Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρ.Πρ.1055472/03.06.05 Λήψη μέτρων σχετικά με πλαστές βεβαιώσεις αποδοχών, πλαστά εκκαθαριστικά σημειώματα κ.λ.π.

Σχόλια:


Κατηγορία: Λοιπά

Αρ.Πρ.1055472/03.06.05
Λήψη μέτρων σχετικά με πλαστές βεβαιώσεις αποδοχών, πλαστά εκκαθαριστικά σημειώματα κ.λ.π.


Αρ.Πρ.1055472/03.06.05 Λήψη μέτρων σχετικά με πλαστές βεβαιώσεις αποδοχών, πλαστά εκκαθαριστικά σημειώματα κ.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Αρ.Πρ.1055472/03.06.05 


Λήψη μέτρων σχετικά με πλαστές βεβαιώσεις αποδοχών, πλαστά εκκαθαριστικά σημειώματα κ.λ.π.

Στην υπηρεσία μας έχουν περιέλθει έγγραφα από πολλές Δ.Ο.Υ., που μας γνωστοποιούν ότι εντοπίστηκαν πολλά φαινόμενα παράνομων και αξιόποινων πράξεων, σχετικά με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, τις βεβαιώσεις αποδοχών, τα εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος κ.λ.π., με συνέπεια τη ζημιά του Δημοσίου από παράνομες επιστροφές φόρων ή τη χορήγηση δανείων από πιστωτικά ιδρύματα, ή πιστωτικών καρτών σε πολίτες που δεν έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις και γενικότερα την επίτευξη διάφορων παράνομων σκοπών. Επειδή τα φαινόμενα αυτά έχουν εμφανισθεί σε πολλές Δ.Ο.Υ. της χώρας μας και συνεχώς αυξάνονται, απαιτείται να ληφθούν μέτρα ώστε να προληφθούν ή να περιορισθούν όσο το δυνατό περισσότερο, για να διασφαλισθούν τα συμφέροντα του Δημοσίου.

Αναφέρουμε περιστατικά που εντοπίσθηκαν σε Δ.Ο.Υ. και για τα οποία έχει ξεκινήσει η διαδικασία έρευνας αυτών:

1. Υποβλήθηκαν δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος δια μέσου ταχυδρομείου ή με άλλο τρόπο και περιέχουν πλαστές βεβαιώσεις αποδοχών, οι οποίες έχουν εκδοθεί από επιχειρήσεις που δεν απασχολούν τα συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα ως προσωπικό, ή από επιχειρήσεις που δεν υφίστανται, ή έχουν διακόψει τη δραστηριότητά τους, κατά το χρόνο που φαίνεται ότι απασχολούν το συγκεκριμένο προσωπικό.

Διαπιστώθηκε ότι πολλές από τις παραπάνω δηλώσεις είναι συμπληρωμένες με τον ίδιο γραφικό χαρακτήρα και αναφέρονται σε φορολογούμενους με αλλοδαπά ονόματα, φαίνονται δε πολύ συχνά ως κάτοικοι της ίδιας διεύθυνσης.

Πολλές από αυτές τις υποθέσεις διακινούνται από άτομα ή επιχειρήσεις που διαχειρίζονται υποθέσεις αλλοδαπών (άδειες παραμονής, άδειες εργασίας κ.λ.π.). Εντοπίστηκε επιτηδευματίας ο οποίος υπέβαλε μεγάλο αριθμό δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος σε διάφορες Δ.Ο.Υ., στο όνομα πραγματικών αλλοδαπών πελατών του, αλλά με πλαστές βεβαιώσεις αποδοχών με σκοπό να εισπράξει τον πιστωτικό φόρο για προσωπικό του όφελος.

2. Επιπλέον ένα φαινόμενο που εμφανίστηκε σε μεγάλη έκταση σε όλη τη χώρα, είναι η χρησιμοποίηση πλαστογραφημένων εκκαθαριστικών σημειωμάτων που εντοπίστηκαν κυρίως στις Τράπεζες και υποβλήθηκαν μεταξύ άλλων δικαιολογητικών για χορήγηση δανείων ή παροχή άλλων διευκολύνσεων.

Επειδή παρόμοια περιστατικά εμφανίζονται όλο και πιο συχνά στις Υπηρεσίες μας, απαιτείται η έντονη προσοχή των φοροτεχνικών υπαλλήλων σε όλα τα επίπεδα της συναλλαγής στις Δ.Ο.Υ., όπως παραλαβή δηλώσεων, έκδοση πιστοποιητικών, θεώρηση και επικύρωση εγγράφων κ.λ.π.

Κατά τον έλεγχο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και πριν την αποστολή τους για εκκαθάριση στο Taxis, ιδιαίτερα των δηλώσεων που αναφέρονται σε αλλοδαπούς - μετανάστες, εφόσον κάποια σημεία ή στοιχεία αυτών προκαλούν υπόνοιες για τη γνησιότητά τους, πρέπει άμεσα να ελέγχονται και εφόσον διαπιστώνονται ελλείψεις ή παραβάσεις, να γίνονται οι νόμιμες ενέργειες και να επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Σε όσες περιπτώσεις επιστρέφεται φόρος απαιτείται να προηγηθεί έλεγχος, όπου αυτό είναι δυνατό και ειδικότερα όταν η επιστροφή φόρου προκύπτει από εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης και αναφέρεται σε πιστωτική κατάσταση.

Επισημαίνεται ότι πολύ συχνά η μη νόμιμη επιστροφή φόρου εισοδήματος σχεδιάζεται έτσι ώστε να μην υπερβαίνει το ποσό των 1500 ευρω που απαιτείται ως όριο για να περιληφθεί σε πιστωτική κατάσταση επεξεργασίας, πράγμα που σημαίνει ότι δεν απαιτείται έλεγχος της δήλωσης και έγκριση της συγκεκριμένης επιστροφής.

Γι΄ αυτόν επιπλέον το λόγο, εκτός των άλλων, οι δηλώσεις πρέπει να ελέγχονται με προσοχή πριν την αποστολή τους στο TAXIS για εκκαθάριση.

Εξάλλου, όταν αμφισβητείται η γνησιότητα των βεβαιώσεων αποδοχών, επιβάλλεται η διασταύρωση των στοιχείων των επιχειρήσεων που φαίνονται ότι τις εξέδωσαν, με τις Δ.Ο.Υ. που κατά τεκμήριο είναι αρμόδιες για τη φορολογία τους, καθώς και η διασταύρωσή τους με τις οριστικές δηλώσεις Μισθωτών Υπηρεσιών που υποβάλλουν οι εν λόγω επιχειρήσεις.

Εάν αποκαλυφθεί ότι μετά την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος επεστράφη παρανόμως φόρος εισοδήματος, πρέπει πάραυτα να καταλογισθεί και παράλληλα να επιβληθούν όλες οι νόμιμες Διοικητικές και Ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 2523/1997.

Σημειώνεται επίσης ότι ανεξάρτητα από τα παραπάνω, για τις προαναφερόμενες αξιόποινες πράξεις πρέπει σε κάθε περίπτωση να γίνεται σχετική αναγγελία στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Κ.Π.Δ., με βάση τις ελεγκτικές σε κάθε υπόθεση διαπιστώσεις αναφορικά με τις πράξεις αυτές και τις συντασσόμενες σχετικές εκθέσεις..

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης