Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1060/7.4.2005 Καθορισμός ελάχιστου χρόνου κατοικίας και εργασίας στην Ελλάδα για τη χορήγηση απαλλαγής από το φόρο κατά την απόκτηση πρώτης κατοικίας - Συμπλήρωση της 1051240/385/Α΄0013/ 21.6.2004/ΠΟΛ. 1057 (ΦΕΚ 973 Β΄) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών

Σχόλια: Η απόφαση αυτή καταργήθηκε . βλέπε ΠΟΛ.1101/24.6.2010 Καθορισμός των δικαιολογητικών που υποβάλλονται για τη χορήγηση απαλλαγής από το φόρο κατά την απόκτηση πρώτης κατοικίας με αγορά ή αιτία θανάτου ή γονικής παροχής.


Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

ΠΟΛ.1060/7.4.2005
Καθορισμός ελάχιστου χρόνου κατοικίας και εργασίας στην Ελλάδα για τη χορήγηση απαλλαγής από το φόρο κατά την απόκτηση πρώτης κατοικίας - Συμπλήρωση της 1051240/385/Α΄0013/ 21.6.2004/ΠΟΛ. 1057 (ΦΕΚ 973 Β΄) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών


ΠΟΛ.1060/7.4.2005 Καθορισμός ελάχιστου χρόνου κατοικίας και εργασίας στην Ελλάδα για τη χορήγηση απαλλαγής από

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 7 Απριλίου 2005
Αριθμ.Πρωτ.: 1036725/147/Α0013


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Δ.13)
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ & Β΄

ΠΟΛ.: 1060


ΘΕΜΑ: Καθορισμός ελάχιστου χρόνου κατοικίας και εργασίας στην Ελλάδα για τη χορήγηση απαλλαγής από το φόρο κατά την απόκτηση πρώτης κατοικίας – Συμπλήρωση της 1051240/385/Α΄0013/21.6.2004/ΠΟΛ. 1057 (ΦΕΚ 973 Β΄) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1078/1980 (ΦΕΚ 238 Α΄) «Περί απαλλαγής από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων κατά την αγορά πρώτης κατοικίας κλπ.», όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της ενότητας Α΄ των άρθρων 26 και 43 του ν. 2961/2001 (ΦΕΚ 266 Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Λαχεία», όπως ισχύουν.

3. Την 14650/Δ 10 Ε 85/17.3.2004 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 519 Β΄), με την οποία καθορίζονται οι αρμοδιότητες των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.

4. Την 1051240/385/Α΄0013/21.6.2004/ΠΟΛ.1057/21.6.2004 (ΦΕΚ 973 Β΄) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία καθορίσθηκαν τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για τη χορήγηση απαλλαγής από το φόρο κατά την απόκτηση πρώτης κατοικίας με αγορά ή αιτία θανάτου ή γονικής παροχής.

5. Την ανάγκη καθορισμού του ελάχιστου χρόνου κατοικίας ή και εργασίας, όπου απαιτείται, στην Ελλάδα, προκειμένου να θεωρηθεί μόνιμη, για τη χορήγηση απαλλαγής από το φόρο κατά την απόκτηση πρώτης κατοικίας με οποιαδήποτε αιτία.

6. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΆΑρθρο 1

Για τις κατηγορίες δικαιούχων που ορίζονται στην παράγραφο 8 περιπτώσεις α΄ και γ΄ του άρθρου 2 της απόφασης 1051240/385/Α΄0013/21.6.2004/ ΠΟΛ.1057/21.6.2004 (ΦΕΚ 973 Β΄) το ελάχιστο συνεχόμενο χρονικό διάστημα κατοικίας - ή και εργασίας, όπου απαιτείται - στην Ελλάδα ορίζεται σε ένα (1) έτος.

ΆΑρθρο 2

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης