Αποτελέσματα live αναζήτησης

1049107/637/0003Δ/16.5.2005 Αποστολή πληροφοριακού υλικού στις Δ.Ο.Υ. για τις νέες προθεσμίες υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, ορισμένων κατηγοριών φυσικών και νομικών προσώπων, οικ. έτους 2005.(1049107/637/0003Δ)

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1049107/637/0003Δ/16.5.2005
Αποστολή πληροφοριακού υλικού στις Δ.Ο.Υ. για τις νέες προθεσμίες υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, ορισμένων κατηγοριών φυσικών και νομικών προσώπων, οικ. έτους 2005.(1049107/637/0003Δ)


1049107/637/0003Δ/16.5.2005 Αποστολή πληροφοριακού υλικού στις Δ.Ο.Υ. για τις νέες προθεσμίες υποβολής δηλώσε

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Αρ.Πρ.1049107/16.05.05 Αποστολή πληροφοριακού υλικού στις Δ.Ο.Υ. για τις νέες προθεσμίες υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, ορισμένων κατηγοριών φυσικών και νομικών προσώπων, οικ. έτους 2005.(1049107/637/0003Δ)

1. Σας στέλνουμε συνημμένα για ενημέρωση και εξυπηρέτησή σας:

α) αποσπάσματα των δύο (2) Πινάκων, με τις νέες προθεσμίες υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και νομικών προσώπων, οικονομικού έτους 2005 και παρακαλούμε για την αντικατάσταση των αντίστοιχων αποσπασμάτων των Πινάκων, που σας αποστείλαμε με το αριθ. έγγραφό μας και

β) τη σελίδα 3 του «Ενημερωτικού Φυλλαδίου για τις προθεσμίες και άλλες βασικές πληροφορίες υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας οικονομικού έτους 2005» και παρακαλούμε για την αντικατάσταση της αντίστοιχης σελίδας του Φυλλαδίου αυτού, που σας αποστείλαμε, επίσης, με το προαναφερθέν έγγραφό μας.

2. Σημειώνουμε σχετικά ότι:

α) οι αναγκαίες τροποποιήσεις της ύλης, στο πληροφοριακό υλικό που σας αποστέλλουμε έγιναν από την καθ΄ ύλην αρμόδια Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος του Υπουργείου και,

β) το σχετικό πληροφοριακό υλικό έχει καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στο internet (ηλεκτρ. δ/νση: www.gsis.gr, θεματική ενότητα: Φορολογικός Οδηγός / Χρήσιμες πληροφορίες / φόρος εισοδήματος), προκειμένου να ενημερώνονται όλο το 24ωρο οι ενδιαφερόμενοι χρήστες αυτού.


ΜΙΣΘΩΤΟΙ � ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

ΠΟΙΟΙ ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΔΗΛΩΣΗ;

Φέτος, δεν θα υποβάλουν φορολογική δήλωση οι φορολογούμενοι κάτοικοι Ελλάδας, που απόκτησαν ετήσιο εισόδημα αποκλειστικά από μισθούς και συντάξεις μέχρι 6.000 ευρώ.

Κατ΄ εξαίρεση οι παραπάνω φορολογούμενοι θα υποβάλουν φορολογική δήλωση εάν έχουν υποχρέωση να υποβάλουν το έντυπο Ε9.

ΠΟΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ, ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ;

Η υποβολή των δηλώσεων αρχίζει στις 3 Ιανουαρίου 2005.

Οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι και οι ναυτικοί μπορούν να υποβάλουν τη δήλωση τους:

α) Μέχρι τις 4 Μαΐου 2005 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1.

β) Μέχρι τις 6 Μαΐου 2005 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 2.

γ) Μέχρι τις 10 Μαΐου 2005 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 3.

δ) Μέχρι τις 13 Μαΐου 2005 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 4.

ε) Μέχρι τις 17 Μαΐου 2005 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 5.

στ) Μέχρι τις 19 Μαΐου 2005 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 6.

ζ) Μέχρι τις 23 Μαΐου 2005 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 7.

η) Μέχρι τις 25 Μαΐου 2005 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 8.

θ) Μέχρι τις 27 Μαΐου 2005 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 9.

ι) Μέχρι τις 31 Μαΐου 2005 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 10, 20, 30, 40 και 50.

ια) Μέχρι τις 2 Ιουνίου 2005 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 60, 70, 80, 90 και 00 και οι υπόχρεοι που δεν έχουν ΑΦΜ.

ιβ) Μέχρι τις 15 Ιουνίου 2005 τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δεν θα είχαν υποχρέωση υποβολής σε αυτήν επειδή έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (νέο Ε9 2005).

Είναι όμως καλύτερα να υποβάλλεται τη δήλωση όσο το δυνατό συντομότερα πριν από τη λήξη της προθεσμίας.

Αν δηλώνονται εισοδήματα από κατηγορίες που λήγουν σε διαφορετικές ημερομηνίες η κατάθεση της δήλωσης μπορεί να γίνει μέχρι τη μεταγενέστερη ημερομηνία.

Ο φορολογούμενος που θέλει να υποβάλει ηλεκτρονικά τη δήλωσή του μέσω διαδικτύου, στην υπηρεσία TAXISnet (Ηλεκτρονική Διεύθυνση www.taxisnet.gr) με χρήση προσωπικών κωδικών πρόσβασης, πρέπει να υποβάλει αίτηση στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση τουλάχιστον 5 (πέντε) εργάσιμες μέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, για να του αποδοθούν αυτοί οι κωδικοί.

ΠΩΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ;

Η δήλωση μπορεί να κατατεθεί από τον ίδιο το φορολογούμενο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Μπορεί να κατατεθεί από εκπρόσωπο του φορολογούμενου που θα έχει ειδική εξουσιοδότηση.

Μπορεί να σταλεί με συστημένα ταχυδρομική επιστολή ή να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου.

Όσοι μπορούν, είναι καλύτερα να καταθέσουν οι ίδιοι τη δήλωσή τους.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης