Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. πρωτ.: 81142/2018 Ανακοίνωση για καταβολή αποζημιώσεων ΕΜΠΑ και ΕΜΠΕ

Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-07-2018 ]
Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αριθμ. πρωτ.: 81142/2018
Ανακοίνωση για καταβολή αποζημιώσεων ΕΜΠΑ και ΕΜΠΕ

Αθήνα, 26/07/2018
Αριθ. Πρωτ. : 81142 - 26/07/2018ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αξιότιμα μέλη του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών και Ελεγκτών, στο πλαίσιο της διαδικασίας καταβολής αποζημιώσεων στους ιδιώτες μέλη, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, σας διευκρινίζουμε τα εξής:

Δεδομένου ότι, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 12 του ν. 3979/2011/2017 όπως ισχύει, το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης έχει υιοθετήσει ένα πλήρες σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων, η χρήση ψηφιακής υπογραφής από τα μέλη των Μητρώων κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της ηλεκτρονικής διαδικασίας υπαγωγής και παρακολούθησης επενδυτικών σχεδίων στους αναπτυξιακούς νόμους. Ως εκ τούτου η έκδοση ψηφιακής υπογραφής από το σύνολο των μελών των Μητρώων Αξιολογητών και Ελεγκτών πρόκειται άμεσα να θεσμοθετηθεί ως υποχρέωση για τη συμμετοχή στις διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου των αναπτυξιακών νόμων.

Στο πλαίσιο αυτό, η Διεύθυνση Αναπτυξιακών Νόμων επέλεξε την υποχρέωση χρήση ψηφιακής υπογραφής εκ μέρους των δικαιούχων - μελών των Μητρώων για την υποβολή των Υπεύθυνων Δηλώσεων που απαιτούνται προκειμένου να τους καταβληθούν οι προβλεπόμενες αποζημιώσεις. Στόχος της επιλογής αυτής, πέραν των ανωτέρω αναφερόμενων, είναι και η απλοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας καταβολής των αμοιβών, δεδομένου ότι η ψηφιακή υπογραφή αντικαθιστά την υποχρέωση επικύρωσης των Υπεύθυνων Δηλώσεων και επιταχύνει σημαντικά τη διαδικασία υποβολής τους από τους δικαιούχους αλλά και την επανυποβολή τους, όταν αυτή απαιτείται (π.χ. σε περίπτωση λάθους συμπλήρωσης).

Η Υπηρεσία μας, λαμβάνοντας υπόψη τη χρονική καθυστέρηση που παρατηρήθηκε στη διαδικασία έκδοσης ψηφιακής υπογραφής από ορισμένους δικαιούχους παρατείνει την προθεσμία υποβολής των Υπεύθυνων Δηλώσεων έως την 31η Ιουλίου 2018 και παρακαλεί για τη συνεργασία σας, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία καταβολής των αποζημιώσεων το ταχύτερο δυνατόν.

Φυσικά, όσοι δεν καταστεί δυνατό να αποστείλουν την Υπεύθυνη Δήλωση έως την 31-7-2018, δεν χάνουν το δικαίωμα της αποζημίωσής τους. Η αποζημίωσή τους θα καταβληθεί σε μεταγενέστερο χρόνο όταν θα συγκεντρωθούν οι καθυστερημένες υποβολές και καταρτιστεί συμπληρωματικός πίνακας πληρωμών από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου.Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο προϊστάμενος του τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης, Οργάνωσης και Τεχνικών Υπηρεσιών Τομέα Ανάπτυξης
Κ.Α.Α.
ΤΣΙΜΠΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης