Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1080/18.5.2005 Παροχή διευκρινίσεων για υπαγωγή στις διατάξεις της κοινής Υπουργικής Απόφασης Π. 2869/1987 των παρελκομένων των γεωργικών ελκυστήρων και λοιπών αγαθών επένδυσης των αγροτικών επιχειρήσεων- του κανονικού καθεστώτος.

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1080/18.5.2005
Παροχή διευκρινίσεων για υπαγωγή στις διατάξεις της κοινής Υπουργικής Απόφασης Π. 2869/1987 των παρελκομένων των γεωργικών ελκυστήρων και λοιπών αγαθών επένδυσης των αγροτικών επιχειρήσεων- του κανονικού καθεστώτος.


ΠΟΛ.1080/18.5.2005 Παροχή διευκρινίσεων για υπαγωγή στις διατάξεις της κοινής Υπουργικής Απόφασης Π. 2869/1987

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 Αθήνα, 18 Μαΐου 2005
Αριθμ.Πρωτ.: 1050464/2416/547/Α0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ.: 1080


ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων για υπαγωγή στις διατάξεις της κοινής Υπουργικής Απόφασης Π. 2869/1987 των παρελκομένων των γεωργικών ελκυστήρων και λοιπών αγαθών επένδυσης των αγροτικών επιχειρήσεων του κανονικού καθεστώτος.

Με αφορμή υπομνήματα για το εν λόγω θέμα και προκειμένου να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων της Κ.Υ.Α. Π.2869/2389/ (ΦΕΚ 236 B΄/12-5-1987), σχετικά με την αγορά ή εισαγωγή από αγροτικές επιχειρήσεις του κανονικού καθεστώτος αγαθών επένδυσης, όπως παρελκομένων των γεωργικών ελκυστήρων και λοιπών αγροτικών μηχανημάτων, καθώς και άλλων αγαθών, που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική τους δραστηριότητα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Στην έννοια του λοιπού εξοπλισμού περιλαμβάνονται όλα τα αγαθά, που χρησιμοποιούνται στην αγροτική εκμετάλλευσή τους ανεξάρτητα, εάν μπορούν να λειτουργήσουν μόνα τους ή πρέπει να συνδέονται με άλλα αγαθά (π.χ. παρελκόμενα γεωργικού ελκυστήρα) και κατά συνέπεια, ανεξάρτητα, εάν τα αγαθά αυτά αγοράζονται από τον ίδιο ή από διαφορετικούς προμηθευτές.

Βεβαίως, προϋπόθεση για την υπαγωγή των αγαθών επένδυσης στις διατάξεις της απόφασης είναι η χρησιμοποίηση αυτών στην παραγωγική δραστηριότητα των ιδίων αγροτικών επιχειρήσεων και ο αναλογών Φ.Π.Α. για κάθε μεμονωμένη συναλλαγή να είναι ίσος ή μεγαλύτερος των 2.934.70 .

Ύστερα από τα προαναφερόμενα, μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις της εν λόγω απόφασης τα παρελκόμενα των γεωργικών ελκυστήρων ή άλλων γεωργικών μηχανημάτων, τα οποία ενδεικτικά μπορεί να είναι φρέζες. άροτρα, δισκόσβαρνες, λιπασματοδιανομείς, σπαρτικές ή φυτευτικές μηχανές, καλλιεργητές, πρέσες χορτοδεσίας, χορτοσυλλέκτες, χορτοκοπτικά, ψεκαστικά, σποροκαθαριστικές, στελεχοκοπτικές, στελεχοσυνθλιπτικές μηχανές κ.λ.π.

Επίσης, μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις της ίδιας απόφασης αγαθά, που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση αγροτικών προϊόντων (silo) με την προϋπόθεση ότι δεν είναι κτίρια, τα οποία δεν υπάγονται στις διατάξεις της απόφασης, καθώς και αγαθά, που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή αγροτικών προϊόντων. π.χ. ελαιοδίκτυα και ελαιόπανα, με την προϋπόθεση, βέβαια, ότι πρόκειται για αγαθά εξαιρετικής ανθεκτικότητας (ώστε να θεωρούνται αγαθά επένδυσης) και όχι για αγαθά ευτελούς αξίας και ύλης.


 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης