Αποτελέσματα live αναζήτησης

Eγκ.ΙΚΑ/Α22/405/27.01.05 Σχετικά µε την συχνότητα υποβολής Α.Π.Δ. για το εργαζόµενο κατ΄ οίκον του εργοδότη προσωπικό.

Σχόλια:


Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Eγκ.ΙΚΑ/Α22/405/27.01.05
Σχετικά µε την συχνότητα υποβολής Α.Π.Δ. για το εργαζόµενο κατ΄ οίκον του εργοδότη προσωπικό.


Eγκ.ΙΚΑ/Α22/405/27.01.05 Σχετικά µε την συχνότητα υποβολής Α.Π.Δ. για το εργαζόµενο κατ΄ οίκον του εργοδότη π

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 Eγκ. ΙΚΑ  Α22/405/27.01.05 Σχετικά με την συχνότητα υποβολής Α.Π.Δ. για το εργαζόμενο
κατ΄ οίκον του εργοδότη προσωπικό.


Με την Φ11321/30819/1997/2-3-2004 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινων. Ασφαλίσεων επήλθαν - μεταξύ άλλων � τροποποιήσεις και στην παρ. 3 του άρθρου 16 του Κανονισμού Διαδικασιών Ασφάλισης για την εφαρμογή της Α.Π.Δ., οι οποίες αφορούν την συχνότητα υποβολής Α.Π.Δ. για τους εργοδότες που απασχολούν στην οικία τους α) οικιακούς βοηθούς (δηλ. πρόσωπα που προσφέρουν γενικές υπηρεσίες) ή β) λοιπά πρόσωπα (που
προσφέρουν εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως baby-sitters, κηπουρούς, οδηγούς, συνοδούς κ.λ.π.).
Συγκεκριμένα, με την παρ. 4 ορίσθηκε ότι : «Τα πρόσωπα που απασχολούν οικιακούς βοηθούς και λοιπά πρόσωπα στην οικία τους, τα οποία έχουν απογραφεί κατά το άρθρο 9 του παρόντος, υποβάλλουν μία Α.Π.Δ. κατ΄ έτος, η οποία αναφέρεται στο πρώτο ημερολογιακό τρίμηνο κάθε έτους εκτός και αν υπάρξει μεταβολή στα στοιχεία της Α.Π.Δ.. Η πρώτη Α.Π.Δ. υποβάλλεται στο ημερολογιακό τρίμηνο που αναφέρεται η έναρξη της απασχόλησης. Οποιαδήποτε μεταβολή στα στοιχεία της απασχόλησης � ασφάλισης, η διακοπή της απασχόλησης και η μεταβολή του προσώπου του απασχολούμενου δηλώνονται με το έντυπο γνωστοποίησης μεταβολών της
παρ. 1 του άρθρου 11 του παρόντος».
Οι ανωτέρω τροποποιήσεις σκοπό είχαν την απλούστευση των διαδικασιών υποβολής της Α.Π.Δ. στην συγκεκριμένη κατηγορία εργοδοτών.
Λόγω, όμως των ιδιομορφιών που παρουσιάζει τόσο η απασχόληση όσο και η ασφάλιση του προσωπικού που εργάζεται κατ΄ οίκον του εργοδότη και επειδή ανεφύησαν νέες δυσκολίες στην εφαρμογή των ως άνω διατάξεων, το όλο θέμα επανεξετάζεται και για τον λόγο αυτόν η Δ/νση δεν προέβη στην έκδοση σχετικών οδηγιών.
Οι τροποποιήσεις αυτές ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσης της Υπουργικής Απόφασης στο ΦΕΚ, δηλ. από 5/3/2004.
Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι όσοι εκ των εργοδοτών αυτής της κατηγορίας έχουν αναγγείλει στο Ι.Κ.Α. την πρόσληψη προσωπικού από 1- 31/3/2004 και έχουν υποβάλει την Α.Π.Δ. που αφορά το α΄ ημερολογιακό τρίμηνο, στο οποίο περιέχεται η έναρξη της απασχόλησης, δεν είχαν πλέον - μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις � υποχρέωση να υποβάλουν Α.Π.Δ. για τα επόμενα τρίμηνα του 2004 και κατ΄ επέκταση δεν υπόκεινταν ούτε σε κυρώσεις από την σύνταξη ΠΕΠΕΕ λόγω μη υποβολής ή λόγω εκπρόθεσμης υποβολής Α.Π.Δ.. Η επόμενη Α.Π.Δ., την οποία πρέπει να υποβάλουν οι εργοδότες αυτοί είναι του α΄ ημερολογιακού τριμήνου του 2005 και το αυτό
για τα επόμενα έτη.
Αντίστοιχα, για τους εργοδότες που έχουν αναγγείλει την πρόσληψη προσωπικού εντός του β΄ ημερολογιακού τριμήνου του 2004, η μόνη Α.Π.Δ την οποία όφειλαν να υποβάλουν για το έτος 2004 είναι του β΄ ημερολογιακού τριμήνου, η δε επόμενη υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. θα αφορά το α΄ ημερολογιακό τρίμηνο του 2005 κ.ο.κ..
Κατόπιν των ανωτέρω και μέχρι νεωτέρων οδηγιών, οι συνταχθείσες ΠΕΠΕΕ λόγω μη υποβολής ή λόγω εκπρόθεσμης υποβολής Α.Π.Δ. για τις περιπτώσεις εργοδοτών, που δεν όφειλαν να υποβάλουν συγκεκριμένες Α.Π.Δ., θα πρέπει να ακυρωθούν οίκοθεν και, βεβαίως, δεν θα πρέπει να συντάσσονται ΠΕΠΕΕ για τις περιπτώσεις που, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις, δεν υπήρχε υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ..
 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης