Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1138/25.4.2002 Παροχή οδηγιών για την εκπλήρωση της υποχρέωσης των επιχειρήσεων για την παρακολούθηση των ακαθαρίστων εσόδων τους.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1138/25.4.2002
Παροχή οδηγιών για την εκπλήρωση της υποχρέωσης των επιχειρήσεων για την παρακολούθηση των ακαθαρίστων εσόδων τους.


ΠΟΛ.1138/25.4.2002 Παροχή οδηγιών για την εκπλήρωση της υποχρέωσης των επιχειρήσεων για την παρακολούθηση των

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Αθήνα, 25 Απριλίου 2002
Αριθμ.Πρωτ.:1038364/759/Α0012


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ: ΑΆ – ΒΆ

ΠΟΛ 1138


ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την εκπλήρωση της υποχρέωσης των επιχειρήσεων για την παρακολούθηση των ακαθαρίστων εσόδων τους.


Σε συνέχεια της 1034030/655/Α0012/ διαταγής και με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Κατά την υποβολή των συμπληρωματικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (Έντυπα Ε1, Ε5 και Φ-01.010), συμπληρώνονται μόνο τα νέα ποσά (καθαρά κέρδη στο Έντυπο Ε1 και καθαρά κέρδη, χαρτόσημο κερδών, εισφορά ΟΓΑ στα Έντυπα Ε5 και Φ-01.010).

Τα ποσά αυτό είναι τα συνολικά ποσά (αρχικά συν συμπληρωματικό ποσό) και όχι μόνο τα συμπληρωματικά ποσά, όπως άλλωστε αναφέρουμε και σε άλλες εγκυκλίους (π.χ. 1003141/56/Α0012/ΠΟΛ.1003/10.1.2001 ).

2. Τα ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά προσδιορίζονται από το ειδικό σημείωμα υπολογισμού ΦΕ [Δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα ανά έτος συν ετήσια κατανομή της συνολικής διαφοράς κατά 1/3 -Ακαθάριστα Έσοδα (Ι+ΙΙ)]. μεταφέρονται στους Κωδ.525 του εντύπου Ε1 και 015 των εντύπων Ε5 και Φ-01.010. Τα ακαθάριστα αυτά έσοδα δηλώνονται για στατιστικούς λόγους.

3. Ειδικότερα, σε περίπτωση κατά την οποία τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα είναι μεγαλύτερα από τα προσδιορισθέντα, θα υποβάλλονται δηλώσεις (Έντυπα Ε1, Ε5 και Φ-01.010) με την ένδειξη «Δήλωση της παραγράφου 2 άρθρου 6 Ν.2753/1999 » χωρίς να συμπληρώνεται κανένα ποσό (μηδενικές) με συνημμένο μόνο το Έντυπο «Ειδικό σημείωμα υπολογισμού ΦΕ».

4. Τέλος, για καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω σας επισυνάπτουμε συμπληρωμένα τα έντυπα Ε1 και Ε5.
 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης