Live Search Results

ΔΕΔ Θεσσαλονίκης αρ. απόφ. 484/2018

Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-02-2018 ]
ΔΕΔ Θεσσαλονίκης αρ. απόφ. 484/2018
Πρόστιμο εκπρόθεσμου εκ παραδρομής ανακεφαλαιωτικού και εκπρόθεσμου διορθωτικού

Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)


Αριθμός Απόφασης: 484/15-02-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών
Υποδ/νση Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης
Τμήμα Α8 - Επανεξέτασης

Εγνατία 45, Τ.Κ.: 546 30 - Θεσσαλονίκη
Αριθ. τηλ.: 2313333254
Αριθ. fax: 2313333258
Ηλεκτρονική δ/νση: [email protected]
Url: www.aade.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 63 του Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) (ΦΕΚ170Α/26-07-2013).

β. Του άρθρου 11 της με αριθμό και ημερομηνία πρωτοκ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 (ΦΕΚ968Β/22-03-2017) Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

γ. Της ΠΟΛ.1064/2017 (ΦΕΚ1440Β/27-04-2017) Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..

2. Την ΠΟΛ.1069/4.3.2014 Εγκύκλιο της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την με αριθμό και ημερομηνία πρωτοκόλλου Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.8.2016 (ΦΕΚ2759Β/01-09-2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών με θέμα «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».

4. Την με ημερομηνία κατάθεσης .../.../2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου Ενδικοφανή Προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία «  » και Α.Φ.Μ.: , κατά των δύο (2) ακόλουθων Πράξεων Επιβολής Προστίμου Κ.Φ.Δ. (άρθρο 54 του Ν.4174/2013) του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ , για το
φορολογικό έτος 2017:

α. Με αριθμό /...-...-2017.

β. Με αριθμό /...-...-2017.

5. Τις δύο (2) ως άνω οριστικές πράξεις του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ

6. Την από .../.../2017 Έκθεση Απόψεων του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ επί της υπό κρίση Ενδικοφανούς Προσφυγής.

7. Την Εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α8 - Επανεξέτασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της Απόφασης.

Επί της από .../.../2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου Ενδικοφανούς Προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία « » και Α.Φ.Μ.: , η οποία ασκήθηκε εμπρόθεσμα και μετά από μελέτη και αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στον σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της υπό κρίση Ενδικοφανούς Προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

1. Με την με αριθμό /...-...-2017 προσβαλλόμενη Πράξη Επιβολής Προστίμου Κ.Φ.Δ. (άρθρο 54 του ν. 4174/2013) του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ , για το φορολογικό έτος 2017, επιβλήθηκε, σε βάρος της προσφεύγουσας εταιρείας, πρόστιμο ποσού 100,00 € (πλέον χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. επί του χαρτοσήμου 2,4%), επειδή διαπιστώθηκε ότι είχε υποβάλει εκπροθέσμως, κατά την 21/09/2017, μέσω διαδικτύου, τον με αριθμό και ημερομηvία καταχώρησης /21-09-2017 αρχικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων Αγαθών και Λήψεων Υπηρεσιών για τον μήνα Ιούλιο του 2017, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 36 παράγραφος 5.β. περίπτωση β) του ν. 2859/2000 (Κώδικας Φ.Π.Α.), όπως ισχύουν για το φορολογικό έτος 2017 και του άρθρου 2 παράγραφος 3 της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1127/25.9.2009
που επισύρει το ανωτέρω πρόστιμο που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 54 παράγραφος 1 περίπτωση α) και παράγραφος 2 περίπτωση α) του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.).

Η δε προσβαλλόμενη με αριθμό /...-...-2017 Πράξη Επιβολής Προστίμου Κ.Φ.Δ. εδράζεται επί της με αριθμό /...-...-2017 Έκθεσης Ελέγχου επί εκπρόθεσμης υποβολής της Δ.Ο.Υ.

2. Με την με αριθμό /...-...-2017 προσβαλλόμενη Πράξη Επιβολής Προστίμου Κ.Φ.Δ. (άρθρο 54 του ν. 4174/2013) του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ , για το φορολογικό έτος 2017, επιβλήθηκε, σε βάρος της προσφεύγουσας εταιρείας, πρόστιμο ποσού 100,00 € (πλέον χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. επί του χαρτοσήμου 2,4%), επειδή διαπιστώθηκε ότι είχε υποβάλει εκπροθέσμως, κατά την 25/09/2017, μέσω διαδικτύου, τον με αριθμό και ημερομηνία καταχώρησης /25-09-2017 διορθωτικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων Αγαθών και Λήψεων Υπηρεσιών για τον μήνα Ιούλιο του 2017, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 36 παράγραφος 5.β. περίπτωση β) του ν. 2859/2000 (Κώδικας Φ.Π.Α.), όπως ισχύουν για το φορολογικό έτος 2017 και του άρθρου 2 παράγραφος 3 της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1127/25.9.2009 που επισύρει το ανωτέρω πρόστιμο που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 54 παράγραφος 1 περίπτωση α) και παράγραφος 2 περίπτωση α) του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.).

Η δε προσβαλλόμενη με αριθμό /...-...-2017 Πράξη Επιβολής Προστίμου Κ.Φ.Δ. εδράζεται επί της με αριθμό /...-...-2017 Έκθεσης Ελέγχου επί εκπρόθεσμης υποβολής της Δ.Ο.Υ.

Η προσφεύγουσα εταιρεία με την επωνυμία «  » και Α.Φ.Μ.: , με την με ημερομηνία κατάθεσης .../.../2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου Ενδικοφανή Προσφυγή, ζητά να γίνει αυτή δεκτή και να ακυρωθούν ολικώς οι δύο (2) ανωτέρω προσβαλλόμενες πράξεις του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ , προβάλλοντας τον ακόλουθο λόγο όπως αυτός διατυπώθηκε:

Στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων Αγαθών και Λήψεων Υπηρεσιών μηνός Ιουλίου 2017, καταχωρήθηκε, εκ παραδρομής, ενδοκοινοτική λήψη υπηρεσιών που αφορούσε στον μήνα Αύγουστο του ίδιου έτους. Λίγα λεπτά μετά από την καταχώρηση, όταν έγινε αντιληπτό το λάθος, στάλθηκε το αρχείο στον σωστό μήνα, καθώς και ερώτημα προς την Α.Α.Δ.Ε. για τον τρόπο με τον οποίο έπρεπε να διορθωθεί το λάθος. Η απάντηση της Α.Α.Δ.Ε. ανέφερε ότι έπρεπε να καταχωρηθεί διορθωτική εγγραφή στον μήνα Ιούλιο 2017 με μηδενικό ποσό. Έτσι, εκτός από το πρόστιμο για την εκ παραδρομής καταχώρηση του αρχικού Πίνακα μηνός Ιουλίου 2017, επιβλήθηκε στην προσφεύγουσα εταιρεία πρόστιμο και για τον διορθωτικό Πίνακα του ίδιου μήνα και έτους.

Ο προβαλλόμενος λόγος και ισχυρισμός της προσφεύγουσας εταιρείας τυγχάνει βασιμότητας και γίνεται αποδεκτός, σύμφωνα με το σκεπτικό που αναπτύσσεται ακολούθως:

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 36 (υποχρεώσεις των υποκειμένων στον φόρο) παράγραφος 5.β., παράγραφος 5.γ., παράγραφος 9 περίπτωση γ) και παράγραφος 11 του ν. 2859/2000 (Κώδικας Φ.Π.Α.) (ΦΕΚ248Α/07-11-2000), όπως ισχύουν για το φορολογικό έτος 2017, ορίζεται ότι

«5.β. Ο υποκείμενος στον φόρο ή το μη υποκείμενο στον φόρο νομικό πρόσωπο που διαθέτει Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. στο εσωτερικό της χώρας που λαμβάνει υπηρεσίες από υποκείμενο στον φόρο εγκατεστημένο σε άλλο κράτος - μέλος, για τις οποίες ο τόπος είναι το εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με την περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 14 και για τις οποίες είναι ο ίδιος υπόχρεος στον φόρο, υποχρεούται για τις εν λόγω υπηρεσίες που λαμβάνει: α) να χρησιμοποιεί τον αριθμό φορολογικού μητρώου του με το πρόθεμα «EL» πριν από αυτόν, β) να υποβάλλει ανακεφαλαιωτικό πίνακα.

Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για υπηρεσίες οι οποίες απαλλάσσονται από τον φόρο στο εσωτερικό της χώρας.

5.γ. Οι πράξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 5, 5.α. και 5.β. καταχωρούνται στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες την ημερολογιακή περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας ο φόρος καθίσταται απαιτητός, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 και 18 και, στην περίπτωση μείωσης της φορολογητέας αξίας, μετά την πραγματοποίηση της πράξης, την ημερολογιακή περίοδο που πραγματοποιείται η μείωση.

9. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται:

γ) Ο τύπος, το περιεχόμενο και ο χρόνος υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων που προβλέπονται από τις διατάξεις των περιπτώσεων α) και

δ) της παραγράφου 5, καθώς και των παραγράφων 5.α. και 5.β..

11. Οι δηλώσεις που αναφέρονται στην περίπτωση β) της παραγράφου 4, καθώς και οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες που αναφέρονται στις παραγράφους 5, 5.α. και 5.β., επιτρέπεται να υποβάλλονται μέσω διαβίβασης του αρχείου με ηλεκτρονικά μέσα. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, μπορεί να ορίζεται υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων και των πινάκων αυτών ή υποχρεωτική η διαβίβαση του αρχείου με ηλεκτρονικά μέσα και να καθορίζεται η διαδικασία και κάθε άλλο σχετικό θέμα.».

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφοι 1 και 3 και του άρθρου 7 παράγραφος 1 της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1127/25.9.2009 (ΦΕΚ2180Β/2009), με θέμα «Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παρεχόμενων υπηρεσιών (έντυπο 047 - Φ.Π.Α., έκδοση 2009, 04/TAXIS). Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών (έντυπο 052 - Φ.Π.Α., έκδοση 2009, Φ5/ΤΑΧ.IS). Υποχρεωτική υποβολή των αρχικών και εμπρόθεσμων ανακεφαλαιωτικών πινάκων με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του ειδικού δικτύου (TAXISnet).», ορίζεται ότι

«Άρθρο 2.
Χρόνος και τρόπος υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων.

1. Ως ημερολογιακή περίοδος για την υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ορίζεται ο ημερολογιακός μήνας, για πράξεις που πραγματοποιούνται από 01/01/2010.

3. Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αρχικών και εμπρόθεσμων ανακεφαλαιωτικών πινάκων μέσω του ειδικού δικτύου (TAXISnet) ορίζεται η 26η ημέρα του επόμενου μήνα από την λήξη της μηνιαίας περιόδου στην οποία αφορά

Άρθρο 7.
Έναρξη ισχύος - Καταργούμενες διατάξεις.

1. Η παρούσα απόφαση ισχύει για την υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων και για πράξεις που πραγματοποιούνται από 01/01/2010 και εφεξής. Τα έντυπα που ορίζονται με την παρούσα απόφαση ισχύουν από 01/01/2010 και εφεξής ανεξαρτήτως των πράξεων που αφορούν.».

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 54 (διαδικαστικές παραβάσεις) παράγραφος 1 περίπτωση α) και παράγραφος 2 περίπτωση α) του Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) (ΦΕΚ170Α/26-07-2013), όπως ισχύουν για το φορολογικό έτος 2017, ορίζεται ότι «1. Για κάθε μία από τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο στον φορολογούμενο ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση από τον Κώδικα ή την φορολογική νομοθεσία που αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής του:

α) Δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα ή υποβάλει ελλιπή δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογική δήλωση από την οποία δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρου. 2. Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται ως εξής: α) εκατό (100) ευρώ, σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής σχετικά με την περίπτωση α) της παραγράφου 1 ».

Επειδή, ωστόσο, με τις διατάξεις της ενότητας II. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 53 - 62 παράγραφος 2 της ΠΟΛ.1252/2015 Εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα «Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του Δέκατου Κεφαλαίου του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, άρθρα 53 - 62)», ορίζεται ότι «2. Διαδικαστικές παραβάσεις (άρθρο 54).

Δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα είναι, μεταξύ άλλων, οι καταστάσεις φορολογικών στοιχείων πελατών - προμηθευτών της παραγράφου 3 του άρθρου 14, οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες ενδοκοινοτικών συναλλαγών, τα έντυπα προϋπολογιστικού και απολογιστικού κόστους, οι γνωστοποιήσεις, οι δηλώσεις μητρώου (πλην της δήλωσης εγγραφής στο φορολογικό μητρώο), η δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης κ.λπ.

Δεν επιβάλλεται πρόστιμο σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη φορολογική υποχρέωση (εκ παραδρομής) ».

Επειδή, η προσφεύγουσα εταιρεία υπέβαλε εκπροθέσμως μεν, κατά την 21/09/2017, τον με αριθμό και ημερομηνία καταχώρησης /21-09-2017 αρχικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων Αγαθών και Λήψεων Υπηρεσιών για τον μήνα Ιούλιο του έτους 2017, χωρίς, ωστόσο, να έχει αντίστοιχη φορολογική υποχρέωση. Συγκεκριμένα, από τα διαλαμβανόμενα στον φάκελο της υπό κρίση ενδικοφανούς προσφυγής προκύπτει ότι ο εν λόγω Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας αφορούσε μόνον στο Τιμολόγιο Νο /02-08-2017 που εξέδωσε η ολλανδική εταιρεία με την επωνυμία « » και Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. (VAT No) NL προς την προσφεύγουσα εταιρεία, αξίας 270,00 €, για προμήθεια ενοικίασης δωματίων. Το εν λόγω Τιμολόγιο εκδόθηκε κατά τον μήνα Αύγουστο του 2017 (02/08/2017), αλλά εκ παραδρομής περιλήφθηκε στον ως άνω Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα μηνός Ιουλίου του 2017, στον οποίον ήταν καταχωρημένο ως μοναδική συναλλαγή, εξ αυτού δε προκύπτει ότι δεν υπήρχε φορολογική υποχρέωση υποβολής του εν λόγω Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα.

Επειδή, ακολούθως, η προσφεύγουσα εταιρεία υπέβαλε εκπροθέσμως, κατά την 25/09/2017, τον με αριθμό και ημερομηνία καταχώρησης /25-09-2017 Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων Αγαθών και Λήψεων Υπηρεσιών για τον μήνα Ιούλιο του 2017, ο οποίος αφορούσε μόνον στην διόρθωση του εκ παραδρομής υποβληθέντος αρχικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων Αγαθών και Λήψεων Υπηρεσιών για τον ως άνω μήνα, δεδομένου ότι με την διόρθωση μηδενίστηκε το ποσό των 270,00 € που αφορούσε στο αναφερθέν στην προηγούμενη σκέψη Τιμολόγιο, το οποίο εκδόθηκε τον Αύγουστο (02/08/2017) και όχι τον Ιούλιο του 2017.

Επειδή, εκ της εκπρόθεσμης υποβολής του αρχικού και του διορθωτικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων Αγαθών και Λήψεων Υπηρεσιών μηνός Ιουλίου του 2017 δεν στοιχειοθετούνται διαδικαστικές παραβάσεις του άρθρου 54 παράγραφος 1 περίπτωση α) του Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.), περί εκπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα, που να επισύρουν το πρόστιμο που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 54 παράγραφος 2 περίπτωση α) του ίδιου νόμου, καθώς, εν τοις πράγμασι, δεν υφίστατο υποχρέωση υποβολής αυτών, δεδομένου ότι το προαναφερθέν Τιμολόγιο Νο /02-08-2017, το οποίο ήταν το μοναδικό καταχωρηθέν και διορθωθέν στοιχείο στους εν λόγω Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες, εκδόθηκε τον Αύγουστο (02/08/2017) και όχι τον Ιούλιο του 2017.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την αποδοχή της με ημερομηνία κατάθεσης .../.../2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου Ενδικοφανούς Προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία « » και Α.Φ.Μ.: και την ακύρωση των με αριθμούς /...-...-2017 και /...-...-2017 προσβαλλόμενων Πράξεων Επιβολής Προστίμου Κ.Φ.Δ. (άρθρο 54 του ν. 4174/2013) του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ

Οριστική φορολογική υποχρέωση της προσφεύγουσας εταιρείας με βάση την παρούσα

Απόφαση:

Φορολογικό έτος 2017

1. Η με αριθμό /...-...-2017 Πράξη Επιβολής Προστίμου Κ.Φ.Δ. (άρθρο 54 του Ν.4174/2013) του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ , ως ακολούθως:

Είδος παράβασης

Καταλογιζόμενο ποσό βάσει ελέγχου

Καταλογιζόμενο ποσό βάσει Απόφασης Δ.Ε.Δ.

Εκπρόθεσμη υποβολή αρχικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων Αγαθών και Λήψεων Υπηρεσιών μηνός Ιουλίου του 2017

100,00 €

0,00 €2. Η με αριθμό /...-...-2017 Πράξη Επιβολής Προστίμου Κ.Φ.Δ. (άρθρο 54 του Ν.4174/2013) του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ , ως ακολούθως:

Είδος παράβασης

Καταλογιζόμενο ποσό βάσει ελέγχου

Καταλογιζόμενο ποσό βάσει Απόφασης Δ.Ε.Δ.

Εκπρόθεσμη υποβολή διορθωτικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων Αγαθών και Λήψεων Υπηρεσιών μηνός Ιουλίου του 2017

100,00 €

0,00 €


Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα Απόφαση στην προσφεύγουσα εταιρεία.

Με εντολή του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης

Σ η μ ε ί ω σ η :
Κατά της Απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση Προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.
Σχετικές επίκαιρες αποφάσεις

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)

Σχετικές ειδήσεις άρθρα

Related from Links


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories