Αριθμ. πρωτ.: Δ.ΕΙΣΠΡ.Α 1067421 ΕΞ 2018 Έντοκη επιστροφή φόρων και προστίμων | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. πρωτ.: Δ.ΕΙΣΠΡ.Α 1067421 ΕΞ 2018

Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-05-2018 ]
Αριθμ. πρωτ.: Δ.ΕΙΣΠΡ.Α 1067421 ΕΞ 2018
Έντοκη επιστροφή φόρων και προστίμων

Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)

Αθήνα, 03 Μαΐου 2018
Αρ. Πρωτ.: Δ.ΕΙΣΠΡ.Α 1067421 ΕΞ 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

Tηλέφωνα:
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας, 101 84 Αθήνα

Θέμα: Έντοκη επιστροφή φόρων και προστίμων

ΣΧΕΤ.: Η με αρ. πρωτ. Δ.ΕΙΣΠΡ.Α 1056235 ΕΞ 2018 εγκύκλιος

Σε συνέχεια της παραπάνω εγκυκλίου που αναφέρεται στην έντοκη επιστροφή φόρων και προστίμων που έχουν καταβληθεί αχρεώστητα, σας πληροφορούμε, ότι, με την αρ. πρωτ. 516/16.04.2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου τρίμηνης διάρκειας, από 13.04.2018 μεταβλήθηκε σε 0,79%, επίσης από 1.1.2014 ισχύει η ΑΥΟ ΔΠΕΙΣ 1198598 ΕΞ 2013/31.12.2013 για τις οφειλές που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Κ.Φ.Δ. (άρθρο 53 του ν. 4174/2013).

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)


Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκηςWord!

export to word

Add to library!

click here to add to library

Clip!

Clippy clip

Revisions!

this circ has revisions

Email!

email to a friend

PDF!

print to pdf

First tab!

the first tab

second tab!

the second tab

third tab!

the third tab

fourth tab!

the fourth tab

sixth tab!

the sixth tab

seventh tab!

the seventh tab

eighth tab!

the eighth tab