Αποτελέσματα live αναζήτησης

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1898 ΕΞ 28.9.2017 Όρια ένταξης οντοτήτων σε κατηγορίες

Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-03-2018 ]
Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1898 ΕΞ 28.9.2017
Όρια ένταξης οντοτήτων σε κατηγορίες

Αθήνα, 28-09-2017
Αρ. Πρωτ. 1898

Ελληνική ΔημοκρατίαΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
Βουλής 7, 5ος όροφος 10562 Αθήνα, Τ: 210 3242648, F: 210 3234141, www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: Όρια ένταξης οντοτήτων σε κατηγορίες

ΕΡΩΤΗΜΑ

Μια από τις ανώνυμες εταιρείες που εποπτεύω λογιστικά είχε τα δύο προηγούμενα χρόνια, 2016 και 2015, τα κατωτέρω μεγέθη (στρογγυλοποιημένα σε χιλιάδες):
 

 

2016

2015

Κύκλος εργασιών

568 χιλ

627 χιλ

Σύνολο Ενεργητικού

1.671 χιλ

1.678 χιλ

Μέσος όρος προσωπικού

10

10


Σύμφωνα με την από 16-10-2015 Λογιστική Οδηγία εφαρμογής του ν.4308/2014 που εξέδωσε η ΕΛΤΕ η ανωτέρω οντότητα εντάσσεται για το έτος 2017 στις πολύ μικρές οντότητες, δεδομένου ότι ο κύκλος εργασιών είναι μικρότερος από το όριο των 700 χιλ ευρώ και ο μέσος όρος προσωπικού είναι ίσος με το όριο των 10 ατόμων. Σημειώνω ότι, στην ανωτέρω Λογιστική Οδηγία χρησιμοποιείται σε όλα τα όρια ένταξης οντοτήτων σε κατηγορίες το σύμβολο ( < ) μικρότερο ή ίσο.

Σύμφωνα όμως με την εγκύκλιο 62784/2017 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου που απευθύνεται στις Περιφερειακές Ενότητες και στις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. της Χώρας, η ανωτέρω εταιρεία εντάσσεται για το έτος 2017 στις μικρές οντότητες γιατί το όριο των 10 ατόμων περιλαμβάνεται με την ανωτέρω εγκύκλιο στην κατηγορία;των μικρών οντοτήτων. Σημειώνω ότι, στην ανωτέρω εγκύκλιο χρησιμοποιείται σε όλα τα όρια ένταξης οντοτήτων σε κατηγορίες το σύμβολο (<) μικρότερο.

Ερώτημα

Κατόπιν των ανωτέρω θα θέλαμε τη γνώμη σας για την κατηγορία ένταξης της ανωτέρω εταιρείας για το έτος 2017 στις πολύ μικρές οντότητες ή στις μικρές οντότητες;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Το θέμα ρυθμίζεται ρητά από την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 4308/2014, στην οποία αναφέρεται ότι:
«Πολύ μικρές οντότητες είναι οι οντότητες οι οποίες κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:
α) Σύνολο ενεργητικού {περιουσιακών στοιχείων): 350.000 ευρώ,
β) Καθαρό ύφος κύκλου εργασιών: 700.000 ευρώ.
γ) Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 10 άτομα».

Υπέρβαση του ορίου υπάρχει όταν οι απασχολούμενοι είναι περισσότεροι των 10, συνεπώς η εταιρεία εντάσσεται στις «Πολύ Μικρές Οντότητες».

Σημειώνεται ότι η σχετική διάταξη του ν. 4308/2014 («δεν υπερβαίνει») είναι διάταξη του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Οδηγία 2013/34/ΕΕ).

 


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης