Αρ.Πρ.119/0013/29.03.05

Συμπληρωματικές οδηγίες για την υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων έτους 2005, σε προεκτυπωμένο μηχανογραφικό έντυπο.Σχόλια:


29 Μάρ 2005

Taxheaven.gr


Αρ.Πρ.119/0013/29.03.05  Συμπληρωματικές οδηγίες για την υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων έτους 2005, σε προεκτυπωμένο μηχανογραφικό έντυπο.

Με αφορμή διάφορα ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας και αφορούν την υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Έντυπο Ε9 έτους 2005) και ειδικά για την υποβολή προεκτυπωμένου μηχανογραφικού εντύπου διαφορετικού μεγέθους από αυτό που έχει καθοριστεί, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Γίνονται δεκτές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων, οι οποίες έχουν εκτυπωθεί σε μηχανογραφικό έντυπο, με τις εξής προϋποθέσεις:

α. Οι διαστάσεις του να βρίσκονται μεταξύ των ορίων Κ3 και 11 Χ 13 1/2 in, (280 χιλιόμετρα Χ 353 χιλιόμετρα), εφόσον εμπεριέχονται και όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία του εντύπου, σύμφωνα με την 1101093/322/0013/ Α.Υ.Ο.

β. Το χρώμα του εντύπου να είναι αυτό που χρησιμοποιείται, στο αντίστοιχο έτος στο οποίο ανήκει.

γ. Η γραμματοσειρά που θα χρησιμοποιείται να είναι ευανάγνωστη έντονη, τα γράμματα και οι αριθμοί να μην εφάπτονται μεταξύ τους.

δ. Οι καταχωρήσεις να μην εφάπτονται ή να καλύπτονται από τις κάθετες ή οριζόντιες γραμμές του εντύπου.

ε. Δεδομένου ότι το μηχανογραφικό έντυπο είναι συνεχές, κατά την υποβολή του στη Δ.Ο.Υ. θα πρέπει:

1) Σε κάθε σελίδα της υποβαλλόμενης κατάστασης στοιχείων ακινήτων σε μηχανογραφικό έντυπο και στο επάνω αριστερό τμήμα της, να αναγράφεται οπωσδήποτε ο Α.Φ.Μ. του υπόχρεου,

2) Οι δύο σελίδες του υποβαλλόμενου μηχανογραφικού εντύπου να είναι συρραμμένες σταθερά, έτσι ώστε να παρουσιάζεται η ενότητα αυτού, σύμφωνα με την 1101093/322/0013/ Α.Υ.Ο.

2. Τέλος επισημαίνουμε ότι θα πρέπει να αποφεύγονται ομοιωματικά στους πίνακες 1 και 2 του εντύπου

 


Taxheaven.gr