχανήματα κλπ.) ή διοχετεύεται σε εταιρείες μεταφορών (Φ.Ι.Χ.-Φ.Δ.Χ τουριστικά λεωφορεία κλπ) για ανεφοδιασμό των μεταφορικών τους θέσεων. 

δ) Καταγραφή των υπολοίπων του πετρελαίου θέρμανσης χειμερινής περιόδου και ενδεχόμενη διάθεση αυτών σε νομιμοφανείς καταναλωτές (πολυκατοικίες, κατοικίες, γραφεία) οι οποίοι ενδέχεται να το προορίζουν για άλλες χρήσεις. 

5.3 Οι έλεγχοι των βιομηχανοποιημένων καπνικών προϊόντων θα πρέπει να εστιαστούν κυρίως στη μεταφορά αυτών στο στάδιο της διακίνησης, έξω από τα λιμάνια, σε κεντρικές οδικές αρτηρίες, στα σύνορα, στα αεροδρόμια καθώς και στην παράνομη διάθεση αυτών στους καταναλωτές στα εμπορικά κέντρα, σε σταθμούς ΜΕΤΡΟ και στις λαϊκές αγορές. 

6. Λοιποί έλεγχοι-Παραεμπόριο 

Στο αναφερόμενο χρονικό διάστημα, όπως άλλωστε και σε κάθε περίπτωση ελέγχου, στα πλαίσια των ελέγχων διακίνησης και διάθεσης αγαθών σε μη στεγασμένους χώρους, όπως και σε λαϊκές αγορές, σε παζάρια, στο στόχαστρο των υπηρεσιών του ΣΔΟΕ επιβάλλεται και πρέπει να είναι το παραεμπόριο που διενεργείται εκτός των χώρων αυτών, στις παρυφές τους, καθώς και σε εμπορικούς δρόμους ή κοντά σε σταθμούς λεωφορείων, τρένων, Μετρό, σε πεζόδρομους κλπ, σύμφωνα με τις οδηγίες που σας έχουν δοθεί με τα 106751/09-04-02, 102158/17-02-03 και 112381/14-12-04 έγγραφά μας.

Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στον έλεγχο ειδών ένδυσης, οικιακής χρήσης, μικροσυσκευές, εργαλεία, γυαλιά ηλίου, ρολόγια, υφάσματα, τσάντες, κεντήματα κλπ, που παράγονται σε Τρίτες χώρες (Κίνα, Ταϊλάνδη, Ταϊβάν, Κορέα κλπ) και τα οποί εισάγονται ή διακινούνται εντός των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, σύμφωνα με τις οδηγίες που σας έχουν δοθεί με τα 102747/03-03-03, 105074/30-04-03 και 105507/09-06-04 έγγραφά μας.

7. Έλεγχοι Διακίνησης 

Οι ανωτέρω έλεγχοι θα συνεχισθούν και θα εντατικοποιηθούν το επόμενο τρίμηνο, στα πλαίσια των οδηγιών που σας έχουν δοθεί στον ανωτέρω τομέα και ειδικότερα σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην 103486/7-4-2004 εγκύκλιο. 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται σε περιπτώσεις (ιδίως όταν μεταφέρονται αγαθά σημαντικής αξίας που λόγω απόστασης είναι δυνατόν να γίνει διπλή μεταφορά) που το συνοδευτικό στοιχείο διακίνησης είναι αθεώρητο ή έχει εκδοθεί από φορολογικό μηχανισμό (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.), εκτός των άλλων επαληθεύσεων, λαμβάνεται φωτοτυπία αυτού (εάν είναι δυνατόν) ή γίνεται καταγραφή των στοιχείων του εκδότη και του λήπτη καθώς και το είδος των μεταφερομένων αγαθών (ή των βασικών) στο επισυναπτόμενο έντυπο και εφόσον οι συνθήκες είναι κατάλληλες (η επιχείρηση του εκδότη είναι σε κοντινή απόσταση κ.λ.π.) γίνεται έλεγχος στο στέλεχος του εκδοθέντος στοιχείου για τη διαπίστωση της ακρίβειας των δεδομένων. Σε διαφορετική περίπτωση τα έντυπα που έχουν συμπληρωθεί, κατ’ εκτίμηση των υπευθύνων του προγραμματισμού, χρεώνονται για περαιτέρω έλεγχο. 

8. Έλεγχοι στο τομέα ναρκωτικών, προδρόμων ουσιών και όπλων 
Στον τομέα αυτό θα συνεχισθεί και το Γ΄ τρίμηνο η ροή πληροφοριακού και λοιπού έντυπου υλικού, με σκοπό την άμεση ενημέρωση του ανθρώπινου δυναμικού των τμημάτων, πάνω στα νέα δεδομένα όπως, (νέες χώρες παραγωγής ναρκωτικών , δρόμοι διακίνησης, μέθοδοι απόκρυψης, νέες συνθετικές ναρκωτικές ουσίες κλπ.), με στόχο πάντα την αποτελεσματική και ποιοτική αναβάθμιση των ελέγχων. 

Δεδομένου ότι την περίοδο αυτή η τουριστική κίνηση είναι αυξημένη , βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί σε ελέγχους επιβατών και οχημάτων που διακινούνται με ημερήσια δρομολόγια μεταξύ των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και των Τουρκικών παραλίων. 

Παράλληλα θα πρέπει να ενταθούν οι έλεγχοι στους χώρους των Διεθνών Αεροδρομίων και Λιμένων που παρουσιάζουν αυξημένη κίνηση επιβατών και εμπορευμάτων, ιδιαίτερα προς ορισμένους νησιωτικούς προορισμούς της Ελλάδας. 

Όσον αφορά τις πρόδρομες ουσίες σας γνωρίζουμε ότι το ισχύον καθεστώς θα εξακολουθήσει να ισχύει μέχρι τις 18/8/2005 οπότε θα τεθούν σε εφαρμογή οι δύο νέοι βασικοί κανονισμοί (ΕΚ) 273/2004 και 111/2005, οι οποίοι καταργούν όλους τους προηγούμενους κανονισμούς και οδηγίες. 

Επίσης εξετάζεται η δυνατότητα σύνταξης εντύπων ελαχίστων ελεγκτικών επαληθεύσεων, για ελέγχους αρμοδιότητάς μας, όπου είναι δυνατόν να τύχουν εφαρμογής. 

9. Δεοντολογία ελέγχων 

Στην προσπάθεια περιορισμού της δασμοφοροδιαφυγής, μεταξύ των παραγόντων που έχουν σημαντικό ρόλο συγκαταλέγεται και η φορολογική συνείδηση των πολιτών, το αντιστάθμισμα της θυσίας τους που διαπιστώνουν στην εφαρμοζόμενη κάθε φορά δημοσιονομική πολιτική, και προς την κατεύθυνση αυτή κάθε επίπεδο της Φορολογικής Διοίκησης πρέπει να είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένο, αφού το υψηλό επίπεδο ηθικής, του αισθήματος τιμιότητας, της ακεραιότητας και υπευθυνότητας λειτουργούν θετικά στην ανταπόκριση και τη συμμόρφωση των φορολογουμένων και προάγουν τις σχέσεις εμπιστοσύνης προς τις Φορολογικές Αρχές. 

Για τη βελτίωση της εικόνας της Φορολογικής Διοίκησης δεν αρκούν μόνο τα οργανωτικά σχήματα, η διάρθρωση του φορολογικού συστήματος και ο δείκτης φορολογικής δικαιοσύνης αλλά απαιτείται η βελτίωση των πρακτικών και των λειτουργιών της κάθε Ελεγκτικής Αρχής και του κάθε ελεγκτή ξεχωριστά. 

Ο ανθρώπινος παράγων είναι ο ακρογωνιαίος λίθος κάθε επιτυχούς προσπάθειας και στον αγώνα κατά της δασμοφοροδιαφυγής και παραοικονομίας όλοι πρέπει να κατανοήσουν το ρόλο και τη σημασία της υπηρεσιακής τους λειτουργίας, ώστε κάθε υπηρεσιακή ενέργεια να επιβεβαιώνει τη λειτουργία μιας συντεταγμένης, οργανωμένης και αξιόπιστης Υπηρεσίας. 

Για τους ανωτέρω λόγους κατά την άσκηση των ελεγκτικών καθηκόντων επιβάλλεται: 

• Το ήθος και η ευγένεια 

• Η διαφάνεια των ενεργειών 

• • Η πίστη στη νομιμότητα και την ισονομία, χωρίς διακρίσεις και προκαταλήψεις 

• Ο επαγγελματισμός και ο αυτοέλεγχος 

Οι ανωτέρω αρχές είναι προαπαιτούμενο για την κοινωνική αποδοχή κάθε ελεγκτικής Αρχής που σε συνδυασμό με τη βελτίωση της ποιότητας των ελέγχων, εδραιώνουν το αίσθημα στους φορολογουμένους ότι οι έλεγχοι, όταν πραγματοποιούνται είναι ουσιαστικοί, γεγονός που επιδρά θετικά στον περιορισμό της φοροδιαφυγής. 

10. Λειτουργία Προϊσταμένων 

Με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν απαιτείται κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση με ευθύνη των Προϊσταμένων για το επόμενο διάστημα και ειδικότερα για το επόμενο τρίμηνο, που περιλαμβάνει και την θερινή τουριστική περίοδο. 

• Να ακολουθήσει πιστά τις κατευθύνσεις του νέου επιχειρησιακού προγράμματος για το τρίτο τρίμηνο του 2005. 

• Οι έλεγχοι να είναι ουσιαστικοί και να μην εξαντλούνται στην διαπίστωση τυπικών παραλείψεων, να έχουν δε τη μέγιστη δυνατή διασπορά και να μη διενεργούνται χωρίς ουσιαστικό λόγο αλλεπάλληλοι έλεγχοι στις ίδιες επιχειρήσεις. 

• Οι εντολές ελέγχου να εκδίδονται με ιδιαίτερη προσοχή και αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων στοιχείων. 

• 0ι στοχευμένοι έλεγχοι να διενεργούνται με συγκεκριμένες εντολές. 

11. Αξιοποίηση προσωπικού 

Κεντρικός στόχος των διευθύνσεών σας, πρέπει να είναι η εμφανής και διαρκής παρουσία του συνόλου της διαθέσιμης κάθε φορά δύναμης προσωπικού, στην τουριστική αγορά για την δημιουργία κλίματος ελέγχου και συμμόρφωσης των επιχειρήσεων στις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από την ισχύουσα φορολογική και τελωνειακή νομοθεσία, σχετικά με την έκδοση φορολογικών στοιχείων διακίνησης και αξίας, καθώς και την ακριβή απόδοση των εμμέσων φόρων κυρίως Φ.Π.Α. και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης. 

Για την καλύτερη απόδοσή των αναφερομένων ελέγχων, θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια για την πλήρη αξιοποίηση των διαθεσίμων μέσων, υπηρεσιακών αυτοκινήτων και των Β.Α.Ν. (έλεγχοι διακίνησης). Το προσωπικό των υπηρεσιών σας ανάλογα με το είδος των ελέγχων που θα διενεργηθούν (διακίνηση) θα πρέπει να φέρει την υπηρεσιακή ενδυμασία. 

Επίσης η σωστή αξιοποίηση της δυνατότητας των ελέγχων συναρμοδιότητας, θα συντελέσει στη μεγιστοποίηση του ελεγκτικού έργου των υπηρεσιών σας, με την προϋπόθεση όμως ότι η σύνθεση των συνεργείων ελέγχου θα γίνεται με τη δέουσα προσοχή (επάρκεια γνώσεων και εμπειρίας κ.λ.π.). 

Ειδικά για τους ελέγχους συναρμοδιότητας επισημαίνεται εκ νέου ότι, θα ενημερώνονται άμεσα οι χωρικά αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις με τα στοιχεία των επιχειρήσεων που ελέγχθηκαν, ώστε να μην υπάρχουν επικαλύψεις. 

12. Καταχώρηση στο ΑΡΤΕΜΙΣ 

Προκειμένου να είναι εύκολη η παρακολούθηση και ο απολογισμός των ελέγχων για τις τουριστικές περιοχές κατά τη θερινή περίοδο μέσω του συστήματος ΑΡΤΕΜΙΣ θα πρέπει: 

α) να αναγράφονται υποχρεωτικά και να καταχωρούνται στο πεδίο «Περιγραφή» στις εντολές ελέγχου για τις τουριστικές περιοχές με κεφαλαία ελληνικά χωρίς τελείες και κενά οι χαρακτήρες « ΘΕ2005». 

β) με την καταχώρηση των αποτελεσμάτων των παραπάνω εντολών στην καρτέλα «Βασικά στοιχεία έντυπα» και στο πεδίο «περιοχή» υποχρεωτικά το νησί ή την ευρύτερη τουριστική περιοχή που έγινε ο έλεγχος. 

Ακριβές αντίγραφο 

Ο Ειδικός Γραμματέας Σ.Δ.Ο.Ε. 

Ηλίας Αργυρός
 
Taxheaven.gr