Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΚΥΣΔΙΧ αριθμ. 54139/2018 Έναρξη λειτουργίας Κέντρων Ενημέρωσης Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.)

Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-05-2018 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

ΚΥΣΔΙΧ αριθμ. 54139/2018
Έναρξη λειτουργίας Κέντρων Ενημέρωσης Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.)

Αριθμ. 54139/21-05-2018

(ΦΕΚ Β' 1893/24-05-2018)

ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ (ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ.)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. του π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων....... στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού»,

β. του π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) με θέμα «Διορισμός αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

γ. του π.δ. 123/2016 (Α΄ 208) με θέμα «Ανασύσταση και μετονομασία Υπουργείου και,.... δικτύων»,

δ. του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) με θέμα «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

ε. του π.δ. 20/2018 (Α΄ 35) με θέμα «Αποδοχή παραίτησης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης»,

στ. του π.δ. 22/2018 (Α΄ 37) με θέμα «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

ζ. του άρθρου 78, του υποκεφαλαίου Δ΄, του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με θέμα «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις,

η. του άρθρου 92, του υποκεφαλαίου Δ΄, του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με θέμα «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».

2. Την αριθ. Υ155/7.7.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 362) και (Υ.Ο.Δ.Δ. 408 διόρθωση σφάλματος) απόφαση του Πρωθυπουργού, με θέμα «Διορισμός Ειδικού Τομεακού Γραμματέα της Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους».

3. Την αριθ. 88830/2017 (Β΄ 2853/16-08-2017) απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ.), με θέμα «Καθορισμός εδρών των Κέντρων Ενημέρωσης-Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ)».

4. Τις αριθ. 88823/2017 (Β 2853/16-08-2017) και 121491/2017 (Β΄ 3969/13-11-2017) αποφάσεις του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ.), με θέμα «Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Κέντρων Ενημέρωσης -Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.)».

5. Την αριθ. πρωτ. 25377/02-03-2018 εισήγηση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους προς το Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

6. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1) Την έναρξη λειτουργίας των κάτωθι αναφερομένων Κέντρων Ενημέρωσης Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ):

α) Το Κ.Ε.Υ.Δ. με έδρα τον Δήμο Ζωγράφου, στην Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών.

β) Το Κ.Ε.Υ.Δ. με έδρα τον Δήμο Ηλιούπολης, στην Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών.

γ) Το Κ.Ε.Υ.Δ. με έδρα τον Δήμο Φυλής, στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής.

δ) Το Κ.Ε.Υ.Δ. με έδρα τον Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

2) Ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Ενημέρωσης Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.) ορίζεται η ημερομηνία έναρξης ισχύος της σχετικής απόφασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ.).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Μαΐου 2018

Ο Πρόεδρος

Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ

Τα Μέλη

Οι Υπουργοί

Εργασίας, Κοινωνικής Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Δικαιοσύνης, Ασφάλισης και Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης