Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρ.Πρ.1047551/10.05.05 Παράταση καταβολής δόσεων της ρύθμισης ληξιπροθέσμων χρεών Ν.3259/2004

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αρ.Πρ.1047551/10.05.05
Παράταση καταβολής δόσεων της ρύθμισης ληξιπροθέσμων χρεών Ν.3259/2004


Αρ.Πρ.1047551/10.05.05 Παράταση καταβολής δόσεων της ρύθμισης ληξιπροθέσμων χρεών Ν.3259/2004

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Παράταση καταβολής δόσεων της ρύθμισης ληξιπροθέσμων χρεών Ν.3259/2004

1047551/3131-20/0016/10.5.2005

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.3259/2004 (ΦΕΚ 149/Α/4.8.2004) με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών με αποφάσεις του να ρυθμίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής, τα χρονικά διαστήματα ισχύος και κάθε ειδικότερο θέμα των κεφαλαίων Α, Β και Γ του ανωτέρω νόμου.
2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου, με το οποίο ορίζονται οι προϋποθέσεις απώλειας της ρύθμισης.
3. Το γεγονός ότι πολλοί οφειλέτες απώλεσαν το δικαίωμα της ευεργετικής ρύθμισης για το λόγο κυρίως ότι δεν ήταν ενήμεροι για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του τριμήνου στα χρέη τους που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα από 1.3.2004 και μετά.
4. Την 14650/ΔΙΟΕ/85/17.3.2004 κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία εκχωρούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών.
5. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Οφειλέτες που υπήχθησαν στη ρύθμιση των άρθρων 12-15, Ν.3259/2004, με την καταβολή τουλάχιστον της πρώτης δόσης αυτής την οποία στη συνέχεια απώλεσαν, δύνανται να τη συνεχίσουν εφόσον:
α) Καταβάλουν όλες τις οφειλόμενες έως 31.5.2005 δόσεις αυτής, οι οποίες επιβαρύνονται με τις αναλογούσες, στο συνολικό ποσό της κάθε δόσης, κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, από την ημερομηνία λήξης τους σύμφωνα με τα στοιχεία της ρύθμισης.
β) Καταστούν ενήμεροι, για οφειλές που έγιναν ληξιπρόθεσμες από 1ης Μαρτίου 2004 και μετά κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 15, Ν.3259/2004.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 12 έως 15 του Ν.3259/2004.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.



 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης