Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΦΚΑ αριθμ. πρωτ.: Δ.ΑΣΦ. 770/934585/ 2018 Ασφάλιση ιατροφαρμακευτικής - νοσοκομειακής περίθαλψης ασφαλισμένων Ε.Τ.Α.Σ. και Τ.Ε.Α.Σ.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-07-2018 ]
Κατηγορία: Κοινωνική Αλληλεγγύη - Πρόνοια

ΕΦΚΑ αριθμ. πρωτ.: Δ.ΑΣΦ. 770/934585/ 2018
Ασφάλιση ιατροφαρμακευτικής - νοσοκομειακής περίθαλψης ασφαλισμένων Ε.Τ.Α.Σ. και Τ.Ε.Α.Σ.

Αθήνα, 26/7/2018
Αριθμ. Πρωτ. Δ.ΑΣΦ. 770/934585/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Τηλ: 210 5285573
Fax: 210 5229840
e-mail: [email protected]
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΔ. ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Τηλ: 210 5285690
Fax: 210 5285599
e-mail: [email protected]
Ταχ. Δ/νση: Σατωβριάνδου 18, 104 32 Αθήνα


ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση ιατροφαρμακευτικής - νοσοκομειακής περίθαλψης ασφαλισμένων Ε.Τ.Α.Σ. και Τ.Ε.Α.Σ.»

ΣΧΕΤ.: Η υπ' αριθμ. εγκύκλιο 22/2017 και το υπ' αριθμ. Δ. ΑΣΦ. 547/669753/2018 Γενικό Έγγραφο ΕΦΚΑ
 

Με τα πιο πάνω σχετικά έγγραφα καθορίστηκαν το πεδίο εφαρμογής, οι προϋποθέσεις υπαγωγής και η διαδικασία απεικόνισης της ασφάλισης προσώπων που κατ' εφαρμογή του άρθρου 20 του Ν. 4498/2017, υπάγονται στην ασφάλιση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. (Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως).

Ειδικότερα όπως αναφέρεται στα ανωτέρω σχετικά έγγραφά μας, οι ασφαλισμένοι των αλληλοβοηθητικών σωματείων με την επωνυμία «Επικουρικό Ταμείο Αρωγής Συντακτών Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Εύβοιας» (Ε.Τ.Α.Σ.) και «Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Συντακτών Πελοποννήσου - Ηπείρου - Νήσων» (Τ.Ε.Α.Σ.), εξαιρούνται ρητά από την επικουρική ασφάλιση του Ε.Δ.Ο.Ε.ΑΠ. και εξακολουθούν να υπάγονται στα ταμεία αυτά. 

Μετά από νεότερες διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 4498/2017 τα παραπάνω πρόσωπα που ανήκουν στα αλληλοβοηθητικά σωματεία με την επωνυμία «Επικουρικό Ταμείο Αρωγής Συντακτών Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Εύβοιας» (Ε.Τ.Α.Σ.) και «Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Συντακτών Πελοποννήσου - Ηπείρου - Νήσων» (Τ.Ε.Α.Σ.) εξαιρούνται και από την ιατροφαρμακευτική - νοσοκομειακή περίθαλψη του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και υπάγονται στην ιατροφαρμακευτική - νοσοκομειακή περίθαλψη (ασθένεια σε είδος και χρήμα) του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και ΕΦΚΑ αντίστοιχα.
 

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 

Κατόπιν των ανωτέρω το με αριθμ Δ.ΑΣΦ./547/669753/2018 (Α.Δ.Α.:Ω7Ι1465ΧΠΙ-15 Α) Γενικό Έγγραφο Ε.Φ.Κ.Α. τροποποιείται ως προς την περίοδο χρήσης της ειδικής περίπτωσης (53) η ισχύ της οποίας δεν περιορίζεται πλέον μέχρι 30/11/2017.

Συνεπώς, για την ορθή απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων στον Ε.Φ.Κ.Α. των ασφαλισμένων υπαγόμενων σε Ε.Τ.Α.Σ. και Τ.Ε.Α.Σ., με ισχύ από 1/1/2017 και εφεξής πρέπει να καταχωρούνται στην Α.Π.Δ. τα ακόλουθα :
 

Κ.Α.Δ. εργοδότη : 0750
Κωδικοί Ειδικότητας εργαζόμενου : 000504 ή 000505

(ως αναφέρονται στην Εγκύκλιο 19/2017 του Ε.Φ.Κ.Α.) και
 

Κωδικός Ειδικής περίπτωσης : (53) με λεκτική περιγραφή « Εξαίρεση από τον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας υπαγόμενων στην ασφάλιση Ταμείων τα οποία παραμένουν εκτός Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. (π.χ. Επαγγελματικά Ταμεία ως Ν.Π.Ι.Δ. - Τ.Ε.Α. - Ε.Α.Π.Α.Ε. - Ασφαλιστών & Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π. - Πετρελαιοειδών, Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. - Φαρμακευτικών Εργασιών - Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ. - Τροφίμων - Τ.Ε.Α.Σ. και Ε.Τ.Α.Σ.», οπότε οι Κωδικοί Πακέτων Κάλυψης του Ο.ΣΥ.Κ. μετατρέπονται, αναλόγως, χωρίς τις ασφαλιστικές καλύψεις των κλάδων των Ε.Τ.Α.Σ. και Τ.Ε.Α.Σ., όπως αναφέρονται στον παρακάτω Πίνακα, με διατήρηση των ασφαλιστικών καλύψεων ασθένειας σε είδος στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και σε χρήμα στο Ε.Φ.Κ.Α.
 

Κ.Π.Κ.

ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Κ.Π.Κ.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΝΕΑ ΣΥΝΟΛΑ

ΑΣΦΑΛ.

ΕΡΓΟΔ.

ΣΥΝΟΛΟ

094

53

5035

1/1/2017 και εφεξής

10,67%

14,52%

25,19%

095

53

5036

1/1/2017 και εφεξής

10,67%

15,02%

25,69%Τέλος επισημαίνεται ότι για την περίοδο από 1/12/2017 οι όποιες μεταβολές προκύπτουν κατά τα ανωτέρω πρέπει να γνωστοποιηθούν με Δελτία Μεταβολής Στοιχείων Ασφαλισμένων (Δ.Μ.Σ.Α.) στις υπηρεσίες Εσόδων των Υποκαταστημάτων Μισθωτών Ε.Φ.Κ.Α. του τόπου Απασχόλησης με σχετικό αίτημά τους, κατά την γνωστή διαδικασία.
 

Του παρόντος να λάβει γνώση ενυπόγραφα το προσωπικό αρμοδιότητάς σας.

 


O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΦΚΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΕΜΠΟΣ


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ α.α.
ΑΙΜΙΛΙΑ ΓΚΙΟΥΖΕΛΙΑΝ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης